Veselības aprūpes pakalpojumi

24.05.2015.  |   Drukas versija

Latvijā saskaņā ar Ārstniecības likumu valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus saņem:

 • Latvijas pilsoņi;
 • Latvijas nepilsoņi;
 • Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņi, kuri uzturas Latvijā sakarā ar nodarbinātību vai kā pašnodarbinātas personas, kā arī viņu ģimenes locekļi;
 • ārzemnieki, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā;
 • bēgļi un personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss;
 • aizturētie, apcietinātie un ar brīvības atņemšanu notiesātās personas.

Latvijas pilsoņu un Latvijas nepilsoņu laulātajām, kurām ir termiņuzturēšanās atļauja Latvijā, no valsts pamatbudžeta grūtnieču aprūpi un dzemdību palīdzību ir tiesības saņemt bez maksas.

Personas, kuras nav minētas Ārstniecības likuma 17.pantā, ārstniecības pakalpojumus saņem par maksu atbilstoši ārstniecības iestādes vai ārsta speciālista maksas pakalpojumu cenrādim.

 

Veselības aprūpes iedalījums:

 • neatliekamā medicīniskā palīdzība - pēkšņa saslimšana vai trauma, kuras rezultātā ir apdraudēta cietušā dzīvība;
 • primārā veselības aprūpe - pirmais saskarsmes posms starp pacientu un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju (ģimenes ārsts, ārsta palīgs, māsa, vecmāte, zobārsts, zobārsta asistents, zobārsta māsa un higiēnists), kā arī veselības aprūpe mājās;
 • sekundārā veselības aprūpe - specializēta ambulatorā un stacionārā veselības aprūpe, kas orientēta uz neatliekamu, akūtu vai plānveida veselības aprūpi (kuru sniedz ambulatorajā ārstniecības iestādē, slimnīcas ambulatorajā nodaļā, neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādē, dienas stacionārā, slimnīcā);
 • terciārā veselības aprūpe - augsti specializēti veselības aprūpes pakalpojumi, kurus specializētās ārstniecības iestādēs nodrošina vienas vai vairāku medicīnas nozaru speciālisti ar papildus kvalifikāciju.

 

Pirms doties pie ārsta, lai saņemtu valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, maksājot tikai pacienta iemaksas, ir jānoskaidro:

 • vai Jūsu izvēlētais ārsts vai ārstniecības iestāde sniedz ārstēšanu, ko apmaksā no valsts budžeta (vai ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu vai arī ārsts strādā ārstniecības iestādē, kas ir noslēgusi līgumu ar Nacionālo veselības dienestu);
 • vai Jums nepieciešamā ārstēšana tiek apmaksāta no valsts budžeta - skatīt sadaļu "Valsts neapmaksātie pakalpojumi".