Gaidīšanas rindas plānveida ārstniecībai slimnīcās

25.01.2017.  |   Drukas versija

Valsts apmaksātu stacionāro pakalpojumu gaidīšanas rindas

Ķirurģiskā palīdzība, rehabilitācija u.c.

Dati uz 2017. gada 1.janvāri


 

 

Svarīgi!                                                                                                                                                                       

Tabulas kreisajā pusē norādīti valsts apmaksātie pakalpojumi, bet augšējā daļā ārstniecības iestādes.

Ja aile ir iekrāsota ar zaļu krāsu, tad ārstniecības iestādē tiek sniegts pakalpojums.

Ja ailē norādīta "0" - pakalpojums tiek sniegts un uz šo pakalpojumu rindas nav vai tā ir mazāka par 4 nedēļām.

Ja pakalpojums tiek sniegts un uz šo pakalpojumu veidojas rinda garāka par 4 nedēļām - tabulā to atzīmē ar skaitli.

Ja aile ir iekrāsota un nav norādīts skaitlis - attiecīgajā iestādē pakalpojums tiek sniegts, bet nav informācijas par gaidīšanas laiku.

Ja ailē norādīts "NR" - pakalpojums tiek sniegts tikai neatliekamos gadījumos.