Vēža savlaicīgas atklāšanas programma

04.08.2016.  |   Drukas versija

Vēža savlaicīgas atklāšanas programma ietver valsts apmaksātas krūts vēža, dzemdes kakla vēža un zarnu vēža profilaktiskās pārbaudes.

Valsts organizētā un apmaksātā krūts dziedzera, dzemdes kakla un kolorektālā jeb zarnu ļaundabīgo audzēju savlaicīgas atklāšanas programma tika uzsākta 2009.gadā. Viens no galvenajiem programmas mērķiem ir samazināt mirstību, kuras iemesls bijis vēzis. Pēc esošajiem rādītājiem krūts vēzis ir viena no izplatītākajām vēža formām Latvijā, kuru savlaicīgi atklājot, iespējama pilnīga izārstēšanās. Diagnosticētas slimības gadījumos ar ārstēšanas palīdzību iespējams uzlabot dzīves kvalitāti.

Lai pasargātu sevi no saslimšanas vai laicīgi diagnosticētu slimību, būtiskas ir profilaktiskās pārbaudes un nenovēlota ārstēšanās uzsākšana. Pārbaudi veselību, valsts maksā!


Katru gadu izlases kārtībā pēc iedzīvotāju reģistra datiem Nacionālais veselības dienests nosūta uzaicinājuma vēstules valsts apmaksātai dzemdes kakla pārbaudei sievietēm, kurām attiecīgajā gadā paliek 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67 gadi un valsts apmaksāta mammogrāfijas izmeklējuma veikšanai sievietēm, kurām paliek 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 gadi.

SVARĪGI! Uzaicinājuma vēstules tiek nosūtītas uz personas deklarēto dzīvesvietas adresi aptuveni trīs mēnešu laikā, skaitot no dienas, kad iestājas iepriekš minētais vecums.

Minētās vecuma grupas noteiktas pamatojoties uz ārstu profesionālo asociāciju rekomendācijām, kā arī Eiropas Komisijas rekomendācijām par valsts organizētā un apmaksātā krūts dziedzera un dzemdes kakla ļaundabīgo audzēju savlaicīgas atklāšanas programmas ieviešanu dalībvalstīs. Pēc Eiropas Komisijas rekomendācijām, katrai dalībvalstij ieteicams ieviest valsts organizētu vēža skrīningprogrammu, kuras ietvaros vēlams veikt mammogrāfijas izmeklējumu sievietēm vecumā no 50 – 69 gadiem un dzemdes kakla citoloģisko izmeklēšanu sievietēm ne agrāk kā 20 gadu vecumā, bet ne vēlāk kā 30 gadu vecumā. 

Zarnu vēža profilaktisko pārbaudi valsts apmaksā sievietēm un vīriešiem vecumā no 50 līdz 74 gadiem. Zarnu vēža profilaksei uzaicinājuma vēstule netiek izsūtīta - lai veiktu profilaktisko pārbaudi, jāvēršas pie ģimenes ārsta!


Ir gadījumi, kad uzaicinājuma vēstule profilaktiskajam dzemdes kakla vai krūts vēža izmeklējumam netiek nosūtīta:

  • ja dzemdes kakla vai mamogrāfijas izmeklējumu sieviete veica ārpus valsts organizētās profilaktiskās programmas – gada laikā līdz uzaicinājuma vēstules sagatavošanas datumam;
  • ja sievietei ir uzstādītas noteiktas slimību diagnozes (piemēram, dzemdes kakla ļaundabīgs audzējs, krūts ļaundabīgs audzējs);
  • ja sievietei ir veiktas noteiktas ķirurģiskas procedūras (piemēram, izņemts dzemdes kakls);
  • ja uz uzaicinājuma vēstules sagatavošanas brīdi sievietei nav deklarētas dzīvesvietas Latvijā.

Ja sievietei ir sūdzības par veselības stāvokli, viņa bez nosūtījuma var vērsties pie jebkura ginekologa, kas sniedz valsts apmaksātas konsultācijas. Pacienta iemaksa par ginekologa apmeklējumu ir 4,27 eiro. Mamogrāfijas izmeklējumu ir iespējams veikt ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu, maksājot pacienta iemaksu 2,85 eiro.

Ar ārstniecības iestādēm, kuras nodrošina valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, var iepazīties sadaļā "Ambulatorās iestādes un ārsti speciālisti".


 Dzemdes kakla vēža profilaktiskā pārbaude

 2016. gadā uzaicinājuma vēstules uz dzemdes kakla vēža profilaktisko pārbaudi tiks izsūtītas 1949., 1952., 1955., 1958., 1961., 1964., 1967., 1970., 1973., 1976., 1979., 1982., 1985., 1988., 1991. gadā dzimušām sievietēm.

Uzaicinājuma vēstules uz dzemdes kakla vēža skrīningu ir derīgas trīs gadus, taču aicinām veikt izmeklējumu dažu mēnešu laikā no uzaicinājuma vēstules saņemšanas dienas.

SVARĪGI! Uzaicinājuma vēstule netiek nosūtīta sievietei, kurai gada laikā līdz uzaicinājuma vēstules sagatavošanas datumam ir veikts dzemdes kakla citoloģisks izmeklējums.

Krūts vēža profilaktiskā pārbaude

2016. gadā uzaicinājumu vēstules veikt valsts apmaksātu krūts vēža profilaktisko pārbaudi ar mamogrāfijas metodi saņems sievietes, kuras ir dzimušas 1948., 1950., 1952., 1954., 1956., 1958., 1960., 1962., 1964. un 1966. gadā.

Uzaicinājuma vēstules uz krūts vēža skrīningu ir derīgas divus gadus, taču aicinām veikt izmeklējumu dažu mēnešu laikā no uzaicinājuma vēstules saņemšanas dienas.

SVARĪGI! Uzaicinājuma vēstule netiek nosūtīta sievietei, kurai gada laikā līdz uzaicinājuma vēstules sagatavošanas datumam ir veikts mamogrāfijas izmeklējums.

Zarnu vēža profilaktiskā pārbaude

Profilaktiskā pārbaude ietver slēpto asiņu izmeklējumu fēcēs (no trīs sekojošām vēdera izejām), ko veic sievietēm un vīriešiem vecumā no 50 līdz 74 gadiem reizi gadā kā skrīningtestu zarnu vēzim.

Lai veiktu profilaktisko pārbaudi, pacientam ir jāvēršas savā ģimenes ārsta praksē, lai saņemtu testa komplektu un informāciju par izmeklējuma veikšanu mājas apstākļos. Šo testu ir iespējams veikt arī laboratorijā, ja pacientam ir ģimenes ārsta nosūtījums.

                          


NODERĪGA INFORMĀCIJA

Nacionālais veselības dienests

Cēsu iela 31 k-3, 6.ieeja

Rīga, Latvija, LV-1012

Sekretariāts: 67043700

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234

Fakss: 67043701

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv