DRG kodēšanas informācija

05.04.2017.  |   Drukas versija
  • VIS SPANS uzskaites dokumenta statuss: Ja uzskaites dokuments ar izrakstīšanas datumu pēc 2014. gada 1. janvāra ir no valsts budžeta apmaksājams un ir korekti aizpildīts, bet nav ievadītas izpausmes diagnozes vai NCSP+ manipulācijas – uzskaites dokumenta statuss būs "Apmaksājams". Bet ārstniecības iestādēm ir jāņem vērā, ka uzskaites dokumentiem ar nepilnīgi ievadītu informāciju tiks aprēķinātas nekorektas (pamatā zemāka līmeņa) DRG grupas, kas nākotnē ietekmēs iestādes faktiski veiktā darba atspoguļojumu.
  • Būtiska SSK – 10 ievadīto izrakstīšanās diagnožu secība: DRG grupas aprēķinā tiks izmantoti tikai pie izrakstīšanās kustības norādītie diagnožu kodi. Būtiski, ka DRG grupēšanas rezultātu aprēķinā liela ietekme ir secībai, kādā tiek ievadītas izrakstīšanās diagnozes. Piemēram, ja pirmais kā izrakstīšanās diagnozes kods būs norādīts kāds no komplikāciju diagnozes kodiem, šis kods tiks uzskatīts par svarīgāko un resursu ietilpīgāko kodu. Vislielākā ietekme uz grupēšanas rezultātu ir pirmajām divām ievadītajām izrakstīšanās diagnozēm, minētajām diagnozēm jābūt saistībā ar veiktajām manipulācijām (ja attiecīgajā gadījumā manipulācijas ir veiktas).
  • Izmaiņas Latvijā lietotajā SSK – 10 klasifikatorā: Slimību profilakses un kontroles centrs ir atjaunojis Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10.redakciju (SSK-10), kas stājās spēkā 2014. gadā. Informējam, ka ar SSK-10 jaunajām un izslēgtajām diagnozēm var iepazīties Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā.
  • Būtiska ietekme DRG aprēķinā blakus diagnozēm, piemēram: lai veidotos atbilstoša, ar rehabilitāciju saistīta DRG grupa, nepieciešams papildus pie izrakstīšanās diagnozēm kā blakus diagnozi norādīt kādu no SSK-10 sadaļas Z50 "Aprūpe ar rehabilitācijas procedūru lietošanu" diagnožu kodiem, piemēram:

       - Z50.0 Kardiāla rehabilitācija;

       - Z50.1 Cita veida fiziskā terapija;

       - Z50.5 Runas terapija;

       - Z50.8 Citu rehabilitācijas procedūru lietošana;

       - Z50.9 Neprecizētu rehabilitācijas procedūru lietošana u.c. diagnozes.

 

  • Ķīmijterapija un staru terapijas pakalpojumi DRG: lai veidotos atbilstoša, ar ķīmijterapiju vai staru terapiju saistīta DRG grupa, nepieciešams kā blakus diagnozi norādīt kādu no SSK-10 sadaļas Z51 "Cita veida medicīniska aprūpe" diagnožu kodiem, kurš VIS jāievada pirms izrakstīšanās pamatdiagnozes. "Cita veida medicīniska aprūpe" diagnožu kodu piemēri:

       - Z51.0 Radioterapijas kurss;

       - Z51.1 Ķīmijterapijas kurss audzēja dēļ;

       - Z51.2 Cita veida ķīmijterapija.

 

  • Ievadīto NCSP+ manipulāciju apjoms: DRG aprēķinā tiek izmantoti pirmie 150 VIS uzskaites dokumentā ievadītie NCSP+ manipulāciju kodi. Ja hospitalizācijas gadījumā veiktās manipulācijas ir jākodē ar vairāk kā 150 kodiem (t.sk. papildkodiem), tad VIS primāri jāievada nozīmīgāko un resursu ietilpīgāko manipulāciju pamatkodus. Nav nepieciešams ievadīt VIS pilnīgi visu veikto manipulāciju kodus, ja vien ārstniecības iestāde nevāc savus statistikas datus par izpildītajām manipulācijām.
  • NCSP+ papildkodu pielietojums: lai samazinātu ievadāmo kodu skaitu, VIS var neievadīt nodaļas WB "Medikamentu terapija" kodus. VIS nav jāievada arī manipulāciju papildkodus, kas uzrādīti NCSP+ klasifikācijas ZX nodaļā "Dažādi apstākļi un notikumi manipulācijas veikšanas laikā", jo saskaņā ar NCSP+ klasifikācijas lietošanas vadlīnijām ZX kodi "apzīmē noteiktus apstākļus un notikumus operācijas laikā", t.i. minētie kodi jāievada tikai attiecībā uz veiktajām operācijām.