DRG rādītāji

10.04.2018.  |   Drukas versija

DRG grupa stacionārajās kartēs tiek noteikta ņemot vērā vairākus kritērijus – pacienta vecumu, dzimumu, diagnozes, ārstēšanās ilgumu, izrakstīšanās kustības veidu un veiktās manipulācijas atbilstoši Ziemeļvalstu ķirurģisko manipulāciju klasifikācijai ar papildinājumiem jeb "NCSP+" (turpmāk – NCSP+).

No 2014. gada 1. janvāra stacionārām ārstniecības iestādēm stacionārajā kartē bija jāuzrāda veiktās NCSP+ manipulācijas. Ļoti svarīgi bija un ir veikt korektu stacionāro karšu kodēšanu atbilstoši NCSP+ .


DRG rādītāji, kas tiek izmantoti DRG grupas maksājuma aprēķināšanai ir:

1. Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" (turpmāk – Noteikumi Nr.1529) 17.pielikuma 1.punktā un 3.4., 3.5., 3.6., 3.8. un 3.12. apakšpunktā minēto ārstniecības iestāžu vidējais viena pacienta stacionēšanas gadījuma izmaksa jeb bāzes tarifs, kuru aprēķina pēc iepriekšējā gada 9 mēnešos Vadības informācijas sistēmā (turpmāk – VIS) stacionāra pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmā (turpmāk – SPANS) stacionāra izrakstītā slimnieka kartē (turpmāk – forma 066/u) ievadītiem datiem:

1.1. Gultudienu skaits tiek reizināts ar Noteikumu Nr.1529 3.pielikuma

3.1.apakšpunktā 6.ailē noteikto gultasdienas tarifu 50,52 EUR.

1.2. Manipulāciju, kas Noteikumu Nr.1529 16. pielikumā atzīmētas ar zvaigznīti (*), skaits tiek reizināts ar Noteikumu Nr.1529 16.pielikumā spēkā esošo tarifu.

1.3. Summu par gultudienām summē ar summu par manipulācijām, tiek iegūta kopsumma.

1.4. Kopsummu dalot ar kopējo stacionēšanas gadījumu skaitu, tiek iegūta ārstniecības iestāžu vidējais viena pacienta stacionēšanas gadījuma izmaksas jeb bāzes tarifs.

2. DRG grupas koeficients, kuru aprēķina pēc iepriekšējā gada 9 mēnešos VIS SPANS formā 066/u ievadītiem datiem pa DRG grupām:

2.1. DRG grupā iekļauto gultudienu skaits tiek reizināts ar Noteikumu Nr.1529 3.pielikuma 3.1. apakšpunktā 6. ailē noteikto gultasdienas tarifu 50,52 EUR.

2.2. DRG grupā iekļauto manipulāciju, kas Noteikumu 16.pielikumā ir atzīmētas ar zvaigznīti (*), skaits tiek reizināts ar Noteikumu Nr.1529 16.pielikumā spēkā esošo tarifu.

2.3. Katrā DRG grupā summu par gultudienām summē ar summu par manipulācijām, tiek iegūta DRG grupas kopsumma.

2.4. Katras DRG grupas kopsummu dalot ar katras DRG grupas kopējo stacionēšanas gadījumu skaitu, tiek iegūta katras DRG grupas vidējā viena pacienta stacionēšanas gadījuma izmaksas.

2.5. Dalot katras DRG grupas vidējās viena pacienta stacionēšanas gadījuma izmaksas ar aprēķināto ārstniecības iestāžu vidējais viena pacienta stacionēšanas gadījuma izmaksu bāzes tarifu, tiek iegūts DRG grupas koeficients.

2.6. Ja 2018.gada DRG grupu koeficientu sarakstā nav apstiprināts kāds DRG grupas koeficients, tad šai DRG grupai piemēro apstiprināto 2017.gada DRG grupu koeficientu. Gadījumā, ja arī 2017.gada DRG grupu koeficientu sarakstā nav apstiprināts kāds DRG grupas koeficients, tad šai DRG grupai piemēro apstiprināto 2016.gada DRG grupas koeficientu. Savukārt, ja arī 2016.gada DRG grupu koeficientu sarakstā nav apstiprināts kāds DRG grupas koeficients, tad šīs DRG grupas koeficients ir 1.

3. Ārstniecības iestādes veiktā darba indekss (CMI) tiek aprēķināts:

3.1. Katras ārstniecības iestādes faktiskais pacientu skaits pa DRG grupām tiek reizināts ar DRG grupas koeficientu.

3.2. Katrai ārstniecības iestādei tiek sasummēts iegūtais rezultāts un izdalīts uz katras ārstniecības iestādes faktisko pacientu skaitu, tā tiek iegūts katras ārstniecības iestādes veiktā darba indekss, valstī šis rādītājs ir 1.

 


DRG rādītāji 2015. gadam:

1. Ārstniecības iestāžu vidējais viena pacienta stacionēšanas gadījuma izmaksas jeb bāzes tarifs 533,59 EUR.

2. "DRG grupas koeficienti 2015.gadam" un "Ārstniecības iestādes veiktā darba indeksi 2015.gadam" (pielikums). 

DRG rādītāji 2016. gadam:

1. Ārstniecības iestāžu vidējais viena pacienta stacionēšanas gadījuma izmaksas jeb bāzes tarifs 545,76 EUR.

2. "DRG grupas koeficienti 2016.gadam" un "Ārstniecības iestādes veiktā darba indeksi 2016.gadam" (pielikums).

DRG rādītāji 2017.gadam:

1. Ārstniecības iestāžu vidējais viena pacienta stacionēšanas gadījuma izmaksas jeb bāzes tarifs 541,07 EUR.

2. “DRG grupas koeficienti 2017.gadam” un “Ārstniecības iestādes veiktā darba indeksi 2017.gadam(pielikums).

DRG rādītāji 2018. gadam:

1. Ārstniecības iestāžu vidējais viena pacienta stacionēšanas gadījuma izmaksas jeb bāzes tarifs 661,18 EUR.

2. "DRG grupas koeficienti 2018. gadam” un “Ārstniecības iestādes veiktā darba indeksi 2018.gadam" (pielikums)