2017

01.03.2018.  |   Drukas versija

Līguma pielikumi:

1. pielikums - Laboratorisko un histoloģisko izmeklējumu apmaksas kārtība;

2. pielikums - Norēķinu kārtība;

3. pielikums - Informācijas apmaiņas kārtība;

4. pielikums - Laboratorijas pakalpojumi, darba laiks un ārstniecības personas.

 

Līguma 7.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācija:

7.1.1. Uzskaites dokumentu aizpildīšanai nepieciešamie klasifikatori (VIS klasifikatori);

7.1.2. Dežūrārstu darbības kārtība ­­­­Latvijas teritorijā;

7.1.3. Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstu saraksts;

7.1.4. Informācija par personas uzrādīto E veidlapu, EVAK vai tā aizvietojošo sertifikātu;

7.1.5. Pakalpojumu programmās ietilpstošās manipulācijas;

7.1.6. Datu bāzes lauku formāti, failu struktūra un piemēri (VIS APANS uzskaites dokumenta faila ielādes formāts);

7.1.7. Valsts organizētā vēža skrīninga testēšanas karšu aizpildīšanas vadlīnijas;

7.1.8. Ārstniecības iestāžu filiāļu kodi;

7.1.9. Patvēruma meklētāju veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas un apmaksas kārtība;

7.1.10. Nosūtījums uz ambulatorajiem laboratoriskajiem izmeklējumiem;

7.1.11. Apmaksas nosacījumi ļaundabīgo audzēju laboratoriskai un histoloģiskai diagnostikai.

 

Pārskati:

1. "Pārskats par nodarbināto un slodžu skaitu ārstniecības iestādēs" (vienu reizi gadā līdz 31. janvārim par 2016. gadu);

2. "Pārskats par līdzekļu izlietojumu ārstniecības iestādēs" (vienu reizi gadā līdz 31. javārim par 2016. gadu);

3. "Pārskats par strādājošo faktisko vidējo atlīdzību, vidējo atalgojumu un vidējo mēneša amatalgu" (vienu reizi pusgadā, līdz 2016. gada 20. augustam par iepriekšējo pusgadu un līdz 20. februārim par 2016. gadu).


Svarīgi! 

Uzziņu tālrunis speciālistiem par Vadības informācijas sistēmas (VIS) un E-veselības sistēmas lietošanu - 67803301(darbdienās 8:30 - 17:00). Konsultāciju var saņemt arī rakstot e-pastu uz atbalsts@eveseliba.gov.lv.

Centrālais birojs

Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja

Rīga, Latvija, LV-1012

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234

Sekretariāts: 67043700

Fakss: 67043701

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv