2018

03.07.2018.  |   Drukas versija

Līguma pielikumi:

1. pielikums - Laboratorisko un histoloģisko izmeklējumu apmaksas noteikumi;

2. pielikums - Norēķinu kārtība;

3. pielikums - Laboratorijas pakalpojumi, darba laiks un ārstniecības personas;

4. pielikums - Informācijas apmaiņas kārtība.

 

Līguma 6.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācija: 

6.1.1. Uzskaites dokumentu aizpildīšanai nepieciešamie klasifikatori;

6.1.2. Datu bāzes lauku formāti, failu struktūra un piemēri;

6.1.3. Ārstniecības iestāžu filiāļu kodu saraksts;

6.1.4. Ambulatoro laboratorisko pakalpojumu veidi;

6.1.5. Dežūrārstu darbības kārtība;

6.1.6. Patvēruma meklētāju veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas un apmaksas kārtība (Redakcija no 2018. gada 7. marta);

6.1.7. Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kārtība Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem;

6.1.8. Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu saraksts;

6.1.9. Pārskats par ES, EEZ dalībvalstu un Šveices iedzīvotājiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem;

6.1.10. Informācija par personas uzrādīto S veidlapu, E veidlapu, EVAK vai to aizvietojošo sertifikātu;

6.1.11. Valsts organizētā vēža skrīninga testēšanas karšu aizpildīšanas vadlīnijas;

6.1.12. Nosūtījums uz ambulatorajiem laboratoriskajiem izmeklējumiem;

6.1.13. Apmaksas nosacījumi ļaundabīgo audzēju laboratoriskai diagnostikai;

6.1.14. Apmaksas nosacījumi laboratoriskai diagnostikai pirms un pēc aknu transplantācijas (ar VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" speciālista nosūtījumu).

 

Pārskati:


 

Līguma pielikumi:

1. pielikums - References laboratorijas finansējums 2018. gadam;

2. pielikums - References laboratorijas pārskats par finanšu līdzekļu izlietojumu;

3. pielikums - Informācija references laboratorijas tarifu pārrēķināšanai;

4. pielikums - Ārstniecības personu, kas nodrošina references pakalpojuma sniegšanu, saraksts;

5. pielikums - Informācijas apmaiņas kārtība par references izmeklējumiem;

6. pielikums - Starplaboratoriju salīdzinošo testu manipulācijas.

Centrālais birojs

Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja

Rīga, Latvija, LV-1012

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234

Sekretariāts: 67043700

Fakss: 67043701

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv