2018

19.07.2018.  |   Drukas versija

Līguma pielikumi:

1. pielikums - Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas noteikumi;

2. pielikums - Norēķinu kārtība;

3. pielikums - Informācijas apmaiņas kārtība;

4. pielikums - Peritoneālās dialīzes pakalpojumu apjoms un nodrošināšanas noteikumi;

5. pielikums - Stacionāro plānveida onkoloģisko pakalpojumu sniegšanas un apmaksas nosacījumi;

6. pielikums - Kritēriji sarežģīto lielo locītavu endoprotezēšanas gadījumu noteikšanai;

7. pielikums - Infrastruktūras attīstībai paredzētā finansējuma aprēķināšanas, kontroles un pārskatīšanas, pārmaksas novēršanas un atmaksāšanas kārtība:

 


Līguma 6.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācija: 

6.1.1. Uzskaites dokumentu aizpildīšanai nepieciešamie klasifikatori;

6.1.2. Vadības informācijas sistēmas (VIS) stacionāro pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas (SPANS) uzskaites dokumenta ielādes datu struktūra;

6.1.3. Ārstniecības iestāžu filiāļu kodu saraksts;

6.1.4. Normatīvajos aktos neiekļautās manipulācijas, kas paredzētas veiktā darba uzskaitei;

6.1.5. Stacionāra veiktā darba apmaksas nosacījumi;

6.1.6. Grūtnieču un dzemdētāju hospitalizācijas un jaundzimušo pārvešanas kārtība;

6.1.7. Skaidrojums par aprūpes slimnīcu, nodaļu un gultu apmaksas nosacījumiem;

6.1.8. Slimnieku hospitalizācijas vietu plāns;

6.1.9. Ārstu dežūrpersonāla saraksts neatliekamās palīdzības nodrošināšanai (24 stundu pieejamība);

6.1.10. Slimnieku hospitalizācijas vietu plāna veidlapa;

6.1.11. No pacienta iemaksas atbrīvotās personas, kurām jālūdz uzrādīt attiecīgo personas statusu apliecinošos dokumentus;

6.1.12. Patvēruma meklētāju veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas un apmaksas kārtība (Redakcija no 2018. gada 7. marta);

6.1.13. Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kārtība Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem;

6.1.14. Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu saraksts;

6.1.15. Informācija par personas uzrādīto S veidlapu, E veidlapu, EVAK vai to aizvietojošo sertifikātu;

6.1.16. Valsts organizētā vēža skrīninga testēšanas karšu aizpildīšanas vadlīnijas;

6.1.17. Metodiskās vadlīnijas par ļaundabīgo audzēju primāro diagnostiku;

6.1.18. Pārskats par Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem;

6.1.19. Pieprasījums EVAK aizvietojošajam sertifikātam;

6.1.20. Izziņa par cietušā veselībai nodarīto kaitējumu organizācijas vai personas vainas dēļ un tā aizpildīšanas kārtība;

6.1.21. Plānveida stacionāro onkoloģisko pakalpojumu sniedzēju darbības vērtēšanas kritēriji;

6.1.22. Informācija par plānveida ķirurģisko onkoloģisko pakalpojumu saņemšanas iespējām;

6.1.23. Plānveida īslaicīgās ķirurģijas apmaksas nosacījumi;

6.1.24. Ilgstošas mākslīgas plaušu ventilācijas pacientu turpmāka medicīniskā rehabilitācija valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"";

6.1.25. Pārskats par rindas garumu plānveida stacionāro pakalpojumu saņemšanā;

6.1.26. Peritoneālās dialīzes ārstniecības līdzekļu pasūtījums;

6.1.27. Peritoneālās dialīzes pacientu saraksta veidlapa;

6.1.28. Kvalitātes un pacientu drošības prasības dzemdību nodaļām. 

 

Pārskati:

Centrālais birojs

Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja

Rīga, Latvija, LV-1012

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234

Sekretariāts: 67043700

Fakss: 67043701

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv