Operatīvā budžeta informācija

11.07.2017.  |   Drukas versija

Nacionālā veselības dienesta administrēšanā nodoto likumā "Par valsts budžetu 2017. gadam"
apakšprogrammu izpilde 2017. gada 6 mēnešos (EUR)

Apakš - programmas kods Apakšprogrammas nosaukums Apstiprināts  likumā par valsts budžetu 2017. gadam
Pārskata perioda plāns Līdzekļu izlietojums no gada sākuma Izpilde % no gada plāna
33.00.00 Veselības aprūpes nodrošināšana 7 15 63 02 98 3 55 87 35 92 3 53 24 22 60.20 99.26
33.03.00 Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana 1 42 76 23 36 69 06 10 36 67 07 31 99.33 97.12
33.04.00 Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde 11 45 87 46 5 38 25 24 5 38 25 24.00 1 00.00
33.08.00 Iedzīvotāju genoma datubāzes projekta īstenošana 11 95 21 5 97 60 5 97 60.00 1 00.00
33.09.00 Interešu izglītības nodrošināšana VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" 19 66 92 9 83 46 9 83 46.00 1 00.00
33.12.00 Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem 1 96 02 03 98 75 68 98 75 68.00 1 00.00
33.14.00 Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana 87 47 74 92 43 84 48 35 43 53 48 94.90 99.29
33.15.00 Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē 25 11 81 21 12 31 56 00 12 30 71 49.42 99.93
33.16.00 Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana 1 76 75 47 78 83 38 14 44 83 36 17 32.43 99.98
33.17.00 Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs 1 65 00 28 21 86 82 27 23 86 57 40 32.83 99.71
33.18.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana 1 01 05 81 33 51 80 99 57 51 80 99 56.51 1 00.00
33.19.00 Starptautiskie norēķini par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem 3 72 14 55 2 10 97 99 2 05 30 96.78 97.31
45.01.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana 6 68 68 30 3 15 41 27 2 67 53 37.55 84.82
45.02.00 Ārstniecības riska fonda darbības nodrošināšana 1 94 86 11 1 55 22 25 52 41 21.42 33.77
63.07.000 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana 62 11 75 2 31 48 2 19 39.96 94.78
70.09.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana veselības nozarē 2 21 74 2 21 74 14 69.00 6.62
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 1 48 01 45 1 51 00 1 41 99.21 94.03
  KOPĀ 7 26 38 92 33 3 60 64 03 66 3 56 47 93 27.34 98.85