Operatīvā budžeta informācija

22.01.2018.  |   Drukas versija

Nacionālā veselības dienesta administrēšanā 2017. gadā nodoto budžeta apakšprogrammu izpilde (EUR)

Apakšpro-grammas kods

Programmas/ apakšprogrammas nosaukums

Apstiprināts  likumā par valsts budžetu 2017. gadam, EUR Budžeta izpilde gadā, EUR Izpilde % no gada plāna
33.00.00 Veselības aprūpes nodrošināšana 715 826 602 715 416 952.97 99.9
33.03.00 Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana 146 308 179 146 308 179.00 100.0
33.04.00 Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde 11 679 846 11 679 846.00 100.0
33.08.00 Iedzīvotāju genoma datubāzes projekta īstenošana 119 521 119 521.00 100.0
33.09.00 Interešu izglītības nodrošināšana VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" 196 692 196 692.00 100.0
33.12.00 Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem 1 960 203 1 960 203.00 100.0
33.14.00 Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana 86 574 725 86 562 201.33 100.0
33.15.00 Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē 25 160 356 25 158 410 100.0
33.16.00 Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana 171 837 271 171 812 472 100.0
33.17.00 Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs 164 119 539 163 767 457 99.8
33.18.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana 99 501 034 99 500 408.92 100.0
33.19.00 Starptautiskie norēķini par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem 8 369 236 8 351 562.35 99.8
45.00.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana 8 714 416 7 477 116 85.8
45.01.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana 6 765 805 6 461 261.93 95.5
45.02.00 Ārstniecības riska fonda darbības nodrošināšana 1 948 611 1 015 853.72 52.1
63.07.000 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana 87 756 85 380.55 97.3
67.06.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu īstenošana 2 500 2 499.08 100.0
70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana 31 788 27 378 86.1
70.07.00 Citu Eiropas Kopienas projektu īstenošana 9 614 5 718.04 59.5
70.09.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana veselības nozarē 22 174 21 660.28 97.7
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 7 659 054 7 656 259.57 100.0
  NVD administrējamā budžeta daļa - KOPĀ  732 322 116 730 665 586 99.8