Arhīvs

14.09.2017.  |   Drukas versija

2016. gads

Operatīvā informācija par stacionārās veselības aprūpes finansējumu sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

Apakšprogrammu izpilde:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzes operatīvā informācija kompensējamo zāļu apmaksā iedzīvotājiem:

Informācija lieltirgotavām par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu M saraksta medikamentiem:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums, norādot kompensējamo zāļu vai medicīnisko ierīču reģistrācijas apliecības turētāju (īpašnieku) vai viņa pilnvaroto pārstāvi vai zāļu vai medicīnisko ierīču vairumtirgotāju vai viņa pilnvaroto pārstāvi:

Ģimenes ārstu un speciālistu finanšu līdzekļu izlietojums ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču izrakstīšanai sadalījumā pa ārstniecības iestādēm:

Pārskats par ambulatorai veselības aprūpei plānotiem līdzekļiem, noslēgtiem līgumiem un faktisko izpildi līguma ietvaros:

Pārskati par noslēgtajiem līgumiem un veikto darba apjomu sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē (SAVA):

Pārskats par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai veikto darbu sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajā zobārstniecībā:

Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajai veselības aprūpei mājās:


2015. gads

Apakšprogrammu izpilde:

Ārstniecības iestāžu pārskatu apkopojums:

Informācija lieltirgotavām par Valsts budžeta līdzekļu izlietojumu M saraksta medikamentiem:

Operatīvā informācija par stacionārās veselības aprūpes finansējumu sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums, norādot kompensējamo zāļu vai medicīnisko ierīču reģistrācijas apliecības turētāju (īpašnieku) vai viņa pilnvaroto pārstāvi vai zāļu vai medicīnisko ierīču vairumtirgotāju vai viņa pilnvaroto pārstāvi:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzes operatīvā informācija kompensējamo zāļu apmaksā iedzīvotājiem:

Informācija lieltirgotavām par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu M saraksta medikamentiem:

Ģimenes ārstu un speciālistu finanšu līdzekļu izlietojums ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču izrakstīšanai sadalījumā pa ārstniecības iestādēm:

Pārskats par ambulatorai veselības aprūpei plānotiem līdzekļiem, noslēgtiem līgumiem un faktisko izpildi līguma ietvaros:

Pārskati par noslēgtajiem līgumiem un veikto darba apjomu sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē (SAVA):

Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajā zobārstniecībā:

Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajai veselības aprūpei mājās:

Pārskats par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai veikto darbu sadalījumā pa pakalpojumu programmām: 

Ārstniecības iestāžu pārskata apkopojums:

Indikatori, kuri izmantojami stacionārās veselības aprūpes kvalitātes izvērtēšanai:


2014. gads

Apakšprogrammu izpilde:

Informācija lieltirgotavām par Valsts budžeta līdzekļu izlietojumu M saraksta medikamentiem:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums, norādot kompensējamo zāļu vai medicīnisko ierīču reģistrācijas apliecības turētāju (īpašnieku) vai viņa pilnvaroto pārstāvi vai zāļu vai medicīnisko ierīču vairumtirgotāju vai viņa pilnvaroto pārstāvi:

Operatīvā informācija par stacionārās veselības aprūpes finansējumu sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzes operatīvā informācija kompensējamo zāļu apmaksā iedzīvotājiem:

Ģimenes ārstu un speciālistu finanšu līdzekļu izlietojums ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču izrakstīšanai sadalījumā pa ārstniecības iestādēm:

Pārskats par ambulatorai veselības aprūpei plānotiem līdzekļiem, noslēgtiem līgumiem un faktisko izpildi līguma ietvaros:

Pārskati par noslēgtajiem līgumiem un veikto darba apjomu sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē (SAVA):

Pārskats par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai veikto darbu sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajā zobārstniecībā:

Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajai veselības aprūpei mājās:

Indikatori, kuri izmantojami stacionārās veselības aprūpes kvalitātes izvērtēšanai:

Ārstniecības iestāžu pārskatu apkopojums:


2013. gads 

Apakšprogrammu izpilde:

Informācija lieltirgotavām par Valsts budžeta līdzekļu izlietojumu M saraksta medikamentiem:

Informācija par Iesniedzēja deficīta kompensāciju, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumu Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" 113.punktu:

Operatīvā informācija par stacionārās veselības aprūpes finansējumu sadalījumā pa pakalpojumu programmām: 

  1. Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzes operatīvā informācija kompensējamo zāļu apmaksā iedzīvotājiem:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums, norādot kompensējamo zāļu vai medicīnisko ierīču reģistrācijas apliecības turētāju (īpašnieku) vai viņa pilnvaroto pārstāvi vai zāļu vai medicīnisko ierīču vairumtirgotāju vai viņa pilnvaroto pārstāvi:

Operatīvā informācija par stacionārās veselības aprūpes finansējumu sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

Pārskats par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai veikto darbu sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

Pārskats par ambulatorai veselības aprūpei (AVA) plānotiem līdzekļiem, noslēgtiem līgumiem un faktisko izpildi līguma ietvaros:

Pārskats par noslēgtiem līgumiem un veikto sekundārās ambulatorās veselības aprūpes (SAVA) darba apjomu:

Pārskats par zobārstniecības pakalpojumiem:

Veiktie pakalpojumi veselības aprūpei mājās:

Ģimenes ārstu un speciālistu finanšu līdzekļu izlietojums ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču izrakstīšanai sadalījumā pa ārstniecības iestādēm:

Ārstniecības iestāžu pārskatu apkopojums:

Indikatori, kuri izmantojami stacionārās veselības aprūpes kvalitātes izvērtēšanai:


2012. gads

Operatīvā informācija par stacionārās veselības aprūpes finansējumu sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums ambulatorajās iestādēs:

Pārskats par SAVA veikto darbu sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

Pārskats par SAVA darba apjomu:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzes operatīvā informācija kompensējamo zāļu apmaksā iedzīvotājiem:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums valsts kompensējamo zāļu apmaksā

Informācija lieltirgotavām par Valsts budžeta līdzekļu izlietojumu M saraksta medikamentiem:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums, norādot kompensējamo zāļu vai medicīnisko ierīču reģistrācijas apliecības turētāju (īpašnieku) vai viņa pilnvaroto pārstāvi vai zāļu vai medicīnisko ierīču vairumtirgotāju vai viņa pilnvaroto pārstāvi:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums laboratorisko izmeklējumu apmaksā

Laboratorijas nosūtījuma limita sadalījums primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem:

Laboratorijas nosūtījuma limita sadalījums sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem:

Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajā zobārstniecībā:

Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajai veselības aprūpei mājās:

Pārskats par dienas stacionārā sniegtiem pakalpojumiem pa pakalpojumu programmām no apakšprogrammas "Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošanai":

Ārstniecības iestāžu pārskatu apkopojums:

Informācija par noslēgtajiem līgumiem par Iesniedzēja deficīta kompensāciju, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumu Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" 113.punktu.

Indikatori, kuri izmantojami stacionārās veselības aprūpes kvalitātes izvērtēšanai


2011. gads

Operatīvā budžeta informācija:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums ambulatorajās iestādēs:

Valsts budžeta līdzekļu izpildes analīze ambulatorajās iestādēs:

Pārskats par noslēgtajiem līgumiem un veikto SAVA darbu:

Operatīvā informācija stacionārās veselības aprūpes finansējumu sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums laboratorisko izmeklējumu apmaksā

Laboratorijas nosūtījuma limita sadalījums primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem:

Laboratorijas nosūtījuma limita sadalījums sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums valsts kompensējamo zāļu apmaksā

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzes operatīvā informācija kompensējamo zāļu apmaksā:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums, norādot kompensējamo zāļu vai medicīnisko ierīču reģistrācijas apliecības turētāju (īpašnieku) vai viņa pilnvaroto pārstāvi vai zāļu vai medicīnisko ierīču vairumtirgotāju vai viņa pilnvaroto pārstāvi:

Ārstniecības iestāžu pārskatu apkopojums:

Informācija par noslēgtajiem līgumiem par Iesniedzēja deficīta kompensāciju, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" 113.punktu:


2010. gads

Informācija par Veselības norēķinu centra administrēšanā nodoto budžeta apakšprogrammu izpildi:

Pārskats par stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai noslēgtiem līgumiem un veikto darbu:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzes informācija kompensējamo zāļu apmaksā iedzīvotājiem:

Pārskats par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu ambulatorajās iestādēs:

Pārskati par noslēgtajiem līgumiem un veikto darba apjomu sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē (SAVA):

Pārskats par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai veikto darbu sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajā zobārstniecībā:

Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajai veselības aprūpei mājās:


2009. gads

Informācija par Veselības norēķinu centra administrēšanā nodoto budžeta apakšprogrammu izpildi:

Pārskats par stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai noslēgtiem līgumiem un veikto darbu:

Informācija par valsts budžeta izpildes analīzi stacionāros sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzes informācija kompensējamo zāļu apmaksā iedzīvotājiem:

Pārskats par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu ambulatorajās iestādēs:

Pārskati par noslēgtajiem līgumiem un veikto darba apjomu PVA ārstu praksēs un sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē (SAVA):

Pārskats par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai veikto darbu sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajā zobārstniecībā:

Pārskats par rezerves fonda līdzekļu izlietojumu:


2008. gads

Pārskats par stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai noslēgtiem līgumiem un veikto darbu:

Informācija par valsts budžeta izpildes analīzi stacionāros sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzes informācija kompensējamo zāļu apmaksā iedzīvotājiem:

Pārskats par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu ambulatorajās iestādēs:

Pārskati par noslēgtajiem līgumiem un veikto darba apjomu PVA ārstu praksēs un sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē (SAVA):

Pārskats par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai veikto darbu sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajā zobārstniecībā:

Pārskats par rezerves fonda līdzekļu izlietojumu:


2007. gads

Informācija par veselības norēķinu centra administrēšanā nodoto budžeta apakšprogrammu izpildi:

Pārskats par stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai noslēgtiem līgumiem un veikto darbu:

Informācija par valsts budžeta izpildes analīzi stacionāros sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzes informācija kompensējamo zāļu apmaksā iedzīvotājiem:

Pārskats par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu ambulatorajās iestādēs:

Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajā zobārstniecībā:

Pārskats par rezerves fonda līdzekļu izlietojumu:

Plānoto un faktisko izdevumu izpildes analīze:


2006. gads 

Pārskats par stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai noslēgtiem līgumiem un veikto darbu:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzes informācija kompensējamo zāļu apmaksā iedzīvotājiem:

Pakalpojumu pieejamības uzlabošana:

Rindu samazināšana:

Rindu samazināšana:


2005. gads 

Pārskats par stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai noslēgtiem līgumiem un veikto darbu:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzes informācija kompensējamo zāļu apmaksā iedzīvotājiem:


2004. gads

Pārskats par stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai noslēgtiem līgumiem un veikto darbu: