Valsts budžeta līdzekļu izlietojums laboratorisko izmeklējumu apmaksā

02.05.2018.  |   Drukas versija

Laboratorijas nosūtījuma limita sadalījums primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem 2018. gada 3 mēnešos:

Laboratorijas nosūtījuma limita sadalījums sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem 2018. gada 3 mēnešos:


Laboratorijas nosūtījuma limita sadalījums primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem 2017. gada divpadsmit mēnešos:

Laboratorijas nosūtījuma limita sadalījums sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem 2017. gada divpadsmit mēnešos:


Laboratorisko pakalpojumu samaksai paredzēto līdzekļu sadalījums 2018. gadā Sociālās aprūpes iestādēs:

Laboratorisko pakalpojumu samaksai paredzēto līdzekļu sadalījums 2018. gadā Ieslodzījumu vietās:

Laboratorisko pakalpojumu samaksai paredzēto līdzekļu sadalījums 2018. gadā Nacionālo bruņoto spēku nodrošinājuma pavēlniecības Medicīnas nodrošinājuma centrā:


Ģimenes ārstu laboratorisko izmeklējumu finansējums

Izvērtējums par 2013. gadu:

Izvērtējums par 2014. gadu:


Ar ambulatoro laboratorisko pakalpojumu finansēšanas kārtību ārstniecības iestāžu pārstāvji un ārstniecības personas var iepazīties Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" IX nodaļā.