Valsts budžeta līdzekļu izpildes analīze stacionāros

08.02.2018.  |   Drukas versija

Operatīvā informācija par stacionārās veselības aprūpes finansējumu sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

Statistiskie dati par stacionāro veselības aprūpi:

Indikatori, kuri izmantojami stacionārās veselības aprūpes kvalitātes izvērtēšanai: