Veic izmaiņas veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtībā

23.12.2014.  |   Drukas versija

Šodien, 23.decembrī, Ministru kabineta sēdē apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtībā*.

Ar grozījumiem noteikumu projektā paredzēts mainīt pakalpojumu tarifus saistībā ar minimālās darba algas palielināšanu un atalgojuma korekciju.

Grozījumos precizēti informācijas sniegšanas un darbības nosacījumi Nacionālā veselības dienesta (NVD) pārrobežu kontaktpunktam saistībā ar EP Direktīvas nosacījumiem. Tāpat paredzēts, ka turpmāk pirms jaunu veselības aprūpes pakalpojumu iekļaušanas valsts apmaksājamo pakalpojumu klāstā, NVD jāveic to izmaksu efektivitātes aprēķins.

Lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, nākamgad tiks samazināta pacienta iemaksa stacionārā no 13,52 eiro uz 10 eiro dienā un līdzmaksājums par slimnīcā veiktu operāciju no 42,69 eiro uz 31 eiro.

Tāpat noteikts, ka turpmāk Nacionālo bruņoto spēku ārsti varēs izrakstīt kompensējamās zāles un nosūtīt dienestā esošās personas valsts apmaksāto sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai (līdz šim bija nepieciešams vērsties pie ģimenes ārsta).

Attiecībā uz primāro veselības aprūpi noteikumu projektā precizēti ģimenes ārsta prakses pieņemšanas laiki pamatpraksē un otrajā prakses vietā, kā arī noteikts, ka otrās prakses vietu var veidot ģimenes ārsta prakses pamatteritorijā.  Grozījumos noteikti uzskaites manipulāciju kodi māsu veiktajām patronāžām mājās, kā arī sadarbībā ar ģimenes ārstiem precizēti ģimenes ārsta gada darbības novērtēšanas kvalitātes kritēriji. Tāpat atcelta norma, kas paredzēja, ka ģimenes ārstam kapitācijas nauda tiek samazināta uz pusi par pacientiem kuri neapmeklē ģimenes ārstu vairāk par trim gadiem.

Saistībā ar sekundāro ambulatoro veselības aprūpi noteikumi paredz, ka turpmāk NVD varēs izbeigt līgumu par sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniegšanu, ja pakalpojumu sniedzējs tiesības sniegt valsts apmaksātos pakalpojumu nodod citai ārstniecības iestādei.

Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības veicināšanai onkoloģisko slimību pacientiem, noteikts, ka pirmā onkologa vai hematologa konsultācija pacientam ir jānodrošina ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no brīža, kad persona ir vērsusies ārstniecības iestādē.

Stacionārā veselības aprūpē tiks ieviesta jauna kārtība, kādā tiks uzskaitīti un apmaksāti daļa no stacionārā ārstniecības iestādē sniegtajiem pakalpojumiem. Ar diagnozēm saistīto grupu (Diagnosis related groups – DRG) apmaksas modeļa mērķis - paaugstināt ārstēšanas izmaksu efektivitāti par sniegto pakalpojumu, apmaksu par sniegtajiem pakalpojumiem veicot, ņemot vērā pacientu veselības stāvokļa sarežģītību. Tāpat noteikumos precizēti dienas stacionāra apmaksas nosacījumi. Tie paredz, ka dienas stacionārā nav jāveic tas, ko var izdarīt ambulatorās vizītes laikā, kā arī nav jāveic sarežģītas operācijas, kur nepieciešama pacientu hospitalizācija.

Noteikumi spēkā stāsies 2015.gada 1.janvārī.

 

*Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"