Reģistrētas "Parkinsona slimības un Parkinsona-plus sindromu klīniskās vadlīnijas"

12.02.2018.  |   Drukas versija


Nacionālā veselības dienesta mājaslapā esošajā ārstniecībā izmantojamo klīnisko vadlīniju datu bāzē reģistrētas Latvijas Neirodeģeneratīvo slimību asociācijas izstrādātās klīniskās vadlīnijas "Parkinsona slimības un Parkinsona-plus sindromu klīniskās vadlīnijas".

Vadlīnijās apkopota informācija par Parkinsona slimības, multiplas sistēmiskas atrofijas, progresējošas supranukleāras oftalmoplēģijas un kortikobazālas deģenerācijas epidemioloģiju, patoģenēzi un klīnisko ainu.

Vadlīnijās ietverta informācija par Parkinsona slimības un Parkinsona-plus sindromu diagnostiskajiem kritērijiem, kā arī sniegti ieteikumi šo slimību izmeklēšanas taktikai un dinamiskai novērošanai. Tāpat sniegti ieteikumi Parkinsona slimības ārstēšanai agrīnajā un vēlīnajā stadijā un Parkinsona-plus sindromu terapijai, radot priekšstatu par konkrētu medikamentu izvēles iespējām. Vadlīnijās arī atspoguļota informācija par medicīniskās rehabilitācijas nozīmi un sniegti ieteikumi tās pielietojumam Parkinsona slimības un Parkinsona-plus sindromu ārstēšanā.

Klīniskajās vadlīnijās sniegtie ieteikumi Parkinsona slimības un Parkinsona-plus sindromu diagnostikā, ārstēšanā, medicīniskajā rehabilitācijā un pacientu novērošanas taktikā ir piemērojami Latvijas apstākļiem.

Ar vadlīnijām iespējams iepazīties Nacionālā veselības dienesta mājaslapas sadaļā "Klīniskās vadlīnijas" brīvi pieejamajā ārstniecībā izmantojamo klīnisko vadlīniju datu bāzē "Klīnisko vadlīniju datu bāze".