Izmaiņas veselības aprūpes organizēšanas un samaksas kārtībā

12.06.2019.  |   Drukas versija

Nacionālais veselības dienests ir apkopojis izmaiņas veselības aprūpes organizēšanas un samaksas kārtībā atbilstoši veiktajiem grozījumiem Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība".

Apkopojums ietver informāciju par izmaiņām valsts apmaksājamo pakalpojumu klāstā, kā arī primārās, sekundārās ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes (tajā skaitā psihiatrijas un rehabilitācijas pakalpojumu) organizēšanā un apmaksā.

Grozījumi stājušies spēkā 2019. gada 17. maijā, taču jāņem vērā, ka grozījumi 4. pielikumā "Aprūpes epizodes un to tarifi", 5. pielikumā "Dienas stacionārā sniedzamie veselības aprūpes pakalpojumi", 6. pielikumā "Stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas nosacījumi" un 10. pielikumā "Steidzamās medicīniskās palīdzības punkti un fiksētā ikmēneša maksājuma (piemaksas) aprēķins ārstu speciālistu kabinetiem un struktūrvienībām" piemērojami jau ar 2019. gada 1. aprīli.