Svarīga informācija zāļu ražotājiem

28.06.2019.  |   Drukas versija

NVD informē, ka no š.g. 1. jūlija ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšana un izvērtēšana un ārstniecībā lietojamo zāļu, medicīnisko ierīču un medicīnisko tehnoloģiju izmaksu efektivitātes novērtēšana ir Zāļu valsts aģentūras (ZVA) kompetencē. To paredz Ministru kabineta 2018. gadā 29. maijā izdotais rīkojums "Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju".

Iesniegumi par jaunu zāļu un medicīnisko ierīču iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā un iesniegumi par zāļu un medicīnisko ierīču kompensācijas nosacījumu pārskatīšanu, kas iesniegti līdz 2019. gada 15. jūnijam, tiek izskatīti bez ZVA atzinuma saņemšanas, un to ārstniecisko un ekonomisko novērtēšanu veic NVD. Vienlaikus norādām, ka jaunu zāļu iekļaušana vai kompensācijas nosacījumu paplašināšana zāļu iegādes kompensācijas sistēmā var tikt apsvērta tikai pēc klīniskās un izmaksu efektivitātes un ietekmes uz budžetu novērtējuma, kā arī papildus budžeta līdzekļu piešķiršanas šim mērķim gadījumā.

Tajos gadījumos, kad zāļu ražotājs pēc savas iniciatīvas vēlas grozīt informāciju iesniegumā, kas iesniegts NVD, tad minētās izmaiņas būtu uzskatāmas par jaunu iesniegumu un iesniedzamas ZVA atzinuma saņemšanai. 

Neskaidrību gadījumā lūdzam rakstīt uz e-pastu: kzs@vmnvd.gov.lv.