Laparoskopiska gastroplastika izmantojot regulējamu kuņģa žņauga sistēmu LAP-BAND (LAGB) medicīniskā tehnoloģija

 1. I. Vispārīgie jautājumi

 2. 1. Laparoskopiska gastroplastika, izmantojot regulējamu kuņģa žņauga sistēmu LAP-BAND (LAGB), ir ķirurģiska ārstēšanas metode pacientiem ar patoloģisku aptaukošnos. Šo metodi veic ārstniecības iestādēs ar atbilstošu medicīnisko aprīkojumu kvalificēta personāla uzraudzībā.
 3. 2. Pirms katras ķirurģiskās tehnoloģijas pielietojuma nepieciešama pacienta vai tā likumisko pārstāvju informēšana par ārstēšanas izvēli un plānu, labvēlīgiem rezultātiem, zināmiem riskiem un komplikācijām, piekrišana ārstēšanas metodei un plānam, kā arī iesaistīšana profilaktiskos pasākumos komplikāciju novēršanai. Pirms un pēc ķirurģiskas ārstēšanas pacientam veic šādu novērtēšanu:
  1. 2.1. fiziska un lokāla izmeklēšana pirms ķirurģiskas ārstēšanas;
  2. 2.2. rentgenoloģiska kuņģa zarnu trakta izmeklēšana pēc operācijas;
  3. 2.2. operācijas rezultātu novērtēšana pēc 3, 6, 12, 24 mēnešiem.
 4. II. Metodes apraksts

 5. 3. Ķirurģiskās iejaukšanās etapi:
  1. 3.1. vispārēja anestēzija un trombembolijas un antibakteriālā profilakse, uzsākot operāciju;
  2. 3.2. pacienta novietošana Trendelenburga pozīcijā 30˚lenķī ar galvgali uz leju, gurni un ceļi ir viegli saliekti, lai pacients nenoslīdētu no galda, operators atrodas starp pacienta kājām, pirmais asistents atrodas pacienta kreisajā pusē un nodrošina videokameras darbību, otrais asistents atrodas pacienta labajā pusē;
  3. 3.3. operācijas lauka apstrāde ar dezinficējošiem šķīdumiem;
  4. 3.3. insuflācija, ar garo Verres adatu perforē vēdera priekšsienu pa viduslīniju virs nabas un insuflē CO2 vēdera dobumā, intraabdominālais spiediens nedrīkst pārsniegt 15mmHg;
  5. 3.4. laparoskopiski ādas griezieni vēdera priekšsienā;
  6. 3.5. troakaru izvietojums uz vēdera priekšsienas:
   1. 3.5.1. pirmais – 10 mm troakars optiskai sistēmai novietots 30˚lenķī sešu pirkstu attālumā zem processus xiphoideus pa vēdera viduslīniju;
   2. 3.5.2. otrais – 10 mm troakars aknu retraktora spailei novietots zem processus xiphoideus pa vēdera viduslīniju;
   3. 3.5.3. trešais – 10 mm troakars, regulējamā kuņģa žņauga satveršanai un savilkšanai, novietots labajā augšējā vēdera priešsienas kvadrantā;
   4. 3.5.4. ceturtais – 5 mm troakars, koagulācijas āķim, adatturim un satveršanas spailei, novietots kreisajā augšējā vēdera priekšsienas kvadrantā;
   5. 3.5.5. piektais un sestais – 10 mm troakars, atraumatiskajai satveršanas spailei, kuru vēlāk nomaina ar 18 mm troakaru, regulējamā kuņģa žņauga sistēmas LAP-BAND ievietošanai un noregulēšanai, atrodas pa l.axillaris anterior sin. zem ribu loka malas.
  7. 3.6. subkardiālās telpas atsegšana, paceļot kreiso aknu daivu ar retraktora spaili, kuņģa fundus ievelk iespējami laterālāk tādējādi atsedzot kuņģa mazo kurvatūru;
  8. 3.7. frenogastrālās saites pāršķelšana;
  9. 3.8. retrogastrāla tuneļa izveidošana vienlaicīgi uzpildot 25cc speciālu gastrālās zondes manžeti;
  10. 3.9. LAP-BAND ievietošana un satveršana;
  11. 3.10. LAP-BAND fiksācija ar atsevišķām sero-muskulārām šuvēm;
  12. 3.11. injekcijas rezervuāra izvietošana, fiksējot to pie fascia ant. thoracica zem kreisā ribu loka;
  13. 3.12. troakaru evakuācija;
  14. 3.13. brūču sašūšana.
 6. III. Tehnoloģiskais nodrošinājums

 7. 4. Operāciju zāles un intensīvās terapijas un anestezioloģijas nodaļas aprīkojums atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
 8. 5. Regulējama kuņģa žņauga sistēmu LAP-BAND (LAGB).
 9. 6. Medicīniskais aprīkojums laparoskopiskas operācijas veikšanai.
 10. 7. Atraumatiskais šujamais materiāls.