Miruša cilvēka tiesu medicīniskā ekspertīze (izmeklēšana)

Ievietots: 19.06.2017.

Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju (turpmāk – MT) apstiprināšanu un jaunu MT ieviešanas kārtību reglamentē Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumi Nr.468 "Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtība" (turpmāk – Noteikumi).

Saskaņā ar Noteikumu 17.1 punktu apstiprinātās tiesu medicīnas ekspertīzē izmantojamās metodes nosaukumu Nacionālais veselības dienests reģistrē ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāzē. Tiesu medicīnas ekspertīzē izmantojamās metodes aprakstu Nacionālais veselības dienests ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāzē nereģistrē un neizsniedz, jo tas kvalificēts kā ierobežotas pieejamības informācija.