Fizikālās laboratoriskās tehnoloģijas

Nr.p.k. Testēšanas objekts Izmeklējamais rādītājs Izmeklēšanas metode, princips Tehnoloģijas kods
1. Asins serums Etanols Gāzu hromatogrāfija La/ Fiz 001
2. Urīns Fizikālās īpašības Vizuāla novērtēšana La/ Fiz 002
3. Fēces Fizikālās īpašības Vizuāla novērtēšana La/ Fiz 003
4. Krēpas Fizikālās īpašības Vizuāla novērtēšana La/ Fiz 004
5. Muguras smadzeņu šķidrums Fizikālās īpašības Vizuāla novērtēšana La/ Fiz 005
6. Serozo dobumu šķidrums Fizikālās īpašības Vizuāla novērtēšana La/ Fiz 006
7. Asinis Hematokrīts Mikrocentrifugē-šana La/ Fiz 007
8. Asinis Hematokrīts Mikrocentrifugē-šana, izmantojot QBC analizatoru La/ Fiz 008
9. Asins serums Metanols Gāzu hromatogrāfija La/ Fiz 009
10. Asinis Hematokrīts Turbiditātes metode, fotometriskā La/ Fiz 010
11. Urīns Osmolaritāte Sasaldēšanas metode La/ Fiz 011
12.  Asins serums Osmolaritāte Sasaldēšanas metode La/ Fiz 012