Imūnķīmiskās laboratoriskās tehnoloģijas

Nr.p.k.

Testēšanas objekts

Izmeklējamais rādītājs

Izmeklēšanas metode, princips

Tehnoloģijas kods

1.

Asins serums

17α-hidroksiproges-terons

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 001

2.

Asins serums

17α-hidroksiproges-terons

Radioimunoloģiska metode

La/ IK 002

3.

Fēces

A hepatīta vīrusa antigēns

Imūnfermentatīva metode (EIA)

La/ IK 003

4.

Ūdens

A hepatīta vīrusa antigēns

Imūnfermentatīva metode (EIA)

La/ IK 004

5.

Asins serums

Adenovīrusa komplementa saistīšanas antivielas

Komplementa saistīšanas reakcija (CF test)

La/ IK 005

6.

Fēces

Adenovīrusu (40. un 41. tips) antigēni

Lateksa aglutinācija

La/ IK 006

7.

Asins plazma

Adrenokortiko-tropais hormons (AKTH)

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 007

8.

Asins serums

Albumīns

Imūnnefelometrija

La/ IK 008

9.

Urīns

Albumīns

Imūnnefelometrija

La/ IK 009

10.

Asins serums

Albumīns

Imūnturbidimetrija

La/ IK 010

11.

Urīns

Albumīns

Imūnturbidimetrija

La/ IK 011

12.

Asins serums

Albumīns

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 012

13.

Urīns

Albumīns

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 013

14.

Asins serums

Aldosterons

Radioimunoloģiska metode

La/ IK 014

15.

Asins serums

Alfa 1 antitripsīns

Imūnturbidimetrija

La/ IK 015

16.

Asins serums

Alfa 1 antitripsīns

Imūnnefelometrija

La/ IK 016

17.

Urīns

Alfa 1 mikroglobulīns

Imūnnefelometrija

La/ IK 017

18.

Asins serums

Alfa 1 skābais glikoprteīns

Imūnturbidimetrija

La/ IK 018

19.

Asins serums

Alfa 1 skābais glikoprteīns

Imūnnefelometrija

La/ IK 019

20.

Asins serums

Alfa 2 makroglobulīns

Imūnturbidimetrija

La/ IK 020

21.

Urīns

Alfa 2 makroglobulīns

Imūnturbidimetrija

La/ IK 021

22.

Asins serums

Alfa 2 makroglobulīns

Imūnnefelometrija

La/ IK 022

23.

Urīns

Alfa 2 makroglobulīns

Imūnnefelometrija

La/ IK 023

24.

Asins serums

Alfa fetoproteīns

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 024

25.

Asins serums

Alfa fetoproteīns

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 025

26.

Asins serums

Alfa fetoproteīns

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 026

27.

Asins serums

Alfa fetoproteīns

Imūnnefelometrija

La/ IK 027

28.

Asins serums

Androstendions

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 028

29.

Asins serums

Androstendions

Radioimunoloģiska metode

La/ IK 029

30.

Asins serums

Anti - glutamātskābes antivielas (anti - GAD antivielas)

Radioimunoloģiska metode (RIA)

La/ IK 030

31.

Asins plazma

Anti - glutamātskābes antivielas (anti - GAD antivielas)

Radioimunoloģiska metode (RIA)

La/ IK 031

32.

Asins serums

Anti ds DNS

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 032

33.

Asins serums

Antifosfolipoīdu antivielas

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 033

34.

Asins serums

Antigliadīna IgA klases antivielas

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 034

35.

Asins serums

Antigliadīna IgG klases antivielas

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 035

36.

Asins serums

Antimitohondrā-lās antivielas   (M2 antivielas)

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 036

37.

Asins serums

Antinukleārās antivielas (ANA)

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 037

38.

Asins serums

Antistrepto-  lizīns O

Lateksa aglutinācija

La/ IK 038

39.

Asins serums

Antistrepto-  lizīns O

Imūnturbidimetrija

La/ IK 039

40.

Asins serums

Antistrepto-  lizīns O

Imūnnefelometrija

La/ IK 040

41.

Asins plazma

Antitrombīns III

Imūnturbidimetrija

La/ IK 041

42.

Asins serums

Antivielas pret A hepatīta vīrusu

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 042

43.

Asins plazma

Antivielas pret A hepatīta vīrusu

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 043

44.

Asins serums

Antivielas pret A hepatīta vīrusu

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 044

45.

Asins plazma

Antivielas pret A hepatīta vīrusu

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 045

46.

Asins serums

Antivielas pret acetilholīna receptotoriem

Radioimunoloģiska metode (RIA)

La/ IK 046

47.

Asins serums

Antivielas pret B hepatīta e antigēnu         (anti - HBe)

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 047

48.

Asins plazma

Antivielas pret B hepatīta e antigēnu         (anti - HBe)

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 048

49.

Asins serums

Antivielas pret B hepatīta serdes antigēnu         (anti - HBc)

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 049

50.

Asins plazma

Antivielas pret B hepatīta serdes antigēnu         (anti - HBc)

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 050

51.

Asins serums

Antivielas pret B hepatīta serdes antigēnu         (anti - HBc)

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 051

52.

Asins plazma

Antivielas pret B hepatīta serdes antigēnu         (anti - HBc)

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 052

53.

Asins serums

Antivielas pret B hepatīta virsmas antigēnu (anti - HBs)

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 053

54.

Asins plazma

Antivielas pret B hepatīta virsmas antigēnu         (anti - HBs)

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 054

55.

Asins serums

Antivielas pret B hepatīta virsmas antigēnu         (anti - HBs)

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 055

56.

Asins plazma

Antivielas pret B hepatīta virsmas antigēnu         (anti - HBs)

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 056

57.

Asins serums

Antivielas pret C hepatīta vīrusu

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 057

58.

Asins plazma

Antivielas pret C hepatīta vīrusu

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 058

59.

Asins serums

Antivielas pret C hepatīta vīrusu

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 059

60.

Asins plazma

Antivielas pret C hepatīta vīrusu

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 060

61.

Asins serums

Antivielas pret C hepatīta vīrusu

Imūnmembrānas analīze (Imunoblot)

La/ IK 061

62.

Asins plazma

Antivielas pret C hepatīta vīrusu

Imūnmembrānas analīze (Imunoblot)

La/ IK 062

63.

Asins serums

Antivielas pret D hepatīta vīrusu

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 063

64.

Asins plazma

Antivielas pret D hepatīta vīrusu

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 064

65.

Asins serums

Antivielas pret Echinococcus alveolaris

Netiešā hemaglutinācija (HA)

La/ IK 065

66.

Asins serums

Antivielas pret Echinococcus granulosus

Netiešā hemaglutinācija (HA)

La/ IK 066

67.

Asins serums

Antivielas pret Echinococcus sp.

Imūnfermentatīva metode (EIA)

La/ IK 067

68.

Asins serums

Antivielas pret Entamoeba histolytica

Netiešā hemaglutinācija (HA)

La/ IK 068

69.

Asins serums

Antivielas pret Epšteina - Barra vīrusa kodola antigēnu (EBV EBNA total)

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 069

70.

Asins plazma

Antivielas pret Epšteina - Barra vīrusa kodola antigēnu (EBV EBNA total)

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 070

71.

Asins serums

Antivielas pret histoniem

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 071

72.

Asins serums

Antivielas pret HIV 1

Western Blot (WB) metode

La/ IK 072

73.

Asins plazma

Antivielas pret HIV 1

Western Blot (WB) metode

La/ IK 073

74.

Asins serums

Antivielas pret HIV 1 vai HIV 2

Lineāra imūnfermentatīva metode ( LIA, SIA, RIBA)

La/ IK 074

75.

Asins plazma

Antivielas pret HIV 1 vai HIV 2

Lineāra imūnfermentatīva metode ( LIA, SIA, RIBA)

La/ IK 075

76.

Asins serums

Antivielas pret HIV 1/2

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 076

77.

Asins plazma

Antivielas pret HIV 1/2

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 077

78.

Asins serums

Antivielas pret HIV 1/2

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 078

79.

Asins plazma

Antivielas pret HIV 1/2

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 079

80.

Asins serums

Antivielas pret HIV 1/2

Ātra imūnfermentatīva metode (ekspress)

La/ IK 080

81.

Asins plazma

Antivielas pret HIV 1/2

Ātra imūnfermentatīva metode (ekspress)

La/ IK 081

82.

Asins serums

Antivielas pret HIV 1p24 (kvantitatīvi)

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 082

83.

Asins plazma

Antivielas pret HIV 1p24 (kvantitatīvi)

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 083

84.

Asins serums

Antivielas pret HIV 2

Western Blot (WB) metode

La/ IK 084

85.

Asins plazma

Antivielas pret HIV 2

Western Blot (WB) metode

La/ IK 085

86.

Asins serums

Antivielas pret kardiolipīniem

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 086

87.

Asins serums

Antivielas pret mieloperoksidāzi (MPO)

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 087

88.

Asins serums

Antivielas pret peroksidāzi (antimikroso-mālās antivielas)

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 088

89.

Asins serums

Antivielas pret peroksidāzi (antimikroso-mālās antivielas)

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 089

90.

Asins serums

Antivielas pret proteināzi -3 (PR3)

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 090

91.

Asins serums

Antivielas pret tireoglobulīnu

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 091

92.

Asins serums

Antivielas pret tireoglobulīnu

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 092

93.

Asins plazma

Antivielas pret tiroīdstimulējošā hormona receptoriem

Radioimunoloģiska metode (RIA)

La/ IK 093

94.

Asins serums

Antivielas pret tiroīdstimulējošā hormona receptoriem

Radioimunoloģiska metode (RIA)

La/ IK 094

95.

Asins serums

Antivielas pret Toxocara canis

Imūnfermentatīva metode (EIA)

La/ IK 095

96.

Asins serums

Antivielas pret Treponema pallidum

BTIR (Bālo treponēmu imobilizācijas reakcija- Nelsona tests)

La/ IK 096

97.

Asins serums

Antivielas pret Trichinella spiralis

Imūnfermentatīva metode (EIA)

La/ IK 097

98.

Asins serums

Apolipoproteīns A1

Imūnturbidimetrija

La/ IK 098

99.

Asins serums

Apolipoproteīns A1

Imūnnefelometrija

La/ IK 099

100.

Asins serums

Apolipoproteīns B

Imūnturbidimetrija

La/ IK 100

101.

Asins serums

Apolipoproteīns B

Imūnnefelometrija

La/ IK 101

102.

Asins serums

Audzēja marķieris CA 15-3

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 102

103.

Asins serums

Audzēja marķieris CA 15-3

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 103

104.

Asins serums

Audzēja marķieris CA 15-3

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 104

105.

Asins serums

Audzēja marķieris CA 19-9

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 105

106.

Asins serums

Audzēja marķieris CA 19-9

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 106

107.

Asins serums

Audzēja marķieris CA 19-9

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 107

108.

Asins serums

Audzēja marķieris CA-125

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 108

109.

Asins serums

Audzēja marķieris CA-125

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 109

110.

Asins serums

Audzēja marķieris CA-125

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 110

111.

Asins serums

B hepatīta vīrusa virsmas antigēna apstiprinošais tests

Neitralizācijas reakcija, imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 111

112.

Asins plazma

B hepatīta vīrusa virsmas antigēna apstiprinošais tests

Neitralizācijas reakcija, imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 112

113.

Asins serums

B hepatīta vīrusa virsmas antigēns (HBs AG)

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 113

114.

Asins plazma

B hepatīta vīrusa virsmas antigēns (HBs AG)

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 114

115.

Asins serums

B hepatīta vīrusa virsmas antigēns (HBs AG)

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 115

116.

Asins serums

B hepatīta vīrusa virsmas antigēns (HBs AG)

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 116

117.

Asins plazma

B hepatīta vīrusa virsmas antigēns (HBs AG)

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 117

118.

Urīns

Barbiturāti

Fluorescences polarizācijas imūnfermentatīva metode (FPIA) 06-2008

La/ IK 118

119.

Urīns

Benzodiazepīns

Fluorescences polarizācijas imūnfermentatīva metode (FPIA) 06-2009

La/ IK 119

120.

Asins serums

Beta horiongonado-tropīns

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 120

121.

Asins serums

Beta horiongonado-tropīns

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 121

122.

Asins serums

Beta horiongonado-tropīns

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 122

123.

Asins serums

Beta 2 mikroglobulīns

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 123

124.

Urīns

Beta 2 mikroglobulīns

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 124

125.

Asins serums

Beta 2 mikroglobulīns

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 125

126.

Urīns

Beta 2 mikroglobulīns

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 126

127.

Asins serums

Beta 2 mikroglobulīns

Imūnturbidimetrija

La/ IK 127

128.

Urīns

Beta 2 mikroglobulīns

Imūnturbidimetrija

La/ IK 128

129.

Asins serums

Beta 2 mikroglobulīns

Imūnnefelometrija

La/ IK 129

130.

Urīns

Beta 2 mikroglobulīns

Imūnnefelometrija

La/ IK 130

131.

Asins serums

Beta 2 mikroglobulīns

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 131

132.

Urīns

Beta 2 mikroglobulīns

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 132

133.

Asins serums

Brīvais beta horiongonado-tropīns

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 133

134.

Asins serums

Brīvais tiroksīns

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 134

135.

Asins serums

Brīvais tiroksīns

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 135

136.

Asins serums

Brīvais tiroksīns

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 136

137.

Asins serums

Brīvais trijodtironīns

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 137

138.

Asins serums

Brīvais trijodtironīns

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 138

139.

Asins serums

Brīvais trijodtironīns

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 139

140.

Asins serums

C - peptīds

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 140

141.

Asins serums

C - peptīds

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 141

142.

Asins serums

Ceruloplazmīns

Imūnturbidimetrija

La/ IK 142

143.

Asins serums

Ceruloplazmīns

Imūnnefelometrija

La/ IK 143

144.

Asins serums

Ceruloplazmīns

Ravina metodes modifikācijas

La/ IK 144

145.

Asins serums

Chlamidia trachomatis antigēns

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 145

146.

Uztriepes (rīkles gala, deguna eju, konjunktīvas, dzimum-orgānu) un nokasījumi

Chlamidia trachomatis LPS antigēns

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 146

147.

Asins serums

Ciklosporīns A

Fluorescences polarizācijas imūnfermentatīva metode (FPIA)

La/ IK 147

148.

Asins serums

Cirkulējošie imūnkompleksi IgA

Radiālā imūndifūzija

La/ IK 148

149.

Asins serums

Cirkulējošie imūnkompleksi IgG

Radiālā imūndifūzija

La/ IK 149

150.

Asins serums

Cirkulējošie imūnkompleksi IgM

Radiālā imūndifūzija

La/ IK 150

151.

Asins serums

Cirkulējošie imūnkompleksi- kopējie (CIK)

Imūnturbidimetrija

La/ IK 151

152.

Asins serums

Cirkulējošie imūnkompleksi- kopējie (CIK)

Imūnnefelometrija

La/ IK 152

153.

Asins serums

C-reaktīvais olbaltums

Lateksa aglutinācija

La/ IK 153

154.

Asins serums

C-reaktīvais olbaltums

Imūnturbidimetrija

La/ IK 154

155.

Asins serums

C-reaktīvais olbaltums

Imūnnefelometrija

La/ IK 155

156.

Asins serums

C-reaktīvais olbaltums

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 156

157.

Asins serums

CYFRA 21-1 (citokeratīna 19 fragments)

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 157

158.

Asins serums

CYFRA 21-1 (citokeratīna 19 fragments)

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 158

159.

Asins serums

D hepatīta vīrusa antigēns (HD Ag)

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 159

160.

Asins plazma

D hepatīta vīrusa antigēns (HD Ag)

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 160

161.

Asins plazma

D-dimēri

Lateksa aglutinācija

La/ IK 161

162.

Asins plazma

D-dimēri

Imūnturbidimetrija

La/ IK 162

163.

Muguras smadzeņu šķidrums

D-dimēri

Lateksa aglutinācija

La/ IK 163

164.

Asins serums

Dehidroepiandro-sterona sulfāts

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 164

165.

Asins serums

Dehidroepiandro-sterona sulfāts

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 165

166.

Diennakts urīns

Deoksipiridolīns

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 166

167.

Asins serums

Digoksīns

Fluorescences polarizācijas imūnfermentatīva metode (FPIA)

La/ IK 167

168.

Asins serums

Digoksīns

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 168

169.

Asins serums

Ekstraģētā nukleārā antiviela (ENA):  Scl - 70

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 169

170.

Asins serums

Ekstraģētā nukleārā antiviela (ENA):  Scl - 70

Imūnelektroforēze

La/ IK 170

171.

Asins serums

Ekstraģētā nukleārā antiviela (ENA): Jo - 1

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 171

172.

Asins serums

Ekstraģētā nukleārā antiviela (ENA): Jo - 1

Imūnelektroforēze

La/ IK 172

173.

Asins serums

Ekstraģētā nukleārā antiviela (ENA): RNP

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 173

174.

Asins serums

Ekstraģētā nukleārā antiviela (ENA): RNP

Imūnelektroforēze

La/ IK 174

175.

Asins serums

Ekstraģētā nukleārā antiviela (ENA): Sm

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 175

176.

Asins serums

Ekstraģētā nukleārā antiviela (ENA): Sm

Imūnelektroforēze

La/ IK 176

177.

Asins serums

Ekstraģētā nukleārā antiviela (ENA): SSA

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 177

178.

Asins serums

Ekstraģētā nukleārā antiviela (ENA): SSA

Imūnelektroforēze

La/ IK 178

179.

Asins serums

Ekstraģētā nukleārā antiviela (ENA): SSB

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 179

180.

Asins serums

Ekstraģētā nukleārā antiviela (ENA): SSB

Imūnelektroforēze

La/ IK 180

181.

Asins serums

Ekstraģētās nukleārās antivielas (ENA) - skrīnings

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 181

182.

Asins serums

Enterovīrusu komplementa saistīšanas antivielas

Komplementa saistīšanas reakcija (CF test)

La/ IK 182

183.

Ērce

Ērču encefalīta vīrusa antigēns

Imūnfermentatīva metode (EIA)

La/ IK 183

184.

Asins serums

Eritropoetīns

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 184

185.

Asins serums

Estradiols

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 185

186.

Asins serums

Estradiols

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 186

187.

Asins serums

Estradiols

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 187

188.

Asins serums

Estriols

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 188

189.

Asins serums

Estriols

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 189

190.

Šūnu citozols

Estrogēna receptori

Radioimunoloģiska metode (RIA)

La/ IK 190

191.

Asins serums

Etanols

Fluorescences polarizācijas imūnfermentatīva metode (FPIA)

La/ IK 191

192.

Asins serums

Ferritīns

Imūnturbidimetrija

La/ IK 192

193.

Asins serums

Ferritīns

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 193

194.

Asins serums

Ferritīns

Imūnnefelometrija

La/ IK 194

195.

Asins serums

Ferritīns

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 195

196.

Asins serums

Ferritīns

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 196

197.

Asins plazma

Fibrīna degradācijas produkti

Lateksa aglutinācija

La/ IK 197

198.

Asins serums

Folikulstimulējošais hormons

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 198

199.

Asins serums

Folikulstimulējošais hormons

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 199

200.

Asins serums

Folikulstimulējošais hormons

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 200

201.

Asins serums

Folskābe

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 201

202.

Asins serums

Folskābe

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 202

203.

Fēces

Giardia lamblia trofozofītu un cistu antigēns

Imūnfermentatīva metode (EIA)

La/ IK 203

204.

Asinis

Glikohemoglo-bīns Alc

Imūnturbidimetrija

La/ IK 204

205.

Asins serums

Gripas vīrusa antihemaglutinīni

Hemaglutinācijas kavēšanas reakcija (HI test)

La/ IK 205

206.

Asins serums

Haptoglobulīns

Imūnturbidimetrija

La/ IK 206

207.

Asins serums

Haptoglobulīns

Imūnnefelometrija

La/ IK 207

208.

Asins serums

Heterofīlās antivielas pret Epšteina - Barra vīrusu

Lateksa aglutinācija (Paul-Bunell tests), (LA)

La/ IK 208

209.

Asins plazma

Heterofīlās antivielas pret Epšteina - Barra vīrusu

Lateksa aglutinācija (Paul-Bunell tests), (LA)

La/ IK 209

210.

Asins serums

HIV 1 antigēns

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 210

211.

Asins plazma

HIV 1 antigēns

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 211

212.

Urīns

Horiongonado-tropīns

Ekspress diagnostika. Bāzes membrānu imūnais tests, imūnhromatogrāfija

La/ IK 212

213.

Asins serums

IgA klases antivielas pret Chlamidia trachomatis

Imūnfermentatīva metode (EIA)

La/ IK 213

214.

Asins serums

IgA klases antivielas pret Helicobacter pylori

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 214

215.

Asins serums

IgG kases antivielas pret Treponema pallidum

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 215

216.

Asins plazma

IgG klases antilipoidālās antivielas

SED (mikroprecipitācijas reakcija ar kardiolipīna antigēnu)

La/ IK 216

217.

Inaktivēts serums

IgG klases antilipoidālās antivielas

SED (mikroprecipitācijas reakcija ar kardiolipīna antigēnu)

La/ IK 217

218.

Asins serums

IgG klases antivielas pret Borrelia burgdorferi

Imūnfermentatīva metode (EIA)

La/ IK 218

219.

Asins serums

IgG klases antivielas pret Borrelia burgdorferi

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 219

220.

Asins serums

IgG klases antivielas pret Chlamidia pneumoniae

Imūnfermentatīva metode (EIA)

La/ IK 220

221.

Asins serums

IgG klases antivielas pret Chlamidia trachomatis

Imūnfermentatīva metode (EIA)

La/ IK 221

222.

Asins serums

IgG klases antivielas pret citomegalovīrusu ( CMV IgG)

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 222

223.

Asins serums

IgG klases antivielas pret citomegalovīrusu ( CMV IgG), kvalitatīvi vai kvantitatīvi

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 223

224.

Asins plazma

IgG klases antivielas pret citomegalovīrusu ( CMV IgG), kvalitatīvi vai kvantitatīvi

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 224

225.

Asins serums

IgG klases antivielas pret Epšteina - Barra vīrusa agrīniem antigēniem (EBV EA IgG)

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 225

226.

Asins plazma

IgG klases antivielas pret Epšteina - Barra vīrusa agrīniem antigēniem (EBV EA IgG)

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 226

227.

Asins serums

IgG klases antivielas pret Epšteina - Barra vīrusa kapsīda antigēniem (EBV VCA IgG)

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 227

228.

Asins plazma

IgG klases antivielas pret Epšteina - Barra vīrusa kapsīda antigēniem (EBV VCA IgG)

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 228

229.

Asins serums

IgG klases antivielas pret Epšteina - Barra vīrusa kodola antigēnu (EBV EBNA IgG)

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 229

230.

Asins plazma

IgG klases antivielas pret Epšteina - Barra vīrusa kodola antigēnu (EBV EBNA IgG)

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 230

231.

Asins serums

IgG klases antivielas pret Epšteina - Barra vīrusu, kvalitatīvi vai kvantitatīvi (EBV IgG)

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 231

232.

Asins plazma

IgG klases antivielas pret Epšteina - Barra vīrusu, kvalitatīvi vai kvantitatīvi (EBV IgG)

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 232

233.

Asins serums

IgG klases antivielas pret ērču encefalīta vīrusu

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 233

234.

Muguras smadzeņu šķidrums

IgG klases antivielas pret ērču encefalīta vīrusu

Imūnfermentatīva metode (EIA)

La/ IK 234

235.

Asins plazma

IgG klases antivielas pret ērču encefalīta vīrusu

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 235

236.

Asins serums

IgG klases antivielas pret Helicobacter pylori

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 236

237.

Asins serums

IgG klases antivielas pret Helicobacter pylori

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 237

238.

Asins serums

IgG klases antivielas pret Herpes simplex I  vīrusu

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 238

239.

Asins serums

IgG klases antivielas pret Herpes simplex I un II vīrusiem

Western Blot (WB) metode

La/ IK 239

240.

Asins plazma

IgG klases antivielas pret Herpes simplex I un II vīrusiem

Western Blot (WB) metode

La/ IK 240

241.

Asins serums

IgG klases antivielas pret Herpes simplex II  vīrusu

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 241

242.

Asins serums

IgG klases antivielas pret Herpes simplex vīrusu (HSV IgG) kvalitatīvi vai kvantitatīvi

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 242

243.

Asins plazma

IgG klases antivielas pret Herpes simplex vīrusu (HSV IgG) kvalitatīvi vai kvantitatīvi

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 243

244.

Asins serums

IgG klases antivielas pret Masaliņu vīrusu (Rubella IgG)

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 244

245.

Asins serums

IgG klases antivielas pret Masaliņu vīrusu, kvalitatīvi vai kvantitatīvi (Rubella IgG)

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 245

246.

Asins serums

IgG klases antivielas pret masalu vīrusu

Imūnfermentatīva metode (EIA)

La/ IK 246

247.

Asins serums

IgG klases antivielas pret Mycoplasma pneumoniae

Imūnfermentatīva metode (EIA)

La/ IK 247

248.

Asins serums

IgG klases antivielas pret parotītu vīrusu

Imūnfermentatīva metode (EIA)

La/ IK 248

249.

Asins serums

IgG klases antivielas pret Parvovīrusu B 20

Imūnfermentatīva metode (EIA)

La/ IK 249

250.

Asins serums

IgG klases antivielas pret respiratori sincitiālo vīrusu

Imūnfermentatīva metode (EIA)

La/ IK 250

251.

Asins serums

IgG klases antivielas pret Toxoplasma gondii

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 251

252.

Asins serums

IgG klases antivielas pret Toxoplasma gondii

Imūnfermentatīva metode (EIA)

La/ IK 252

253.

Asins serums

IgG klases antivielas pret trakumsērgas vīrusu

Imūnfermentatīva metode (EIA)

La/ IK 253

254.

Asins serums

IgG klases antivielas pret Treponema pallidum

TPHA (pasīvās hemaglutinācijas tests) kvantitatīva metode

La/ IK 254

255.

Asins serums

IgG klases antivielas pret Varicella zoster vīrusu (VZV IgG), kvalitatīvi vai kvantitatīvi

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 255

256.

Asins plazma

IgG klases antivielas pret Varicella zoster vīrusu (VZV IgG), kvalitatīvi vai kvantitatīvi

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 256

257.

Asins serums

IgG vai IgM klases antivielas pret Epšteina - Barra vīrusu

Lineāra imūnfermentatīva metode ( LIA, SIA, RIBA)

La/ IK 257

258.

Asins plazma

IgG vai IgM klases antivielas pret Epšteina - Barra vīrusu

Lineāra imūnfermentatīva metode ( LIA, SIA, RIBA)

La/ IK 258

259.

Asins serums

IgM kases antivielas pret Treponema pallidum

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 259

260.

Asins plazma

IgM klases antilipoidālās antivielas

SED (mikroprecipitācijas reakcija ar kardiolipīna antigēnu)

La/ IK 260

261.

Inaktivēts serums

IgM klases antilipoidālās antivielas

SED (mikroprecipitācijas reakcija ar kardiolipīna antigēnu)

La/ IK 261

262.

Asins serums

IgM klases antivielas pret A hepatīta vīrusu

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 262

263.

Asins plazma

IgM klases antivielas pret A hepatīta vīrusu

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 263

264.

Asins serums

IgM klases antivielas pret A hepatīta vīrusu

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 264

265.

Asins plazma

IgM klases antivielas pret A hepatīta vīrusu

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 265

266.

Asins serums

IgM klases antivielas pret B hepatīta vīrusa serdes antigēnu

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 266

267.

Asins plazma

IgM klases antivielas pret B hepatīta vīrusa serdes antigēnu

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 267

268.

Asins serums

IgM klases antivielas pret B hepatīta vīrusa serdes antigēnu

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 268

269.

Asins plazma

IgM klases antivielas pret B hepatīta vīrusa serdes antigēnu

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 269

270.

Asins serums

IgM klases antivielas pret Borrelia burgdorferi

Imūnfermentatīva metode (EIA)

La/ IK 270

271.

Asins serums

IgM klases antivielas pret Borrelia burgdorferi

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 271

272.

Asins serums

IgM klases antivielas pret Chlamidia pneumoniae

Imūnfermentatīva metode (EIA)

La/ IK 272

273.

Asins serums

IgM klases antivielas pret Chlamidia trachomatis

Imūnfermentatīva metode (EIA)

La/ IK 273

274.

Asins serums

IgM klases antivielas pret citomegalovīrusu CMV IgM)

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 274

275.

Asins serums

IgM klases antivielas pret citomegalovīrusu CMV IgM)

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 275

276.

Asins plazma

IgM klases antivielas pret citomegalovīrusu CMV IgM)

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 276

277.

Asins serums

IgM klases antivielas pret citomegalovīrusu CMV IgM)

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 277

278.

Asins plazma

IgM klases antivielas pret citomegalovīrusu CMV IgM)

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 278

279.

Asins serums

IgM klases antivielas pret citomegalovīrusu CMV IgM)

Lineāra imūnfermentatīva metode ( LIA, SIA, RIBA)

La/ IK 279

280.

Asins plazma

IgM klases antivielas pret citomegalovīrusu CMV IgM)

Lineāra imūnfermentatīva metode ( LIA, SIA, RIBA)

La/ IK 280

281.

Asins serums

IgM klases antivielas pret D hepatīta vīrusu

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 281

282.

Asins plazma

IgM klases antivielas pret D hepatīta vīrusu

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 282

283.

Asins serums

IgM klases antivielas pret Epšteina - Barra vīrusa agrīniem antigēniem (EBV EA IgM)

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 283

284.

Asins plazma

IgM klases antivielas pret Epšteina - Barra vīrusa agrīniem antigēniem (EBV EA IgM)

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 284

285.

Asins serums

IgM klases antivielas pret Epšteina - Barra vīrusa kapsīda antigēniem (EBV VCA IgM)

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 285

286.

Asins plazma

IgM klases antivielas pret Epšteina - Barra vīrusa kapsīda antigēniem (EBV VCA IgM)

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 286

287.

Asins serums

IgM klases antivielas pret Epšteina - Barra vīrusa kodola antigēnu (EBV EBNA IgM)

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 287

288.

Asins plazma

IgM klases antivielas pret Epšteina - Barra vīrusa kodola antigēnu (EBV EBNA IgM)

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 288

289.

Asins serums

IgM klases antivielas pret Epšteina - Barra vīrusu (EBV IgM)

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 289

290.

Asins plazma

IgM klases antivielas pret Epšteina - Barra vīrusu (EBV IgM)

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 290

291.

Asins serums

IgM klases antivielas pret ērču encefalīta vīrusu

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 291

292.

Muguras smadzeņu šķidrums

IgM klases antivielas pret ērču encefalīta vīrusu

Imūnfermentatīva metode (EIA)

La/ IK 292

293.

Asins plazma

IgM klases antivielas pret ērču encefalīta vīrusu

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 293

294.

Asins serums

IgM klases antivielas pret Herpes simplex I un II vīrusiem

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 294

295.

Asins serums

IgM klases antivielas pret Herpes simplex I un II vīrusiem

Western Blot (WB) metode

La/ IK 295

296.

Asins plazma

IgM klases antivielas pret Herpes simplex I un II vīrusiem

Western Blot (WB) metode

La/ IK 296

297.

Asins serums

IgM klases antivielas pret Herpes simplex I un II vīrusiem (HSV IgM)

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 297

298.

Asins plazma

IgM klases antivielas pret Herpes simplex I un II vīrusiem (HSV IgM)

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 298

299.

Asins serums

IgM klases antivielas pret Masaliņu vīrusu (Rubella IgM)

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 299

300.

Asins serums

IgM klases antivielas pret Masaliņu vīrusu (Rubella IgM)

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 300

301.

Asins serums

IgM klases antivielas pret masalu vīrusu

Imūnfermentatīva metode (EIA)

La/ IK 301

302.

Asins serums

IgM klases antivielas pret Mycoplasma pneumoniae

Imūnfermentatīva metode (EIA)

La/ IK 302

303.

Asins serums

IgM klases antivielas pret Mycoplasma pneumoniae

Imūnfermentatīva metode (EIA)

La/ IK 303

304.

Asins serums

IgM klases antivielas pret parotītu vīrusu

Imūnfermentatīva metode (EIA)

La/ IK 304

305.

Asins serums

IgM klases antivielas pret Parvovīrusu B 19

Imūnfermentatīva metode (EIA)

La/ IK 305

306.

Asins serums

IgM klases antivielas pret respiratori sincitiālo vīrusu

Imūnfermentatīva metode (EIA)

La/ IK 306

307.

Asins serums

IgM klases antivielas pret Toxoplasma gondii

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 307

308.

Asins serums

IgM klases antivielas pret Toxoplasma gondii

Imūnfermentatīva metode (EIA)

La/ IK 308

309.

Asins serums

IgM klases antivielas pret Treponema pallidum

TPHA (pasīvās hemaglutinācijas tests) kvantitatīva metode

La/ IK 309

310.

Asins serums

IgM klases antivielas pret Varicella zoster vīrusu (VZV IgM)

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 310

311.

Asins plazma

IgM klases antivielas pret Varicella zoster vīrusu (VZV IgM)

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 311

312.

Asins serums

Imūnglobulīna G apakšklase IgG1

Imūnnefelometrija

La/ IK 312

313.

Asins serums

Imūnglobulīna G apakšklase IgG1

Imūnturbidimetrija

La/ IK 313

314.

Asins serums

Imūnglobulīna G apakšklase IgG1

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 314

315.

Asins serums

Imūnglobulīna G apakšklase IgG2

Imūnnefelometrija

La/ IK 315

316.

Asins serums

Imūnglobulīna G apakšklase IgG2

Imūnturbidimetrija

La/ IK 316

317.

Asins serums

Imūnglobulīna G apakšklase IgG2

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 317

318.

Asins serums

Imūnglobulīna G apakšklase IgG3

Imūnnefelometrija

La/ IK 318

319.

Asins serums

Imūnglobulīna G apakšklase IgG3

Imūnturbidimetrija

La/ IK 319

320.

Asins serums

Imūnglobulīna G apakšklase IgG3

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 320

321.

Asins serums

Imūnglobulīna G apakšklase IgG4

Imūnnefelometrija

La/ IK 321

322.

Asins serums

Imūnglobulīna G apakšklase IgG4

Imūnturbidimetrija

La/ IK 322

323.

Asins serums

Imūnglobulīna G apakšklase IgG4

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 323

324.

Asins serums

Imūnglobulīns A

Imūnturbidimetrija

La/ IK 324

325.

Muguras smadzeņu šķidrums

Imūnglobulīns A

Imūnturbidimetrija

La/ IK 325

326.

Asins serums

Imūnglobulīns A

Imūnnefelometrija

La/ IK 326

327.

Muguras smadzeņu šķidrums

Imūnglobulīns A

Imūnnefelometrija

La/ IK 327

328.

Asins serums

Imūnglobulīns A

Radiālā imūndifūzija

La/ IK 328

329.

Muguras smadzeņu šķidrums

Imūnglobulīns A

Radiālā imūndifūzija

La/ IK 329

330.

Asins serums

Imūnglobulīns G

Imūnturbidimetrija

La/ IK 330

331.

Muguras smadzeņu šķidrums

Imūnglobulīns G

Imūnturbidimetrija

La/ IK 331

332.

Urīns

Imūnglobulīns G

Imūnturbidimetrija

La/ IK 332

333.

Asins serums

Imūnglobulīns G

Imūnnefelometrija

La/ IK 333

334.

Muguras smadzeņu šķidrums

Imūnglobulīns G

Imūnnefelometrija

La/ IK 334

335.

Urīns

Imūnglobulīns G

Imūnnefelometrija

La/ IK 335

336.

Asins serums

Imūnglobulīns G

Radiālā imūndifūzija

La/ IK 336

337.

Asins serums

Imūnglobulīns M

Imūnturbidimetrija

La/ IK 337

338.

Muguras smadzeņu šķidrums

Imūnglobulīns M

Imūnturbidimetrija

La/ IK 338

339.

Asins serums

Imūnglobulīns M

Imūnnefelometrija

La/ IK 339

340.

Muguras smadzeņu šķidrums

Imūnglobulīns M

Imūnnefelometrija

La/ IK 340

341.

Asins serums

Imūnglobulīns M

Radiālā imūndifūzija

La/ IK 341

342.

Muguras smadzeņu šķidrums

Imūnglobulīns M

Radiālā imūndifūzija

La/ IK 342

343.

Asins serums

Inhalācijas alergēni

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 343

344.

Asins serums

Insulīns

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 344

345.

Asins serums

Insulīns

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 345

346.

Asins serums

Insulīns

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 346

347.

Asins serums

Interferoni

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 347

348.

Asins serums

Interleikīni

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 348

349.

Asins serums

Interleikīns -1b

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 349

350.

Asins serums

Interleikīns -2

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 350

351.

Asins serums

Interleikīns -6

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 351

352.

Asins serums

Interleikīns -8

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 352

353.

Asins serums

Kappa ķēdes

Imūnturbidimetrija

La/ IK 353

354.

Urīns

Kappa ķēdes

Imūnturbidimetrija

La/ IK 354

355.

Asins serums

Kappa ķēdes

Imūnnefelometrija

La/ IK 355

356.

Urīns

Kappa ķēdes

Imūnnefelometrija

La/ IK 356

357.

Asins serums

Karbamazepīns

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 357

358.

Asins serums

Karbamazepīns

Fluorescences polarizācijas imūnfermentatīva metode (FPIA)

La/ IK 358

359.

Asins serums

Karcino-embrionālais antigēns (CEA)

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 359

360.

Asins serums

Karcino-embrionālais antigēns (CEA)

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 360

361.

Asins serums

Karcino-embrionālais antigēns (CEA)

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 361

362.

Asins plazma

Komplementa frakcijas C1 inhibitors

Imūnfermentatīva metode(ELISA, EIA)

La/ IK 362

363.

Asins serums

Komplementa frakcijas C1 inhibitors

Imūnfermentatīva metode(ELISA, EIA)

La/ IK 363

364.

Asins serums

Komplementa komponente C3

Imūnturbidimetrija

La/ IK 364

365.

Asins serums

Komplementa komponente C3

Imūnnefelometrija

La/ IK 365

366.

Asins serums

Komplementa komponente C4

Imūnturbidimetrija

La/ IK 366

367.

Asins serums

Komplementa komponente C4

Imūnnefelometrija

La/ IK 367

368.

Asins plazma

Komplementa komponentes C3d inhibitors

Raķešveidīga elektroforēze

La/ IK 368

369.

Asins serums

Kopējais imūnglobulīns E

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 369

370.

Asins serums

Kopējais imūnglobulīns E

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 370

371.

Asins serums

Kopējais imūnglobulīns E

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 371

372.

Asins serums

Kopējais imūnglobulīns E

Imūnnefelometrija

La/ IK 372

373.

Asins serums

Kopējais tiroksīns

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 373

374.

Asins serums

Kopējais tiroksīns

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 374

375.

Asins serums

Kopējais trijodtironīns

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 375

376.

Asins serums

Kopējais trijodtironīns

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 376

377.

Asins serums

Kopējais trijodtironīns

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 377

378.

Asins serums

Kopējās antivielas (IgM+IgG) pret Borrelia burgdorferi

Imūnfermentatīva metode (EIA)

La/ IK 378

379.

Asins serums

Kopējās antivielas pret Masaliņu vīrusu (Rubella total)

Lateksa aglutinācija

La/ IK 379

380.

Asins serums

Kortizols

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 380

381.

Asins serums

Kortizols

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 381

382.

Asins serums

Kortizols

Fluorescences polarizācijas imūnfermentatīva metode (FPIA)

La/ IK 382

383.

Urīns

Kortizols

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 383

384.

Asins serums

Kreatīnkināzes MB frakcija

Imūninhibīcijas metode

La/ IK 384

385.

Asins serums

Kreatīnkināzes MB frakcija

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 385

386.

Asins serums

Lambda ķēdes

Imūnturbidimetrija

La/ IK 386

387.

Urīns

Lambda ķēdes

Imūnturbidimetrija

La/ IK 387

388.

Asins serums

Lambda ķēdes

Imūnnefelometrija

La/ IK 388

389.

Urīns

Lambda ķēdes

Imūnnefelometrija

La/ IK 389

390.

Asins serums

Lipoproteīns Lp(a)

Imūnturbidimetrija

La/ IK 390

391.

Asins serums

Lipoproteīns Lp(a)

Imūnnefelometrija

La/ IK 391

392.

Asins serums

Luteinizētāj-hormons

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 392

393.

Asins serums

Luteinizētāj-hormons

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 393

394.

Asins serums

Luteinizētāj-hormons

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 394

395.

Asins serums

Metanols

Fluorescences polarizācijas imūnfermentatīva metode (FPIA)

La/ IK 395

396.

Asins serums

Mioglobīns

Imūnnefelometrija

La/ IK 396

397.

Asins serums

Mioglobīns

Imūnturbidimetrija

La/ IK 397

398.

Asins serums

Mioglobīns

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 398

399.

Asinis ar anti-koagulantu

Neitrofīlu fagocitārās aktivitātes noteikšana

Lateksa aglutinācija

La/ IK 399

400.

Asinis ar anti-koagulantu

Neitrofīlu leikocītu metaboliskā aktivitāte

NZT - nitrozilā tetrazolija tests (Imūnfermentatīva metode)

La/ IK 400

401.

Asins serums

NSE (neirospecifiskā enolāze)

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 401

402.

Asins serums

NSE (neirospecifiskā enolāze)

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 402

403.

Asins plazma

Osteokalcīns

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 403

404.

Asins serums

P - 53 ( proteīns)

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 404

405.

Asins serums

Paracetamols

Fluorescences polarizācijas imūnfermentatīva metode (FPIA)

La/ IK 405

406.

Asins serums

Paragripas vīrusu antihemaglutinīni

Hemaglutinācijas kavēšanas reakcija (HI test)

La/ IK 406

407.

Asins serums

Paraproteīni

Imūnfiksācijas elektroforēze

La/ IK 407

408.

Urīns

Paraproteīni

Imūnfiksācijas elektroforēze

La/ IK 408

409.

Asins serums

Parathormons

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 409

410.

Asins serums

Parathormons

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 410

411.

Asins serums

Pārtikas alergēni

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 411

412.

Šūnu citozols

Progesterona receptori

Radioimunoloģiska metode (RIA)

La/ IK 412

413.

Asins serums

Progesterons

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 413

414.

Asins serums

Progesterons

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 414

415.

Asins serums

Progesterons

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 415

416.

Asins serums

Prokalcitonīns

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 416

417.

Asins serums

Prolaktīns

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 417

418.

Asins serums

Prolaktīns

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 418

419.

Asins serums

Prolaktīns

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 419

420.

Asins serums

Prostatas specifiskais antigēns (PSA)

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 420

421.

Asins serums

Prostatas specifiskais antigēns (PSA)

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 421

422.

Asins serums

Prostatas specifiskais antigēns (PSA)

Fluorescences polarizācijas imūnfermentatīva metode (FPIA)

La/ IK 422

423.

Asins serums

Prostatas specifiskais antigēns (PSA)

Imūnhemiluminiscences metode, 3. Ģenerācijas tests

La/ IK 423

424.

Asins serums

Reagīnu antivielas

RPR tests (mikroprecipitācijas reakcija ar kardiolipīna antigēnu)

La/ IK 424

425.

Asins plazma

Reagīnu antivielas

RPR tests (mikroprecipitācijas reakcija ar kardiolipīna antigēnu)

La/ IK 425

426.

Asins serums

Reimatoīdais faktors

Lateksa aglutinācija

La/ IK 426

427.

Asins serums

Reimatoīdais faktors

Imūnturbidimetrija

La/ IK 427

428.

Asins serums

Reimatoīdais faktors

Imūnnefelometrija

La/ IK 428

429.

Asins plazma

Renīns

Radioimunoloģiska metode (RIA)

La/ IK 429

430.

Fēces

Rotavīrusa antigēns

Lateksa aglutinācija

La/ IK 430

431.

Fēces

Rotavīrusa antigēns

Imūnfermentatīva metode (EIA)

La/ IK 431

432.

Asins serums

Salicilāti

Fluorescences polarizācijas imūnfermentatīva metode (FPIA)

La/ IK 432

433.

Asins serums

SCC (plakanšūnu vēža antigēns)

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 433

434.

Asins serums

SCC (plakanšūnu vēža antigēns)

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 434

435.

Asins serums

Sekshormonu saistošais globulīns

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 435

436.

Asins serums

sIL - 2R (šķīstošais interleikīna 2 receptors)

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 436

437.

Asins serums

sIL - 2R (šķīstošais interleikīna 2 receptors)

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 437

438.

Asins serums

Somatotropais hormons

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 438

439.

Asins serums

Somatotropais hormons

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 439

440.

Asins serums

Specifiskie IgE

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 440

441.

Asins serums

Specifiskie IgE

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 441

442.

Asins plazma

Šķīstošie fibrīna monomēru kompleksi

Hemaglutinācijas metode

La/ IK 442

443.

Asins plazma

Šķīstošie fibrīna monomēru kompleksi

Lateksa aglutinācija

La/ IK 443

444.

Asins serums

Teofilīns

Fluorescences polarizācijas imūnfermentatīva metode (FPIA)

La/ IK 444

445.

Asins serums

Testosterons

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 445

446.

Asins serums

Testosterons

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 446

447.

Asins serums

Tireotropais hormons

Imūnfermentatīva metode, 3. Ģenerācijas tests

La/ IK 447

448.

Asins serums

Tireotropais hormons

Imūnhemiluminiscences metode, 3. Ģenerācijas tests

La/ IK 448

449.

Asins serums

Tireotropais hormons

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 449

450.

Asins serums

TPA ( audu polipeptīdu antigēns)

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 450

451.

Asins serums

TPA ( audu polipeptīdu antigēns)

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 451

452.

Asins serums

TPS (specifiskais audu polipeptīdu antigēns)

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 452

453.

Asins serums

TPS (specifiskais audu polipeptīdu antigēns)

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 453

454.

Asins serums

Transferīns

Imūnturbidimetrija

La/ IK 454

455.

Asins serums

Transferīns

Imūnnefelometrija

La/ IK 455

456.

Asins serums

Tricikliskie antidepresanti

Fluorescences polarizācijas imūnfermentatīva metode (FPIA)

La/ IK 456

457.

Asins serums

Troponīns I

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 457

458.

Asins serums

Troponīns T

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 458

459.

Asins serums

Troponīns I

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA) 06-010

La/ IK 459

460.

Asins serums

Tumora nekrozes faktors (TNF)

Imūnfermentatīva metode

La/ IK 460

461.

Asins serums

Tumora nekrozes faktors (TNF)

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 461

462.

Asins serums

Valprojskābe

Fluorescences polarizācijas imūnfermentatīva metode (FPIA)

La/ IK 462

463.

Asins serums

Vitamīns "B12"

Imūnhemilumi-niscences metode

La/ IK 463

464.

Asins serums

Vitamīns "B12"

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA)

La/ IK 464

465.

Asins plazma

Von Villebranda faktors

Imūnturbidimetrija

La/ IK 465

466.

Asins serums

Antialfastafilolizīni

Neitralizācijas reakcija

La/ IK 466

467.

Asins plazma

Antialfastafilolizīni

Neitralizācijas reakcija

La/ IK 467

468.

Cilvēka normālais imuno-globulīns

Antialfastafilolizīni

Neitralizācijas reakcija

La/ IK 468

469.

Asins serums

Antivielas pret ērču encefalīta vīrusu

Hemaglutinācijas kavēšanas reakcija

La/ IK 469

470.

Asins plazma

Antivielas pret ērču encefalīta vīrusu

Hemaglutinācijas kavēšanas reakcija

La/ IK 470

471.

Imunoglo-bulīns pret ērču encefalītu

Antivielas pret ērču encefalīta vīrusu

Hemaglutinācijas kavēšanas reakcija

La/ IK 471

472.

Asins plazma

Antivielas pret masalu vīrusu

Pasīvās hemaglutinācijas reakcija

La/ IK 472

473.

Cilvēka normālais imuno-globulīns

Antivielas pret masalu vīrusu

Pasīvās hemaglutinācijas reakcija

La/ IK 473

474.

Asins plazma

Antivielas pret C hepatīta vīrusu (anti-HCV)

Imūnhemiluminiscentā metode (Ch LIA)

La/ IK 474

475.

Asins serums

Antivielas pret C hepatīta vīrusu (anti-HCV)

Imūnhemiluminiscentā metode (Ch LIA)

La/ IK 475

476.

Asins plazma

Antivielas pret HIV 1/2 vīrusu (anti-HIV 1/2)

Imūnhemiluminiscentā metode (Ch LIA)

La/ IK 476

477.

Asins serums

Antivielas pret HIV 1/2 vīrusu (anti-HIV 1/2)

Imūnhemiluminiscentā metode (Ch LIA)

La/ IK 477

478.

Asins plazma

B hepatīta virsmas antigēns (HbsAg)

Imūnhemiluminiscentā metode (Ch LIA)

La/ IK 478

479.

Asins serums

B hepatīta virsmas antigēns (HbsAg)

Imūnhemiluminiscentā metode (Ch LIA)

La/ IK 479

480.

Asins serums

Antispermālās antivielas IgG

ELISA

La/ IK 480

481.

Asins serums

Antispermālās antivielas IgG

ELISA

La/ IK 481

482.

Asins serums

Antivielas pret glutamil- dekarboksilāzi

ELISA

La/ IK 482

483.

Asins serums

Antivielas pret glutamil- dekarboksilāzi

Radioimunoloģiskā metode

La/ IK 483

484.

Asins serums

TSHR antivielu noteikšana

Radioimunoloģiskā metode

La/ IK 484

485.

Asins serums

TSHR antivielu noteikšana

ELISA

La/ IK 485

486.

Asins serums

Anti-GMI antivielas

ELISA

La/ IK 486

487.

Asins serums

Anti-GMI antivielas

Imunoblots

La/ IK 487

488.

Asins serums

Anti-GMI antivielas

ELISA

La/ IK 488

489.

Asins serums

Anti-GMI antivielas

Imunoblots

La/ IK 489

490.

Asins serums

Anti-gangliozīdu antivielas

ELISA

La/ IK 490

491.

Asins serums

Anti-gangliozīdu antivielas

Imunoblots

La/ IK 491

492.

Asins serums

Ekstraģētā nukleārā antiviela (ENA) : SSA

Imunoblots

La/ IK 492

493.

Asins serums

Ekstraģētā nukleārā antiviela (ENA) : SSb

Imunoblots

La/ IK 493

494.

Asins serums

Ekstraģētā nukleārā antiviela (ENA) : Sm

Imunoblots

La/ IK 494

495.

Asins serums

Ekstraģētā nukleārā antiviela (ENA) : RNP

Imunoblots

La/ IK 495

496.

Asins serums

Ekstraģētā nukleārā antiviela (ENA) : Jo - 1

Imunoblots

La/ IK 496

497.

Asins serums

Ekstraģētā nukleārā antiviela (ENA) : Scl - 70

Imunoblots

La/ IK 497

498.

Asins serums

Cistatīns C

Nefelometrija

La/ IK 498

499.

Asins serums

Seruma amiloīds A (SAA)

Nefelometrija

La/ IK 499

500.

Asins serums

Kopējo imūnkompleksu noteikšana

Imunoprecipitācija

La/ IK 500

501.

Asinis ar anti- koagulantu

Neitrofilu oksidatīvā sprādiena noteikšana

Hemiluminiscences reakcija

La/ IK 501

502.

Asinis ar anti- koagulantu

Limfocitu funkcionālās aktivitātes noteikšana ar blast- transformācijas reakciju

Radioimunoloģiskā metode

La/ IK 502

503.

Asins serums

Imunoglobulīna G 1 noteikšana

Nefelometrija

La/ IK 503

504.

Asins serums

Imunoglobulīna G 2 noteikšana

Nefelometrija

La/ IK 504

505.

Asins serums

Imunoglobulīna G 3 noteikšana

Nefelometrija

La/ IK 505

506.

Asins serums

Imunoglobulīna G 4 noteikšana

Nefelometrija

La/ IK 506

507.

Asinis ar anti- koagulantu

Inducēto citokīnu testēšana šūnu kultūrā

ELISA

La/ IK 507

508.

Asinis ar anti- koagulantu

Leikocitu spēja ražot interferonu pārbaudot ar 1 induktoru

ELISA

La/ IK 508

509.

Asinis ar anti- koagulantu

Leikocitu spēja ražot interferonu pārbaudot ar 3 induktoru

ELISA

La/ IK 509

510.

Asinis ar anti- koagulantu

Inducēto interferonu gamma INF

ELISA

La/ IK 510

511.

Asins serums

Imunoglobulīns IgG

Nefelometrija

La/ IK 511

512.

Asins serums

Imunoglobulīns IgA

Nefelometrija

La/ IK 512

513.

Asins serums

Imunoglobulīns IgM

Nefelometrija

La/ IK 513

514.

Asinis ar anti- koagulantu

Opsonfagocitārās reakcijas noteikšana

Opsonizācija

La/ IK 514

515.

Asins serums

Transglutamin- āzes noteikšana

ELISA

La/ IK 515

516.

Asins serums

Antivielas pret mieloperoksidāzi (MPO)

Imūnfermentatīva reakcija (ātrais tests)

La/ IK 516

517.

Asins serums

Antivielas pret proteināzi -3 (PR3)

Imūnfermentatīva reakcija (ātrais tests)

La/ IK 517

518.

Asins serums

Antivielas pret glomerulobazālo membrānu GMB

Imūnfermentatīva reakcija (ātrais tests)

La/ IK 518

519.

Asins plazma

IgM klases antivielas pret difterijas toksīnu (anti - Dipht. Tox IgM)

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 519

520.

Asins serums

IgM klase antivielas pret difterijas toksīnu (anti - Dipht. Tox IgM)

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 520

521.

Asins plazma

IgM klases antivielas pret difterijas toksīnu (anti - dipht. Tox IgG)

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 521

522.

Asins serums

Hepatīta B vīrusa e antigēns (HBeAg)

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA, MEIA)

La/ IK 522

523.

Asins serums

IgG klase antivielas pret difterijas toksīnu (anti - Dipht. Tox IgG)

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 523

524.

Asins plazma

IgM klases antivielas pret hepatīta C vīrusa

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA, MEIA)

La/ IK 524

525.

Asins plazma

Hepatīta B vīrusa e antigēns (HBeAg)

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA, MEIA)

La/ IK 525

526.

Asins plazma

C hepatīta vīrusa antigēns

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 526

527.

Asins serums

IgM klase antivielas pret hepatīta C vīrusa

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA, MEIA)

La/ IK 527

528.

Asins serums

C hepatīta vīrusa antigēns

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 528

529.

Asinis

B hepatīta vīrusa virsmas antigēns (ekspres- diagnostika)

Imūnhromato-grāfiska metode

La/ IK 529

530.

Asins serums

Antivielu pret C hepatīta vīrusa serotipēšana (Anti - HCV serotipēšana)

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ IK 530

531.

Uztriepes (rīkles gala, deguna eju, konjunktīvas, dzimum-orgānu) un nokasījumi

Chlamidia trachomatis LPS antigēna apstiprinošais tests

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (EIA, MEIA)

La/ IK 531

532.

Asins plazma

B hepatīta vīrusa virsmas antigēna apstiprinošais tests

Neitralizācijas reakcija, mikrodaļiņu imūnfermentatīvā metode (EIA, MEIA)

La/ IK 532

533.

Asins serums

B hepatīta vīrusa virsmas antigēna apstiprinošais tests

Neitralizācijas reakcija, mikrodaļiņu imūnfermentatīvā metode (EIA, MEIA)

La/ IK 533

534.

No bioloģiskā materiāla izdalītās Helicobacter pylori

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Pusautomatizēta API identifikācijas sistēma (komerciāla)

La/ IK 534

535.

Asins

Malārijas plazmodiju antigēni

Imūn-hromatogrāfijas metode (ātrais tests)

La/ IK 535

536.

Fēces

Astrovīrusa antigēns

Imūnfermentatīva metode (ELISA)

La/ IK 536

537.

Asins serums

IgG klases antivielas pret Borrelia burgdorferi

Western Blot (WB) metode

La/ IK 537

538.

Asins serums

IgM klases antivielas pret Borrelia burgdorferi

Western Blot (WB) metode

La/ IK 538

539.

Asins serums

Metatreksāts

Fluorescences polarizācijas imūnfermentatīva metode (FPIA)

La/ IK 539

540.

Asins serums

Fenobarbitāls

Fluorescences polarizācijas imūnfermentatīva metode (FPIA)

La/ IK 540

541.

Asins serums

Homocisteīns

Fluorescences polarizācijas imūnfermentatīva metode (FPIA)

La/ IK 541

542.

Urīns

Ampfetamīns Metampfetamīns

Fluorescences polarizācijas imūnfermentatīva metode (FPIA)

La/ IK 542

543.

Urīns

Kannabinoīdi

Fluorescences polarizācijas imūnfermentatīva metode (FPIA)

La/ IK 543

544.

Urīns

Opiāti

Fluorescences polarizācijas imūnfermentatīva metode (FPIA)

La/ IK 544

545.

Urīns

Kokaīna metabolīti

Fluorescences polarizācijas imūnfermentatīva metode (FPIA)

La/ IK 545

546.

Urīns

Fenciklidīns

Fluorescences polarizācijas imūnfermentatīva metode (FPIA)

La/ IK 546

547.

Asins serums

Inhalācijas alergēnu specifiskie IgE

Imūnblotēšana

La/ IK 547

548.

Asins serums

Pārtikas alergēnu specifiskie IgE

Imūnblotēšana

La/ IK 548

549.

Asins serums

SMB, SMD, RNP-70K, RNP-A, RNP-C, SS-A/RO52, SS-A/RO60, AA-B/LA, Cemp-B, Topo-I/Scl-70, Jo-1/HRS, Ribosomu RNP, Histoni

Imūnblotēšana

La/ IK 549

550.

Asins serums

ECP

Imūnhemi-luminiscence

La/ IK 550

551.

Asins serums

Tireoglobīns

Imūnhemi-luminiscence

La/ IK 551

552.

Asinis     Urīns

Benzodiazepīni

Enzimātiskā monoklonālā imūnmetode

La/ IK 552

553.

Asinis     Urīns Nomazgājumi

Opija alkaloīdi

Enzimātiskā monoklonālā imūnmetode

La/ IK 553

554.

Asinis     Urīns Nomazgājumi

Ampfetamīni

Enzimātiskā monoklonālā imūnmetode

La/ IK 554

555.

Asinis     Urīns

Barbiturāti

Enzimātiskā monoklonālā imūnmetode

La/ IK 555

556.

Asinis     Urīns Nomazgājumi

Kokaīns

Enzimātiskā monoklonālā imūnmetode

La/ IK 556

557.

Asinis     Urīns

Fenciklidīns

Enzimātiskā monoklonālā imūnmetode

La/ IK 557

558.

Asinis     Urīns

LSD

Enzimātiskā monoklonālā imūnmetode

La/ IK 558

559.

Asinis     Urīns

Tricikliskie antidepresanti

Enzimātiskā monoklonālā imūnmetode

La/ IK 559

560.

Asinis     Urīns

Metadons

Enzimātiskā monoklonālā imūnmetode

La/ IK 560

561.

Asinis     Urīns Nomazgājumi

Kannabinoīdi

Enzimātiskā monoklonālā imūnmetode

La/ IK 561

562.

Urīns

Propoksifēns

Enzimātiskā monoklonālā imunmetode

La/IK 562

563.

Urīns

Metakvalons

Enzimātiskā monoklonālā imunmetode

La/IK 563

564.

 Asins serums

Brīvais β –

horioniskais

gonadotropīns

 

Imūnfluorometriskā metode

 

La/IK 564

565.

 Asins serums

PAPP-A

(Pregnancy- associated   plasma protein-A,

ar grūtniecību saistītais plazmas A proteīns)

 

Imūnfluorometriskā metode

 

La/IK 565

566.

Asins serums

 

α - fetoproteīns

Imūnfluorometriskā metode

(prenatāla augļa nervu caurules defektu noteikšana)

 

La/IK 566

567.

Amniotiskais šķidrums

 

α - fetoproteīns

Imūnfluorometriskā metodi

 

La/IK 567

568.

 Asins serums

α - fetoproteīns un brīvais

b - horioniskais

gonadotropīns

 

Imūnfluorometriskā metode

(augļa trisomiju riska noteikšanai) 

La/IK 568

569.

 Izžāvētas

 asinis

Tireotropais

hormons

Imūnfermentatīvā metode

(jaundzimušo iedzimtas hipotireozes noteikšanai)

 

La/IK 569

570.

Asins serums

Insulīna rezistence (HOMA-IR)

Matemātiska metode – insulīna rezistences noteikšana pēc homeostāzes novērtēšanas modeļa (Matthews, Hosker et al. 1985)

La/IK 570

571.

 

Plazma

 

BNP

Kvantitatīva cilvēka B-tipa nātrijurētiskā peptīda (BNP) noteikšana cilvēka plazmā ar MEIA tehnoloģiju. Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA). MT 07-015

 

La/IK 571

572.

 

Plazma vai serums

 

Anti-CCP

 

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA). MT 08-001

 

La/IK 572

573.

Plazma vai serums

Vankomicīns

Vankomicīna II kvantitatīva noteikšana cilvēka serumā vai plazmā, izmantojot fluoriscences polarizācijas imūnfermentatīvo analīzi (FPIA)

MT 08-010

La/IK 573

574.

Asinis

Sirolimus

Sirolimus kvantitatīva noteikšana cilvēka asinīs, izmantojot mikrodaļiņu imūnfermentatīvo analīzi (MEIA). MT 08- 011

La/IK 574

575.

Asinis

Takrolimus un metabolīti

Takrolimus kvantitatīva noteikšana cilvēka asinīs, izmantojot mikrodaļiņu imūnfermentatīvo analīzi (MEIA).

 MT 08- 012

La/IK 575

576.

Plazma vai serums

HIV1/HIV2 antivielas un HIV p24antigēns

HIV1/HIV2 antivielu un HIV p24antigēna kvantitatīva noteikšana cilvēka serumā vai plazmā, izmantojot mikrodaļiņu imūnfermentatīvo analīzi (MEIA)

MT 08-014

La/IK 576

577.

Plazma vai serums

Testosterons

Testosterona kvantitatīva noteikšana cilvēka serumā vai plazmā, izmantojot mikrodaļiņu imūnfermentatīvo analīzi (MEIA)

MT 09-016

La/IK 577

578.

Asinis

Hemoglobīns A1c (HbA1c)

Hemoglobīna A1c kvantitatīva noteikšana cilvēka asinīs, izmantojot MEIA tehnoloģiju

MT 08-017

La/IK 578

579.

Plazma

D-dimērs

D-dimēra noteikšana cilvēka plazmā, izmantojot mikrodaļiņu imūnfermentatīvo analīzi(MEIA) MT-08-021

La/IK 579

580.

Plazma vai serums

Antivielas pret tiroīdperoksidāzi (Anti-TPO)

Tireoīdperoksidāzes IgG klases autoantivielas (anti-TPO) kvantitatīva noteikšana cilvēka serumā vai plazmā, izmantojot mikrodaļiņu imūnķīmisko analīzi (MEIA).

MT 08-022

La/IK 580

581.

 

Serums

 

C-reaktīvais olbaltums (CRO)

C-reaktīvais olbaltums (CRO) serumā (sausā ķīmija), imunoloģiska reakcija

M T 08-030

 

La/IK 581

582.

Serums

 

Kreatīnkināzes MB (CKMB) frakcija

Kreatīnkināzes MB (CKMB) frakcija serumā (sausā ķīmija), imūninhibīcijas reakcija

MT 08-037  

La/IK 582

583.

Serums vai plazma

Treponema pallidum antivielas

Syphilis Treponema pallidum antivielu kvalitatīva noteikšana cilvēka serumā vai plazmā, izmantojot hemiluminiscences  imūnķīmisko metodi (CMIA)

MT 09-009

La/IK-583

584.

Asins serums, plazma

IgM klases antivielas pret hepatīta E vīrusu

ELISA IgM antivielas pret HEV noteikšanai Imūnfermentatīva metode

MT 09- 022

La/ IK 584

585.

Asins serums, plazma

IgG klases antivielas pret hepatīta E vīrusu

ELISA IgG antivielas pret HEV noteikšanai Imūnfermentatīva metode

MT 09- 023

La/ IK 585

586.

Asins serums

IgM klases antivielas pret Hanta vīrusu

ELISA IgM antivielas pret Hanta noteikšanai Imūnfermentatīva metode

MT 09- 024

La/ IK 586

587.

Asins serums

IgG klases antivielas pret Hanta vīrusu

ELISA IgG antivielas pret Hanta noteikšanai Imūnfermentatīva metode

MT 09- 025

La/ IK 587

588.

Asins serums

IgM klases antivielas pret Coxiella Burnetii

ELISA IgM antivielas pret Coxiella burnetii noteikšanai Imūnfermentatīva metode

MT 09- 026

La/ IK 588

589.

Asins serums

IgG klases antivielas pret Coxiella Burnetii

ELISA IgG antivielas pret Coxiella burnetii noteikšanai Imūnfermentatīva metode

MT 09- 027

La/ IK 589

590.

Asins serums, plazma

IgM klases antivielas pret Legionella Pneumophila serogrupu 1

ELISA IgM antivielas pret Legionella pneumophila noteikšanai

Imūnfermentatīva metode

MT 09- 028

La/ IK 590

591.

Asins serums, plazma

IgG klases antivielas pret Legionella Pneumophila serogrupu 1

ELISA IgG antivielas pret Legionella pneumophila noteikšanai

Imūnfermentatīva metode

MT 09- 029

La/ IK 591

592.

Asins serums, plazma

IgG klases antivielas pret SARS vīrusu

ELISA IgM antivielas pret SARS noteikšanai Imūnfermentatīva metode

MT 09- 030

La/ IK 592

593.

Asins serums, plazma

IgM  klases antivielas pret SARS vīrusu

ELISA IgG antivielas pret SARS noteikšanai Imūnofluorescences  metode  MT 09- 031

La/ IK 593

594.

Asins serums, plazma

IgG klases antivielas pret West-Nile vīrusu

ELISA IgG antivielas pret West Nile noteikšanai Imūnfermentatīva metode

MT 09- 032

La/ IK584

595.

Asins serums, plazma

IgM klases antivielas pret West-Nile vīrusu

ELISA IgM antivielas pret West Nile noteikšanai Imūnfermentatīva metode

MT 09- 033

La/ IK 595

596.

Asins serums, plazma

IgM klases antivielas pret Dengue vīrusu

ELISA IgM antivielas pret Dengue West noteikšanai Imūnfermentatīva metode

MT 09- 034

La/ IK 596

597.

Asins serums, plazma

IgG klases antivielas pret Dengue vīrusu

ELISA IgG antivielas pret Dengue noteikšanai Imūnfermentatīva metode

MT 09- 035

La/ IK 597

598.

Asins serums

IgG klases specifiskās antivielas pret Toxocara canis

Western Blot IgG antivielu apstiprināšanai pret Toxocara MT 09- 036

La/ IK 598

599.

Asins serums

IgG klases specifiskās antivielas pret Trichinella spiralis

Western Blot IgG antivielu apstiprināšanai pret Trichinella

MT 09- 037

La/ IK 599

600.

Asins serums

IgG klases specifiskās antivielas pret Echinococcus

Western Blot IgG antivielu apstiprināšanai pret Echinococcus MT 09- 038

La/ IK 600

601.

Asins serums

IgG klases specifiskās antivielas pret Taenia solium cisticerkiem

Western Blot IgG antivielu apstiprināšanai pret Tenia solium cistecerkiem

MT 09- 039

La/ IK 601

602.

Asins serums

IgG antivielas pret Taenia solium

ELISA IgG antivielu pret Taenia solium noteikšanai Imūnfermentatīva metode

 MT 09- 040

La/ IK 602

603.

Izkārnījumi

Entamoeba histolytica antigēns

ELISA Entamoeba histolytica antigēna noteikšanai Imūnfermentatīva metode

 MT 09- 041

La/ IK 603

604.

Izkārnījumi

Cryptosporidium sp. antigēns

ELISA Cryptosporidium antigēna noteikšanai Imūnfermentatīva metode

 MT 09- 042

La/ IK 604

605.

Asins serums, plazma

Antivielas pret HIV 1/2 un HIV Ag (anti-HIV1/2+HIVAg)

Imūnfermentatīvā metode (ELISA, EIA) antivielu pret HIV 1/2 un HIV Ag  noteikšanai

MT 09- 043

La/ IK 605

606.

Asins serums, plazma

HIV antigēna neitralizācija

Imūnfermentatīvā metode (ELISA, EIA) ar neitralizāciju HIV 1 antigēna  noteikšanai MT 09- 044

La/ IK 606

607.

Asins serums, plazma

IgA klases antivielas pret Toxoplazma gondii

Imūnfermentatīvā metode (ELISA, EIA) IgA antivielu pret Toxoplazma gondii noteikšanai

 MT 09- 045

La/ IK 607

608.

Asins serums, plazma

IgG klases antivielu pret Toxoplazma gondii aviditāte

Imūnfermentatīvā metode (ELISA, EIA) IgG klases antivielu pret Toxoplazma gondii aviditātes noteikšanai MT 09- 046

La/ IK 608

609.

Asins serums, plazma

IgG klases antivielas pret masaliņu vīrusu, kvalitatīvi vai kvantitatīvi (Rubella IgG)

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA) anti-Rubella IgG noteikšanai

MT 09- 047

La/ IK 609

610.

Asins serums, plazma

IgM klases antivielas pret masaliņu vīrusu, kvalitatīvi vai kvantitatīvi (Rubella IgM)

Mikrodaļiņu imūnfermentatīva metode (MEIA) anti-Rubella IgM noteikšanai

MT 09- 048

La/ IK 610

611.

Izkārnījumi

Norovīrusu antigēns

ELISA. Norvīrusa antigēna noteikšana

 MT 09- 049

La/IK 611

612.

Izkārnījumi un audu kultūras izolāts

Adenovīrusu antigēns

ELISA. Adenovīrusa antigēna noteikšana

MT 09- 050

La/IK 612

613.

Uztriepes, aspirati (rīkles gala un deguna eju)

Paragripas vīrusi

Imunofluorescences metode (Vīrusspecifiskā antigēna noteikšana)

 MT 09- 051

La/IK 613

614. Asins serums Alergenspecifiskais Ig G. IgG antivielas pret 90 partikas produktiem Alergenspecifiska IgG noteiksana asins seruma, izmantojot Allergant TM 90 G IgG Elisa komplektu. Imunfermentativa metode
MT 10-019
La/IK 614
615. Asins serums Cilvēka epididimis proteīns 4 (HE4) Kvantitatīva HE4 antigēna noteikšana cilvēka serumā, izmantojot hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnķīmisko analīzi (CMIA). MT 12-001. La/IK 615
616. Urīns Neitrofīlās gelatināzes asociētais lipokalins (NGAL) Kvantitatīva neitrofīlās gelatināzes asociētā lipokalīna (NGAL) noteikšana cilvēka urīnā, izmantojot hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnķīmisko analīzi (CMIA). MT 12-002 La/IK 616
617.

Pilnās asinis, urīns, nomazgājumi, siekalas, tiesu medicīnas paraugi (pēcnāves asinis, homogenizēti audi, mekonijs, mati u.c.)

1) Amfetamīni, barbiturāti, benzodiazepīni I, benzodiazepīni II, buprenorfīns, kanabinoīdi, kokaīna metabolīti, metamfetamīns, metadons, MDMA, opiāti, fenciklidīns, tricikliskie antidepresanti.

2) Buprenorfīns, fentanils, ģenēriskie opioīdi, ketamīni, LSD, MDMA, metakvalons, oksikodoni I, oksikodoni II, propoksifēns

3) Hlorālhidrāta metabolīti, etil-glikuronīdi, fentanils, ketamīna metabolīti, meperidīns, meprobamāts, zaleplons, zolpidēms, zopiklons, 7-amino flunitrazepāms.

4) Acetaminofēns, dekstrometorfāns, eskitaloprāms, fluoksetīns, haloperidols, ibuprofēns, metilfenidāts, salicilāti, salicilurīnskābe, sertralīns, tramadols, trazodons, tricikliskie antidepresanti (TCAs Generic)

5) Bath Salts I un II, benzilpiperazīni, meskalīns, fenilpiperazīni I, fenilpiperazīni II, salvinorīns, sintētiskie kanabinoīdi I, II, III un IV.
Biočipu mikromatricu tehnoloģija (BMT) multiparametru narkotisko un psihotropo vielu identificēšanai bioloģiskās vidēs.

Puskvantitatīva multiparametru narkotisko un psihotropo vielu pamatgrupu un to metabolītu vienlaicīga identifikācija dažādos bioloģiskos paraugos, izmantojot hemiluminiscences imūnķīmisko analīzi uz biočipa mikromatricas.

 

MT 12- 027

 La/IK 619

Aktualizēts 26.04.2013. 

614.
Asins
Alergenspecifiskais Ig  Alergenspecifiska IgG
G. IgG antivielas pret  noteiksana asins seruma,
90 partikas produktiem izmantojot Allergant TM
90
Imunfermentativa
MT 10-019

La/IK 614