Imunoķīmiskās izoseroloģiskās laboratoriskās tehnoloģijas

Pielikums
VSMTVA direktora 2006. gada 16. oktobra rīkojumam Nr. 246

Nr.p.k.

Testēšanas objekts

Izmeklējamais rādītājs

Izmeklēšanas metode, princips

Tehnoloģijas kods

1.

Eritrocīti

 RH sistēmas fenotips

(CcEe antigēni)

RH sistēmas fenotipa (CcEe antigēni) noteikšana ar plaknes metodi. Hemaglutinācijas reakcija.

 (06-019)

La/ IiS 001

2.

Eritrocīti

RH sistēmas fenotips

(CcEe antigēni)

 RH sistēmas fenotipa (CcEe antigēni) noteikšana ar stobriņu metodi. Hemaglutinācijas reakcija.

 (06-020)

La/ IiS 002

3.

Eritrocīti

 RH sistēmas fenotips

(CcEe antigēni)

RH sistēmas fenotipa (CcEe antigēni) noteikšana ar gēlkaršu metodi.

Hemaglutinācijas reakcija. (06-021)

La/ IiS 003

4.

Eritrocīti

 RH sistēmas fenotips

(CcEe antigēni)

RH sistēmas fenotipa (CcEe antigēni) noteikšana ar mikroplašu metodi.

Hemaglutinācijas reakcija. (06-022)

La/ IiS 004

5.

Eritrocīti

Klīniski nozīmīgas sistēmas  antigēni: k antigēns

Klīniski nozīmīgas  sistēmas antigēna noteikšana ar IAT/ stobriņu metodi. Hemaglutinācijas reakcija. (06-023)

La/ IiS 009

6.

Eritrocīti

Klīniski nozīmīgas sistēmas  antigēni: k antigēns

Klīniski nozīmīgas  sistēmas antigēna noteikšana ar IAT/ gēlkaršu metodi. Hemaglutinācijas reakcija. (06-024)

La/ IiS 010

7.

Eritrocīti

"s" antigēns

Hemaglutinācijas reakcija (IAT - stobriņu metode)

La/ IiS 011

8.

Eritrocīti

"s" antigēns

Hemaglutinācijas reakcija (IAT - gēlkaršu metode)

La/ IiS 012

9.

Eritrocīti

A antigēna apakšgrupa (A1 un H antigēni)

A antigēna apakšgrupas A1 un H antigēnu noteikšana ar plaknes metodi. Hemaglutinācijas reakcija.

 (06-025)

La/ IiS 013

10.

Eritrocīti

A antigēna apakšgrupa (A1 un H antigēni)

A antigēna apakšgrupas A1 un H antigēnu noteikšana ar stobriņu metodi. Hemaglutinācijas reakcija. (06-035)

La/ IiS 014

11.

Eritrocīti

 A antigēna apakšgrupa (A1 un H antigēni)

A antigēna apakšgrupas A1 un H antigēnu noteikšana ar gēlkaršu metodi. Hemaglutinācijas reakcija (06-026)

La/ IiS 015

12.

Eritrocīti

ABO asins grupa (A un B antigēni)

ABO asins grupas (A un B antigēni) noteikšana ar  tiešo reakciju, plaknes metodi. Hemaglutinācijas reakcija.

 (06-027)

La/ IiS 019

13.

Eritrocīti

ABO asins grupa (A un B antigēni)

ABO asins grupas (A un B antigēni) noteikšana ar  tiešo reakciju, stobriņu metodi. Hemaglutinācijas reakcija.

 (06-028)

La/ IiS 020

14.

Eritrocīti

ABO asins grupa (A un B antigēni)

ABO asins grupas (A un B antigēni) noteikšana ar  tiešo reakciju, gēlkaršu metodi. Hemaglutinācijas reakcija. (06-029)

La/ IiS 021

15.

Eritrocīti

ABO asins grupa (A un B antigēni)

ABO asins grupas (A un B antigēni) noteikšana ar  tiešo reakciju, mikroplašu metodi. Hemaglutinācijas reakcija. (06-030)

La/ IiS 022

16.

Asins serums

Alloantivielas

Hemaglutinācijas reakcija (seruma autoadsorbcija, izmantojot eritrocītus, kas apstrādāti ar ZAPP reaģentu)

La/ IiS  023

17.

Asins serums

ABO asinsgrupa (Anti-A un Anti B antivielas)

ABO asins grupas (Anti-A un Anti- B antivielu) noteikšana ar apgriezto reakciju, plaknes metodi. Hemaglutinācijas reakcija.

(06-031)

La/ IiS 024

18.

Asins serums

 ABO asinsgrupa (Anti-A un Anti B antivielas)

ABO asins grupas (Anti-A un Anti- B antivielu) noteikšana ar apgriezto reakciju, stobriņu metodi. Hemaglutinācijas reakcija. (06-032)

La/ IiS 025

19.

Asins serums

 ABO asinsgrupa (Anti-A un Anti B antivielas)

ABO asins grupas (Anti-A un Anti- B antivielu) noteikšana ar apgriezto reakciju, gēlkaršu metodi. Hemaglutinācijas reakcija (06-033)

La/ IiS 026

20.

Asins serums

 ABO asinsgrupa (Anti-A un Anti B antivielas)

ABO asins grupas (Anti-A un Anti- B antivielu) noteikšana ar apgriezto reakciju, mikroplašu metodi. Hemaglutinācijas reakcija. (06-034)

La/ IiS 027

21.

Eritrocīti

D antigēns

Hemaglutinācijas reakcija (plaknes metode)

La/ IiS 032

22.

Eritrocīti

D antigēns

Hemaglutinācijas reakcija (stobriņu metode)

La/ IiS 033

23.

Eritrocīti

D antigēns

Hemaglutinācijas reakcija (gel karšu metode)

La/ IiS 034

24.

Eritrocīti

D antigēns

Hemaglutinācijas reakcija (mikroplašu metode)

La/ IiS 035

25.

Eritrocīti

Auto un alloantivielu atdalīšana

Hemaglutinācijas reakcija (elūcija ar ZAPP reaģentu - stobriņu metode)

La/ IiS 036

26.

Eritrocīti

Cw antigēns

Hemaglutinācijas reakcija (IAT - stobriņu metode)

La/ IiS 046

27.

Eritrocīti

Cw antigēns

Hemaglutinācijas reakcija (IAT - gēlkaršu metode)

La/ IiS 047

28.

Eritrocīti

Fya antigēns

Hemaglutinācijas reakcija (IAT - stobriņu metode)

La/ IiS 052

29.

Eritrocīti

Fya antigēns

Hemaglutinācijas reakcija (IAT - gēlkaršu metode)

La/ IiS 053

30.

Eritrocīti

Fyb antigēns

Hemaglutinācijas reakcija (IAT - stobriņu metode)

La/ IiS 054

31.

Eritrocīti

Fyb antigēns

Hemaglutinācijas reakcija (IAT - gēlkaršu metode)

La/ IiS 055

32.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases A lokusa antigēna 1 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 056

33.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases A lokusa antigēna 10 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 057

34.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases A lokusa antigēna 11 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 058

35.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases A lokusa antigēna 19 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 059

36.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases A lokusa antigēna 2 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 060

37.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases A lokusa antigēna 24 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 061

38.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases A lokusa antigēna 25 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 062

39.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases A lokusa antigēna 26 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 063

40.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases A lokusa antigēna 28 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 064

41.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases A lokusa antigēna 3 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 065

42.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases A lokusa antigēna 30 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 066

43.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases A lokusa antigēna 32 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 067

44.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases A lokusa antigēna 34 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 068

45.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases A lokusa antigēna 9 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 069

46.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases B lokusa antigēna 12 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 070

47.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases B lokusa antigēna 13 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 071

48.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases B lokusa antigēna 14 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 072

49.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases B lokusa antigēna 15 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 073

50.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases B lokusa antigēna 16 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 074

51.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases B lokusa antigēna 17 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 075

52.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases B lokusa antigēna 18 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 076

53.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases B lokusa antigēna 21 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 077

54.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases B lokusa antigēna 22 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 078

55.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases B lokusa antigēna 27 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 079

56.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases B lokusa antigēna 35 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 080

57.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases B lokusa antigēna 38 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 081

58.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases B lokusa antigēna 40 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 082

59.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases B lokusa antigēna 44 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 083

60.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases B lokusa antigēna 5 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 084

61.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases B lokusa antigēna 51 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 085

62.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases B lokusa antigēna 60 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 086

63.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases B lokusa antigēna 7 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 087

64.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases B lokusa antigēna 8 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 088

65.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases C lokusa antigēna 1 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 089

66.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases C lokusa antigēna 2 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 090

67.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases C lokusa antigēna 3 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 091

68.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases C lokusa antigēna 4 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 092

69.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases C lokusa antigēna 6 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 093

70.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DQA1 lokusa antigēna 01 noteikšana

 

PCR - SSP metode (polimerāzes ķēdes reakcija, izmantojot sekvences specifisku praimeri

La/ IiS 094

71.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DQA1 lokusa antigēna 0101 noteikšana

PCR - SSP metode (polimerāzes ķēdes reakcija, izmantojot sekvences specifisku praimeri)

La/ IiS 095

72.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DQA1 lokusa antigēna 0102 noteikšana

PCR - SSP metode (polimerāzes ķēdes reakcija, izmantojot sekvences specifisku praimeri)

La/ IiS 096

73.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DQA1 lokusa antigēna 0103 noteikšana

PCR - SSP metode (polimerāzes ķēdes reakcija, izmantojot sekvences specifisku praimeri)

La/ IiS 097

74.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DQA1 lokusa antigēna 0201 noteikšana

PCR - SSP metode (polimerāzes ķēdes reakcija, izmantojot sekvences specifisku praimeri)

La/ IiS 098

75.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DQA1 lokusa antigēna 0301 noteikšana

PCR - SSP metode (polimerāzes ķēdes reakcija, izmantojot sekvences specifisku praimeri)

La/ IiS 099

76.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DQA1 lokusa antigēna 0401 noteikšana

PCR - SSP metode (polimerāzes ķēdes reakcija, izmantojot sekvences specifisku praimeri)

La/ IiS 100

77.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DQA1 lokusa antigēna 0401/0601 noteikšana

PCR - SSP metode (polimerāzes ķēdes reakcija, izmantojot sekvences specifisku praimeri)

La/ IiS 101

78.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DQA1 lokusa antigēna 0501 noteikšana

PCR - SSP metode (polimerāzes ķēdes reakcija, izmantojot sekvences specifisku praimeri)

La/ IiS 102

79.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DQB1 lokusa antigēna 0201 noteikšana

PCR - SSP metode (polimerāzes ķēdes reakcija, izmantojot sekvences specifisku praimeri)

La/ IiS 103

80.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DQB1 lokusa antigēna 0301 noteikšana

PCR - SSP metode (polimerāzes ķēdes reakcija, izmantojot sekvences specifisku praimeri)

La/ IiS 104

81.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DQB1 lokusa antigēna 0302 noteikšana

PCR - SSP metode (polimerāzes ķēdes reakcija, izmantojot sekvences specifisku praimeri)

La/ IiS 105

82.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DQB1 lokusa antigēna 0303 noteikšana

PCR - SSP metode (polimerāzes ķēdes reakcija, izmantojot sekvences specifisku praimeri)

La/ IiS 106

83.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DQB1 lokusa antigēna 0304 noteikšana

PCR - SSP metode (polimerāzes ķēdes reakcija, izmantojot sekvences specifisku praimeri)

La/ IiS 107

84.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DQB1 lokusa antigēna 0305 noteikšana

PCR - SSP metode (polimerāzes ķēdes reakcija, izmantojot sekvences specifisku praimeri)

La/ IiS 108

85.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DQB1 lokusa antigēna 0401/0402 noteikšana

PCR - SSP metode (polimerāzes ķēdes reakcija, izmantojot sekvences specifisku praimeri)

La/ IiS 109

86.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DQB1 lokusa antigēna 0501 noteikšana

PCR - SSP metode (polimerāzes ķēdes reakcija, izmantojot sekvences specifisku praimeri)

La/ IiS 110

87.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DQB1 lokusa antigēna 0502/0504 noteikšana

PCR - SSP metode (polimerāzes ķēdes reakcija, izmantojot sekvences specifisku praimeri)

La/ IiS 111

88.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DQB1 lokusa antigēna 0503 noteikšana

PCR - SSP metode (polimerāzes ķēdes reakcija, izmantojot sekvences specifisku praimeri)

La/ IiS 112

89.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DQB1 lokusa antigēna 0601 noteikšana

PCR - SSP metode (polimerāzes ķēdes reakcija, izmantojot sekvences specifisku praimeri)

La/ IiS 113

90.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DQB1 lokusa antigēna 0602-0608 noteikšana

PCR - SSP metode (polimerāzes ķēdes reakcija, izmantojot sekvences specifisku praimeri)

La/ IiS 114

91.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DRB1 lokusa antigēna 01 noteikšana

PCR - SSP metode (polimerāzes ķēdes reakcija, izmantojot sekvences specifisku praimeri)

La/ IiS 115

92.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DRB1 lokusa antigēna 02 noteikšana

PCR - SSP metode (polimerāzes ķēdes reakcija, izmantojot sekvences specifisku praimeri)

La/ IiS 116

93.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DRB1 lokusa antigēna 03 noteikšana

PCR - SSP metode (polimerāzes ķēdes reakcija, izmantojot sekvences specifisku praimeri)

La/ IiS 117

94.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DRB1 lokusa antigēna 04 noteikšana

PCR - SSP metode (polimerāzes ķēdes reakcija, izmantojot sekvences specifisku praimeri)

 

La/ IiS 118

95.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DRB1 lokusa antigēna 05 noteikšana

PCR - SSP metode (polimerāzes ķēdes reakcija, izmantojot sekvences specifisku praimeri)

 

La/ IiS 119

96.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DRB1 lokusa antigēna 06 noteikšana

PCR - SSP metode (polimerāzes ķēdes reakcija, izmantojot sekvences specifisku praimeri)

 

La/ IiS 120

97.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DRB1 lokusa antigēna 07 noteikšana

PCR - SSP metode (polimerāzes ķēdes reakcija, izmantojot sekvences specifisku praimeri)

 

La/ IiS 121

98.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DRB1 lokusa antigēna 08 noteikšana

PCR - SSP metode (polimerāzes ķēdes reakcija, izmantojot sekvences specifisku praimeri)

 

La/ IiS 122

99.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DRB1 lokusa antigēna 09 noteikšana

PCR - SSP metode (polimerāzes ķēdes reakcija, izmantojot sekvences specifisku praimeri)

 

La/ IiS 123

100.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DRB1 lokusa antigēna 10 noteikšana

PCR - SSP metode (polimerāzes ķēdes reakcija, izmantojot sekvences specifisku praimeri)

 

La/ IiS 124

101.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DRB1 lokusa antigēna 11 noteikšana

PCR - SSP metode (polimerāzes ķēdes reakcija, izmantojot sekvences specifisku praimeri)

 

La/ IiS 125

102.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DRB1 lokusa antigēna 12 noteikšana

PCR - SSP metode (polimerāzes ķēdes reakcija, izmantojot sekvences specifisku praimeri)

 

 

La/ IiS 126

103.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DRB1 lokusa antigēna 13 noteikšana

PCR - SSP metode (polimerāzes ķēdes reakcija, izmantojot sekvences specifisku praimeri)

La/ IiS 127

104.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DRB1 lokusa antigēna 14 noteikšana

PCR - SSP metode (polimerāzes ķēdes reakcija, izmantojot sekvences specifisku praimeri)

 

La/ IiS 128

105.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DRB1 lokusa antigēna 15 noteikšana

PCR - SSP metode (polimerāzes ķēdes reakcija, izmantojot sekvences specifisku praimeri)

 

La/ IiS 129

106.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DRB1 lokusa antigēna 16 noteikšana

PCR - SSP metode (polimerāzes ķēdes reakcija, izmantojot sekvences specifisku praimeri)

 

La/ IiS 130

107.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DRB1 lokusa antigēna 17 noteikšana

PCR - SSP metode (polimerāzes ķēdes reakcija, izmantojot sekvences specifisku praimeri)

La/ IiS 131

108.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DRB1 lokusa antigēna 18 noteikšana

PCR - SSP metode (polimerāzes ķēdes reakcija, izmantojot sekvences specifisku praimeri)

La/ IiS 132

109.

Eritrocīti

IgA klases antivielas

Hemaglutinācijas reakcija (DAT - gel karšu metode)

La/ IiS 133

110.

Eritrocīti

IgG klases antivielas

Hemaglutinācijas reakcija (DAT - gel karšu metode)

La/ IiS 134

111.

Eritrocīti

IgM klases antivielas

Hemaglutinācijas reakcija (DAT - gēlkaršu metode)

La/ IiS 136

112.

Eritrocīti

Jka antigēns

Hemaglutinācijas reakcija (IAT - stobriņu metode)

La/ IiS 138

113.

Eritrocīti

Jka antigēns

Hemaglutinācijas reakcija (IAT - gēlkaršu metode)

La/ IiS 139

114.

Eritrocīti

Jkb antigēns

Hemaglutinācijas reakcija (IAT - stobriņu metode)

La/ IiS 140

115.

Eritrocīti

Jkb antigēns

Hemaglutinācijas reakcija (IAT - gēlkaršu metode)

La/ IiS 141

116.

Eritrocīti

Kell antigēns

Hemaglutinācijas reakcija (plaknes metode)

La/ IiS 142

117.

Eritrocīti

Kell antigēns

Hemaglutinācijas reakcija (stobriņu metode)

La/ IiS 143

118.

Eritrocīti

Kell antigēns

Hemaglutinācijas reakcija (gēl karšu metode)

La/ IiS 144

119.

Eritrocīti

Kell antigēns

Hemaglutinācijas reakcija (mikroplašu metode)

La/ IiS 145

120.

Eritrocīti

Komplementa

C3c komponents

Hemaglutinācijas reakcija (DAT - gēlkaršu metode)

La/ IiS 146

121.

Eritrocīti

Komplementa C3d komponents

Hemaglutinācijas reakcija (DAT - gēlkaršu metode)

La/ IiS 147

122.

Eritrocīti

Komplementa C3d komponents

Komplementa C3d komponenta noteikšana ar DAT/stobriņu metodi. Hemaglutinācijas reakcija.

 (06-036)

La/ IiS 148

123.

Asins serums

Krioglobulīni

Hemaglutinācijas reakcija (gēl karšu metode)

La/ IiS 150

124.

Eritrocīti

Lea antigēns

Hemaglutinācijas reakcija (IAT - stobriņu metode)

La/ IiS 151

125.

Eritrocīti

Lea antigēns

Hemaglutinācijas reakcija (IAT - gēlkaršu metode)

La/ IiS 152

126.

Eritrocīti

Leb antigēns

Hemaglutinācijas reakcija (IAT - stobriņu metode)

La/ IiS 153

127.

Eritrocīti

Leb antigēns

Hemaglutinācijas reakcija (IAT - gēlkaršu metode)

La/ IiS 154

128.

Eritrocīti

Lua antigēns

Hemaglutinācijas reakcija (IAT - stobriņu metode)

La/ IiS 155

129.

Eritrocīti

Lua antigēns

Hemaglutinācijas reakcija (IAT - gēlkaršu metode)

La/ IiS 156

130.

Eritrocīti

Lub antigēns

Hemaglutinācijas reakcija (IAT - stobriņu metode)

La/ IiS 157

131.

Eritrocīti

Lub antigēns

Hemaglutinācijas reakcija (IAT - gēlkaršu metode)

La/ IiS 158

132.

Eritrocīti

M antigēns

Hemaglutinācijas reakcija (IAT - stobriņu metode)

La/ IiS 159

133.

Eritrocīti

M antigēns

Hemaglutinācijas reakcija (IAT - gēlkaršu metode)

La/ IiS 160

134.

Eritrocīti

N antigēns

Hemaglutinācijas reakcija (IAT - stobriņu metode)

La/ IiS 161

135.

Eritrocīti

N antigēns

Hemaglutinācijas reakcija (IAT - gēlkaršu metode)

La/ IiS 162

136.

Asins serums

Nepilnās antieritrocitārās antivielas

Nepilno antieritrocitāro antivielu skrīnings ar IAT / stobriņu metodi.  Hemaglutinācijas reakcija. (06-037)

 

La/ IiS 163

137.

Asins serums

Antieritrocitārās antivielas

Antieritrocitāro antivielu skrīnings ar enzīmu / stobriņu metodi.  Hemaglutinācijas reakcija.

 (06-038)

La/ IiS 164

138.

Eritrocīti

IgG klases antivielas

IgG antivielu noteikšana ar DAT / stobriņu metodi. Hemaglutinācijas reakcija.

 (06-039)

La/ IiS 165

139.

Asins serums

Nepilno antieritrocitāro antivielu titrs

Hemaglutinācijas reakcija (IAT - gēlkaršu metode)

La/ IiS 167

140.

Asins serums

Antieritrocitāro antivielu titrs

Antieritrocitāro antivielu titrs ar enzīmu / gēlkaršu metodi.  Hemaglutinācijas reakcija.

 (06-040)

La/ IiS 168

141.

Eritrocīti

P antigēns

Hemaglutinācijas reakcija (IAT - stobriņu metode)

La/ IiS 169

142.

Eritrocīti

P antigēns

Hemaglutinācijas reakcija (IAT - gēlkaršu metode)

La/ IiS 170

143.

Asins serums

Pilno antieritrocitāro antivielu titrs

Hemaglutinācijas reakcija (stobriņu metode)

La/ IiS 172

144.

Asins serums

Recipienta seruma un donora eritrocītu antigēnu saderība

Recipienta seruma un donora eritrocītu antigēnu saderība ar IAT / gēlkaršu metodi. Hemaglutinācijas reakcija.

 (06-041)

La/ IiS 175

145.

Asins serums

Recipienta seruma un donora eritrocītu antigēnu saderība

Recipienta seruma un donora eritrocītu antigēnu saderība ar IAT - stobriņu metodi. Hemaglutinācijas reakcija (06-042)

La/ IiS 177

146.

Eritrocīti

S antigēns

Hemaglutinācijas reakcija (IAT - stobriņu metode)

La/ IiS 178

147.

Eritrocīti

S antigēns

Hemaglutinācijas reakcija (IAT - gēlkaršu metode)

La/ IiS 179

 

 

 

 

   

148.

Asins ar anti-koagulantu

HLA II klases DR

lokusa antigēna 1 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 181

149.

Asins ar anti-koagulantu

HLA II klases DR

lokusa antigēna 2 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 182

150.

Asins ar anti-koagulantu

HLA II klases DR

lokusa antigēna 3 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 183

151.

Asins ar anti-koagulantu

HLA II klases DR

lokusa antigēna 4 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 184

152.

Asins ar anti-koagulantu

HLA II klases DR

lokusa antigēna 7 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 185

153.

Asins ar anti-koagulantu

HLA II klases DR

lokusa antigēna 8 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 186

154.

Asins ar anti-koagulantu

HLA II klases DR

lokusa antigēna 9 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 187

155.

Asins ar anti-koagulantu

HLA II klases DR

lokusa antigēna 10 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 188

156.

Asins ar anti-koagulantu

HLA II klases DR

lokusa antigēna 11 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 189

157.

Asins ar anti-koagulantu

HLA II klases DR

lokusa antigēna 12 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 190

158.

Asins ar anti-koagulantu

HLA II klases DR

lokusa antigēna 14 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 191

159.

Asins ar anti-koagulantu

HLA II klases DR

lokusa antigēna 52 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 192

160.

Asins ar anti-koagulantu

HLA II klases DR

lokusa antigēna 53 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 193

161.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DQ lokusa antigēna 1 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 194

162.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DQ lokusa antigēna 2 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 195

163.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA II klases DQ lokusa antigēna 3 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 196

164.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases B lokusa antigēna 78 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 197

165.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases B lokusa antigēna 53 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 198

166.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases B lokusa antigēna 12 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 199

167.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases B lokusa antigēna 49 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 200

168.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases B lokusa antigēna 63 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 201

169.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases B lokusa antigēna 62 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 202

170.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases B lokusa antigēna 41 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 203

171.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases B lokusa antigēna 48 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 204

172.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases B lokusa antigēna 81 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 205

173.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases B lokusa antigēna 73 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 206

174.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases B lokusa antigēna 56 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 207

175.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases B lokusa antigēna 55 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 208

176.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases B lokusa antigēna 37 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 209

177.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases B lokusa antigēna 47 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 210

178.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases A lokusa antigēna 31 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 211

179.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases A lokusa antigēna 36 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 212

180.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases A lokusa antigēna 29 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 213

181.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases A lokusa antigēna 43 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 214

182.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases A lokusa antigēna 66 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 215

183.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases A lokusa antigēna 23 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 216

184.

Asinis ar anti-koagulantu

HLA I klases C lokusa antigēna 5 noteikšana

Mikrolimfocito-toksiskā metode

La/ IiS 217

185.

Asins serums

Nepilnās antieritrocitārās antivielas

Nepilno antieritrocitāro antivielu skrīnings ar IAT / gēlkaršu metodi.  Hemaglutinācijas reakcija. (06-043)

La/ IiS 218

186.

Asins serums

Antieritrocitārās antivielas

Antieritrocitāro antivielu skrīnings ar enzīmu / gēlkaršu metodi. Hemaglutinācijas reakcija.

 (06-044)

La/ IiS 219

187.

Asins serums

Nepilno antieritrocitāro antivielu titrs

Hemaglutinācijas reakcija; IAT - stobriņu metode

La/ IiS 220

188.

Asins serums

Nepilno antieritrocitāro antivielu identifikācija

IAT/gēlkaršu metode

La/ IiS 223

189.

Asins serums

Antieritrocitāro antivielu identifikācija

Antieritrocitāro antivielu identifikācija ar enzīmu / gēlkaršu metodi. Hemaglutinācijas reakcija.

 (06-045)

La/ IiS 225

190.

Asins serums

IgG un IgM klases antivielas pret Treponema pallidum

 

Hemaglutinācijas reakcija (gēlkaršu metode)

 

La/ IiS 226

 

191.

Asins serums

IgG un IgM klases antivielas pret Treponema pallidum

Hemaglutinācijas reakcija (gēlkaršu metode)

 

La/ IiS 227

 

 192.

Asins serums

IgG un IgM klases antivielas pret Treponema pallidum

Imūnmembrānas analīze

06-018

La/IiS 228

 193.

Asins serums

IgG un IgM klases antivielas pret Treponema pallidum

Imūnmembrānas analīze

06-018

La/IiS 229

194.

 Asins serums

 

  Anti-HLA antivielas

Anti – HLA antivielu seroloģiska noteikšana serumā.

Limfocitotoksiskā metode.

 

 La/IiS 230