Ķīmiskās laboratoriskās tehnoloģijas

Nr.p.k.

Testēšanas objekts

Izmeklējamais rādītājs

Izmeklēšanas metode, princips

Tehnoloģijas kods

1.

Urīns

17- ketosteroīdi

Cimmermaņa reakcija

La/ Kim 001

2.

Asins plazma

Aktivētā proteīna C rezistences tests (APC-R)

Recekļa veidošanās laika noteikšana

La/ Kim 002

3.

Asins plazma

Aktivētais parciālā tromboplastīna laiks (APTL)

Hangdella R.D. recēšanas metode

La/ Kim 003

4.

Asins plazma

Aktivētais parciālā tromboplastīna laiks (APTL)

Kaolīna-kefalīna tests

La/ Kim 004

5.

Asins plazma

Aktivētais parciālā tromboplastīna laiks (APTL)

Recekļa veidošanās laika noteikšana

La/ Kim 005

6.

Asins serums

Alanīnamino-transferāze (ALT)

Ultravioletais tests, IFCC rekomendācija bez piridoksāl - 5-fosfāta

La/ Kim 006

7.

Asins serums

Alanīnamino-transferāze (ALT)

Ultravioletais tests, DGKC rekomendācija

La/ Kim 007

8.

Asins serums

Alanīnamino-transferāze (ALT)

Ultravioletais tests, SCE rekomendācija

La/ Kim 008

9.

Asins serums

Albumīns

Reakcija ar bromkrezolzaļo

La/ Kim 009

10.

Asins serums

Albumīns

Reakcija ar bromkrezolpurpuru

La/ Kim 010

11.

Urīns

Alfa amilāze

Indikatora strēmelītes raudze

La/ Kim 011

12.

Asins serums

Alfa amilāze

Reakcijas ar sintētiskiem substrātiem

La/ Kim 012

13.

Urīns

Alfa amilāze

Reakcijas ar sintētiskiem substrātiem

La/ Kim 013

14.

Serozo dobumu šķidrums

Alfa amilāze

Reakcija ar sintētiskiem substrātiem

La/ Kim 014

15.

Asins serums

Alfa hidroksibutirāt-dehidrogenāze

Reakcija ar ketobutirātu- oksibutirātu

La/ Kim 015

16.

Asins serums

Angiotenzīna konvertāze

Reakcija ar substrātu

La/ Kim 016

17.

Asins plazma

Antitrombīns III

Hromogēna substrāta metode

La/ Kim 017

18.

Asins plazma

Antitrombīns III

Recekļa veidošanās laika noteikšana

La/ Kim 018

19.

Fēces

Apslēptās asinis

Indikatora strēmelītes raudze

La/ Kim 019

20.

Fēces

Apslēptās asinis

Reakcija ar piramidonu

La/ Kim 020

21.

Asinis

Asins gāzu un pH analīze

Tiešā jonselektīvā elektroda metode

La/ Kim 021

22.

Asins serums

Aspartātamino-transferāze

Ultravioletais tests, IFCC rekomendācija bez piridoksāl - 5-fosfāta

La/ Kim 022

23.

Asins serums

Aspartātamino-transferāze

Ultravioletais tests, DGKC rekomendācija

La/ Kim 023

24.

Asins serums

Aspartātamino-transferāze

Ultravioletais tests, SCE rekomendācija

La/ Kim 024

25.

Asins serums

Augsta blīvuma holesterīns (ABL- holesterīns)

Fosfovolfram-skābes precipitācija

La/ Kim 025

26.

Asins serums

Augsta blīvuma holesterīns (ABL- holesterīns)

Dekstrāna sulfāta precipitācija magnija jonu klātbūtnē

La/ Kim 026

27.

Asins serums

Augsta blīvuma holesterīns (ABL- holesterīns)

Tiešā fermentatīvā reakcija

La/ Kim 027

28.

Urīns

Bilirubīns

Indikatora strēmelītes raudze

La/ Kim 028

29.

Urīns

Bilirubīns

Fušē reakcija

La/ Kim 029

30.

Fēces

Bilirubīns

Šmita reakcija

La/ Kim 030

31.

Asinis

Dažādu hemoglobīna formu automatizēta noteikšana

Asiņu oksimetrija

La/ Kim 031

32.

Urīns - svaigs

Delta  aminolevolīn-skābe

Semenova - Rijka metode

La/ Kim 032

33.

Asins serums

Dzelzs

Reakcija ar hromazurolu (CAB)

La/ Kim 033

34.

Asins serums

Dzelzs

Reakcija ar ferrozīnu

La/ Kim 034

35.

Asins serums

Dzelzs

Reakcija ar batofenantrēnu

La/ Kim 035

36.

Asins serums

Dzelzs saistīšanas spēja

Alumīnija oksīda absobcijas metode

La/ Kim 036

37.

Asins serums

Dzelzs saistīšanas spēja

Magnija hidrokarbonāta absobcijas metode

La/ Kim 037

38.

Asins serums

Dzelzs saistīšanas spēja

Matemātiska metode

La/ Kim 038

39.

Asinis

Eritrocītu osmotiskā rezistence

Fotometriska hemolīzes pakāpes noteikšana hipotoniskā šķīdumā

La/ Kim 039

40.

Asinis

Fenilalanīns

Fluorimetrijas metode

La/ Kim 040

41.

Asins plazma

Fibrinogēns

Klausa metode, tās modifikācijas

La/ Kim 041

42.

Asins serums

Fosfors

Fosfomolibdāta ultravioletais tests

La/ Kim 042

43.

Urīns

Fosfors

Fosfomolibdāta ultravioletais tests

La/ Kim 043

44.

Asins serums

Fosfors

Reakcija ar molibdēnu (zilo)

La/ Kim 044

45.

Urīns

Fosfors

Reakcija ar molibdēnu (zilo)

La/ Kim 045

46.

Asins serums

Fruktozamīns

Reakcija ar tetrazoliumu (nitrozilo)

La/ Kim 046

47.

Asins serums

Gamma glutamiltrans-ferāze

Zasa (SZASZ) reakcijas modifikācijas

La/ Kim 047

48.

Asins serums

Gamma glutamiltrans-ferāze

IFCC rekomendācijas

La/ Kim 048

49.

Asins serums

Gamma glutamiltrans-ferāze

SCE rekomendācijas

La/ Kim 049

50.

Asinis

Glikohemo-globīns Alc

Elektroforēze agarozes gēlā

La/ Kim 050

51.

Asinis

Glikohemo-globīns Alc

Imūnfermentatīva metode

La/ Kim 051

52.

Asinis

Glikohemo-globīns Alc

Jonu saistīšanas metode

La/ Kim 052

53.

Asins serums

Glikoze

Reakcija ar heksokināzi

La/ Kim 053

54.

Urīns

Glikoze

Reakcija ar heksokināzi

La/ Kim 054

55.

Muguras smadzeņu šķidrums

Glikoze

Reakcija ar heksokināzi

La/ Kim 055

56.

Asins serums

Glikoze

Reakcija ar glikozoksidāzi

La/ Kim 056

57.

Urīns

Glikoze

Reakcija ar glikozoksidāzi

La/ Kim 057

58.

Muguras smadzeņu šķidrums

Glikoze

Reakcija ar glikozoksidāzi

La/ Kim 058

59.

Asins serums

Glikoze

Reakcija ar glikoz-dehidrogenāzi

La/ Kim 059

60.

Urīns

Glikoze

Reakcija ar glikoz-dehidrogenāzi

La/ Kim 060

61.

Serozo dobumu šķidrums

Glikoze

Reakcija ar heksokināzi

La/ Kim 061

62.

Serozo dobumu šķidrums

Glikoze

Reakcija ar glikozoksidāzi

La/ Kim 062

63.

Serozo dobumu šķidrums

Glikoze

Reakcija ar glikoz-dehidrogenāzi

La/ Kim 063

64.

Urīns

Glikoze - kvalitatīvi, puskvantitatīvi

Indikatora strēmelītes raudze

La/ Kim 064

65.

Diennakts urīns

Glukuronīdi

Kolorimetriska. LATAK - 074 - M2/1976

La/ Kim 065

66.

Asinis

Hemoglobīns

Hemoglobīn-cianīda metode

La/ Kim 066

67.

Asinis

Hemoglobīns

Spektrofotometrija

La/ Kim 067

68.

Asinis

Hemoglobīns

Methemoglobīna metode, tās modifikācijas     Vara sulfāta metode*

La/ Kim 068

69.

Asinis

Hemoglobīns

Azīdmethemo-globīna metode ar vienreiz lietojamām kivetēm

La/ Kim 069

70.

Asinis

Hemoglobīns*

 Vara sulfāta metode*

La/ Kim 070

71.

Urīns

Hemosiderīns

Reakcija ar Berlīnes zilo

La/ Kim 071

72.

Krēpas

Hemosiderīns

Reakcija ar Berlīnes zilo

La/ Kim 072

73.

Asins plazma

Heparīna koncentrācija

Hromogēna substrāta metode

La/ Kim 073

74.

Asins plazma

Heparīna koncentrācija

Recekļa veidošanās laika noteikšana

La/ Kim 074

75.

Asins serums

Hlorīdi

Reakcija ar dzīvsudraba tiocianātu

La/ Kim 075

76.

Asins serums

Hlorīdi

Fermentatīva reakcija

La/ Kim 076

77.

Asins serums

Holīnesterāze

Reakcija ar butiriltioholīnu

La/ Kim 077

78.

Asins serums

Holīnesterāze

Reakcija ar acetiltioholīnu

La/ Kim 078

79.

Asins plazma

IX faktors

Recekļa veidošanās laika noteikšana ar kefalīnu (bez IX faktora)

La/ Kim 079

80.

Asins serums

Kalcijs

Reakcija ar metiltimolzilo

La/ Kim 080

81.

Urīns

Kalcijs

Reakcija ar metiltimolzilo

La/ Kim 081

82.

Asins serums

Kalcijs

Reakcija ar O-krezolftaleīna kompleksonu

La/ Kim 082

83.

Urīns

Kalcijs

Reakcija ar O-krezolftaleīna kompleksonu

La/ Kim 083

84.

Asins serums

Kalcijs

Arsenazo reakcija

La/ Kim 084

85.

Urīns

Kalcijs

Arsenazo reakcija

La/ Kim 085

86.

Asins serums

Kālijs

Tiešā jonselektīvā elektroda metode

La/ Kim 086

87.

Urīns

Kālijs

Tiešā jonselektīvā elektroda metode

La/ Kim 087

88.

Asins serums

Kālijs

Netiešā jonselektīvā elektroda metode

La/ Kim 088

89.

Urīns

Kālijs

Netiešā jonselektīvā elektroda metode

La/ Kim 089

90.

Asins serums

Kālijs

Liesmas fotometrija

La/ Kim 090

91.

Urīns

Kālijs

Liesmas fotometrija

La/ Kim 091

92.

Asins serums

Kālijs

Fermentatīva reakcija

La/ Kim 092

93.

Urīns

Kālijs

Fermentatīva reakcija

La/ Kim 093

94.

Urīns

Ketonvielas

Indikatora strēmelītes raudze

La/ Kim 094

95.

Urīns

Ketonvielas

Reakcija ar lestrādes pulveri

La/ Kim 095

96.

Urīns

Ketonvielas

Legāla metode

La/ Kim 096

97.

Asins serums

Kopējais bilirubīns

Jendrassika-Grofa reakcija un tās modifikācijas

La/ Kim 097

98.

Asins serums

Kopējais bilirubīns

Maloja Evelīna reakcija un tās modifikācijas

La/ Kim 098

99.

Asins serums

Kopējais bilirubīns

Tiešā spektrofotometrija

La/ Kim 099

100.

Asins serums

Kopējais holesterīns

Holesterol-esterāzes, holesteroloksidāzes peroksidāzes (CHOD/POD) reakcija

La/ Kim 100

101.

Asins serums

Kopējais olbaltums

Biureta reakcija

La/ Kim 101

102.

Urīns

Kopējais olbaltums

Reakcija ar pirogallolu (sarkano)

La/ Kim 102

103.

Muguras smadzeņu šķidrums

Kopējais olbaltums

Reakcija ar pirogallolu (sarkano)

La/ Kim 103

104.

Asins serums

Kopējais olbaltums

Fotometriski, izmantojot 6% sulfosalicilskābi + 14% nātrija sulfātu

La/ Kim 104

105.

Serozo dobumu šķidrums

Kopējais olbaltums

Reakcija ar pirogallolu (sarkano)

La/ Kim 105

106.

Serozo dobumu šķidrums

Kopējais olbaltums

Fotometriski ar sulfosalicilskābi

La/ Kim 106

107.

Urīns

Kopējais olbaltums - kvalitatīvi

Reakcija ar 20% sulfosalicilskābi

La/ Kim 107

108.

Urīns

Kopējais olbaltums - kvantitatīvi

Reakcija ar 3% sulfosalicilskābi, fotometriski

La/ Kim 108

109.

Urīns

Kopējais olbaltums - puskvantitatīvi

Indikatora strēmelītes raudze

La/ Kim 109

110.

Asinis

Kopējie antioksidanti

Fotometriski ar substrātu ABTS/ - 2,2 - azino-di-[3-etilbenz-tiazolīna sulfonāts]/

La/ Kim 110

111.

Urīns - svaigs

Koproporfirīns

Soulsbija metode

La/ Kim 111

112.

Urīns

Kreatinīna klīrenss

Matemātiska metode

La/ Kim 112

113.

Asins serums

Kreatinīns

Jaffes reakcija bez precipitācijas, kinētiska

La/ Kim 113

114.

Urīns

Kreatinīns

Jaffes reakcija bez precipitācijas, kinētiska

La/ Kim 114

115.

Asins serums

Kreatinīns

Fermentatīva reakcija

La/ Kim 115

116.

Urīns

Kreatinīns

Fermentatīva reakcija

La/ Kim 116

117.

Asins serums

Kreatīnkināze

Ultravioletais tests, DGKC, IFCC, SFBC, SCE rekomendācijas

La/ Kim 117

118.

Asins serums

Kreatīnkināzes frakcijas

Elektroforēze agarozes gēlā

La/ Kim 118

119.

Asins serums

Laktāt-dehidrogenāze

Reakcija ar piruvātu- laktātu, SCE, IFCC, DGKC rekomendācijas

La/ Kim 119

120.

Asins serums

Laktāt-dehidrogenāzes frakcijas

Elektroforēze agarozes gēlā

La/ Kim 120

121.

Asins serums

Laktāts

Laktātoksidāzes reakcija

La/ Kim 121

122.

Asins serums

Lipāze

Turbidimetrija

La/ Kim 122

123.

Asins serums

Lipopropeīdu frakcijas

Elektroforēze agarozes gēlā

La/ Kim 123

124.

Asins serums

Magnijs

Reakcija ar ksilidolzilo

La/ Kim 124

125.

Asins serums

Magnijs

Reakcija ar kalmagītu

La/ Kim 125

126.

Asins plazma

Mazmolekulārā heparīna koncentrācija (LMWH)

Recekļa veidošanās laika noteikšana

La/ Kim 126

127.

Asins plazma

Mazmolekulārā heparīna koncentrācija (LMWH)

Hromogēna substrāta metode

La/ Kim 127

128.

Urīns

Mikroalbumīns

Indikatora strēmelītes raudze

La/ Kim 128

129.

Urīns

Mukopolisaharīdi kvantitatīvi

Spektrofotometriska metode

La/ Kim 129

130.

Asins serums

Nātrijs

Tiešā jonselektīvā elektroda metode

La/ Kim 130

131.

Urīns

Nātrijs

Tiešā jonselektīvā elektroda metode

La/ Kim 131

132.

Asins serums

Nātrijs

Netiešā jonselektīvā elektroda metode

La/ Kim 132

133.

Urīns

Nātrijs

Netiešā jonselektīvā elektroda metode

La/ Kim 133

134.

Asins serums

Nātrijs

Liesmas fotometrija

La/ Kim 134

135.

Urīns

Nātrijs

Liesmas fotometrija

La/ Kim 135

136.

Asins serums

Nātrijs

Fermentatīva reakcija

La/ Kim 136

137.

Urīns

Nātrijs

Fermentatīva reakcija

La/ Kim 137

138.

Asins plazma

Nefrakcionētā heparīna koncentrācija

Recekļa veidošanās laika noteikšana

La/ Kim 138

139.

Asins plazma

Nefrakcionētā heparīna koncentrācija

Hromogēna substrāta metode

La/ Kim 139

140.

Urīns

Nitrīti

Indikatora strēmelītes raudze

La/ Kim 140

141.

Fēces

Olbaltums

Tribulē - Višņakova reakcija

La/ Kim 141

142.

Asins serums

Olbaltumvielu frakcijas

Elektroforēze agarozes gēlā

La/ Kim 142

143.

Urīns

Olbaltumvielu frakcijas

Elektroforēze agarozes gēlā

La/ Kim 143

144.

Asins serums

Olbaltumvielu frakcijas

Elektroforēze acetātcelulozē

La/ Kim 144

145.

Asins plazma

Plazmingēns

Hromogēna substrāta metode

La/ Kim 145

146.

Asins plazma

Proteīns C

Hromogēna substrāta metode

La/ Kim 146

147.

Asins plazma

Proteīns C

Recekļa veidošanās laika noteikšana

La/ Kim 147

148.

Asins plazma

Proteīns S

Hromogēna substrāta metode

La/ Kim 148

149.

Asins plazma

Proteīns S

Recekļa veidošanās laika noteikšana

La/ Kim 149

150.

Asins plazma

Protrombīna komplekss

Recekļa veidošanās laika noteikšana

La/ Kim 150

151.

Asins plazma

Protrombīns

Recekļa veidošanās laika noteikšana ar audu tromboplastīnu, kuram ir norādīts ISI (starptautisks jūtīguma indekss), kas ir <1,5

La/ Kim 151

152.

Urīns

Reakcija - pH

Indikācija ar bromtimolzilo

La/ Kim 152

153.

Urīns

Reakcija - pH

pH-metrija

La/ Kim 153

154.

Urīns

Reakcija - pH

Indikatora strēmelītes raudze

La/ Kim 154

155.

Fēces

Reakcija - pH

Indikatora strēmelītes raudze

La/ Kim 155

156.

Fēces

Reakcija - pH

Indikācija ar bromtimolzilo

La/ Kim 156

157.

Urīns

Reducējošās vielas (C vitamīns)

Indikatora strēmelītes raudze

La/ Kim 157

158.

Asins serums

Sārmainā fosfatāze

P- nitrofenilfosfāta reakcija ar dietanolamīna (DEA) buferi, DGKC, SCE rekomendācijas

La/ Kim 158

159.

Asins serums

Sārmainā fosfatāze

P- nitrofenilfosfāta reakcija ar 2-amino-2 metil-1-propanola (AMP) buferi, IFCC rekomendācijas

La/ Kim 159

160.

Asins serums

Skābā fosfatāze

Reakcija ar 1-naftilfosfātu

La/ Kim 160

161.

Asins plazma

Starptautiski normalizēta protrombīna attiecība (INR)

Matemātiska metode

La/ Kim 161

162.

Fēces

Sterkobilīns

Šmita reakcija

La/ Kim 162

163.

Asinis

Superoksīd-dismutāze

Fotokolorimetriska, kinētiska ar substrātiem: ksantīnu un 2-(4-jodfenil)-3-(4-nitrofenol)-6-feniltetrazolija hlorīdu

La/ Kim 163

164.

Asins serums

Tiešais bilirubīns

Jendrassika-Grofa reakcija

La/ Kim 164

165.

Asins serums

Tiešais bilirubīns

Maloja Evelīna reakcija un tās modifikācijas

La/ Kim 165

166.

Asins serums

Tiešais bilirubīns

Tiešā spektrofotometrija

La/ Kim 166

167.

Asins serums

Triglicerīdi

Fermentatīva reakcija

La/ Kim 167

168.

Asins plazma

Trombīna laiks

Recekļa veidošanās laika noteikšana ar kalcija trombīnu

La/ Kim 168

169.

Asinis ar anti-koagulantu

Trombocītu funkciju izmeklēšana

Izmanojot agregometru ar kolagēna/epinefrīna vai kolagēna/ADF kārtridžiem

La/ Kim 169

170.

Asins serums

Urea

Ureāzes reakcija

La/ Kim 170

171.

Urīns

Urea

Ureāzes reakcija

La/ Kim 171

172.

Urīns

Urīna formelementi (leikocīti, eritrocīti) un hemoglobīns

Indikatora strēmelītes raudze

La/ Kim 172

173.

Asins serums

Urīnskābe

Urikāzes reakcija

La/ Kim 173

174.

Urīns

Urīnskābe

Urikāzes reakcija

La/ Kim 174

175.

Urīns

Urobilinogēns

Indikatora strēmelītes raudze

La/ Kim 175

176.

Urīns

Urobilinogēns

Neibauera reakcija

La/ Kim 176

177.

Urīns

Urobilīns

Floransa reakcija

La/ Kim 177

178.

Asins plazma

VIII faktors

Recekļa veidošanās laika noteikšana ar kefalīnu (bez VIII faktora)

La/ Kim 178

179.

Asins serums

Zema blīvuma holesterins (ZBL holesterīns)

Matemātiskā metode, Frīdevalda formula

La/ Kim 179

180.

Asins serums

Zema blīvuma holesterins (ZBL holesterīns)

Tiešā fermentatīvā reakcija

La/ Kim 180

181.

Asins pagatavojumi

Kālijs

Fotometriska ar nātrija tetrafenilborātu

La/ Kim 181

182.

Asins pagatavojumi

Nātrijs

Fotometriska ar uranilacetātu

La/ Kim 182

183.

Asins serums

Sārmainā fosfatāzes frakcijas

Elektrofrēze agarozes gēlā

La/ Kim 183

184.

Asins serums

Glutation- peroksidāze

Pagalia un Valentain metode

La/ Kim 184

185.

Asinis

Genoma DNS izdalīšana

Lizēšanas

La/ Kim 185

186.

Amniotiskais šķidrums

Mukopolisaharīdi

Spektrofotometrija

La/ Kim 186

187.

Asinis

pH

Biosensoru metode

La/ Kim 187

188.

Asinis

PCO2

Biosensoru metode

La/ Kim 188

189.

Asinis

PO2

Biosensoru metode

La/ Kim 189

190.

Asinis

HCO3

Biosensoru metode

La/ Kim 190

191.

Asinis

TCO2

Biosensoru metode

La/ Kim 191

192.

Asinis

BE

Biosensoru metode

La/ Kim 192

193.

Asinis

SO2

Biosensoru metode

La/ Kim 193

194.

Asinis

Na+1

Biosensoru metode

La/ Kim 194

195.

Asinis

K+1

Biosensoru metode

La/ Kim 195

196.

Asinis

Cl-1

Biosensoru metode

La/ Kim 196

197.

Asinis

Alanīnamino-transferāze

Fermentatīva, kinētiska reakcija bez piridoksāls - 5 - fosfāta (sausā ķīmija)

La/ Kim 197

198.

Asins serums

Alanīnamino-transferāze

Fermentatīva, kinētiska reakcija bez piridoksāls - 5 - fosfāta (sausā ķīmija)

La/ Kim 198

199.

Asins plazma

Alanīnamino-transferāze

Fermentatīva, kinētiska reakcija bez piridoksāls - 5 - fosfāta (sausā ķīmija)

La/ Kim 199

200.

Asinis

Aspartātamino-transferāze

Fermentatīva, kinētiska reakcija bez piridoksāls - 5 - fosfāta (sausā ķīmija)

La/ Kim 200

201.

Asins serums

Aspartātamino-transferāze

Fermentatīva, kinētiska reakcija bez piridoksāls - 5 - fosfāta (sausā ķīmija)

La/ Kim 201

202.

Asins plazma

Aspartātamino-transferāze

Fermentatīva, kinētiska reakcija bez piridoksāls - 5 - fosfāta (sausā ķīmija)

La/ Kim 202

203.

Asinis

Pankreatiskā alfa- amilāze

Reakcija ar sintētiskiem substrātiem (sausā ķīmija)

La/ Kim 203

204.

Asins serums

Pankreatiskā alfa- amilāze

Reakcija ar sintētiskiem substrātiem (sausā ķīmija)

La/ Kim 204

205.

Urīns

Pankreatiskā alfa- amilāze

Reakcija ar sintētiskiem substrātiem (sausā ķīmija)

La/ Kim 205

206.

Asinis

Glikoze

Reakcija ar glikozoksidāzi (sausā ķīmija)

La/ Kim 206

207.

Asins serums

Glikoze

Reakcija ar glikozoksidāzi (sausā ķīmija)

La/ Kim 207

208.

Asins plazma

Glikoze

Reakcija ar glikozoksidāzi (sausā ķīmija)

La/ Kim 208

209.

Asinis

Urea

Ureāzes reakcija (sausā ķīmija)

La/ Kim 209

 

Asins serums

Urea

Ureāzes reakcija (sausā ķīmija)

 

210.

Asins plazma

Urea

Ureāzes reakcija (sausā ķīmija)

La/ Kim 210

211.

Asinis

Triglicerīdi

Fermentatīva reakcija (sausā ķīmija)

La/ Kim 211

 

Asins serums

Triglicerīdi

Fermentatīva reakcija (sausā ķīmija)

 

212.

Asins plazma

Triglicerīdi

Fermentatīva reakcija (sausā ķīmija)

La/ Kim 212

213.

Muguras smadzeņu šķidrums

Hlorīdi

Kolorimetriski, TPTZ tests

La/ Kim 213

214.

Asinis

Kopējais bilirubīns

Diazoreakcija (sausā ķīmija)

La/ Kim 214

215.

Asins serums

Kopējais bilirubīns

Diazoreakcija (sausā ķīmija)

La/ Kim 215

216.

Asins plazma

Kopējais bilirubīns

Diazoreakcija (sausā ķīmija)

La/ Kim 216

217.

Asinis

Holesterīns

Holesterol-esterāzes, holesterol-oksidāzes, peroksidāzes (CHOD/POD) reakcija (sausā ķīmija)

La/ Kim 217

218.

Asins serums

Holesterīns

Holesterol-esterāzes, holesterol-oksidāzes, peroksidāzes (CHOD/POD) reakcija (sausā ķīmija)

La/ Kim 218

219.

Asins plazma

Holesterīns

Holesterol-esterāzes, holesteroloksidāzes peroksidāzes (CHOD/POD) reakcija (sausā ķīmija)

La/ Kim 219

220.

Plazma (ar EDTA)

Augsta blīvuma lipoproreīdu holesterīns (ABL- holesterīns)

Holesterol-esterāzes, holesterol-oksidāzes, peroksidāzes (CHOD/POD) reakcija (sausā ķīmija)

La/ Kim 220

221.

Asins serums

Alfa glutationa S transferāze (α GST)

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ Kim 221

222.

Asins plazma

Alfa glutationa S transferāze (α GST)

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ Kim 222

223.

Audu homogenāts

Alfa glutationa S transferāze (α GST)

Imūnfermentatīva metode (ELISA, EIA)

La/ Kim 223

224.

Asins serums

Etanols

Fermentatīva metode

La/ Kim 224

225.

Asins plazma

Etanols

Fermentatīva metode

La/ Kim 225

226.

Urīns

Etanols

Fermentatīva metode

La/ Kim 226

227.

Asins serums

Varš

Reakcija ar batokuproīnu (ar deproteinizāciju)

La/ Kim 227

228.

Asinis

Karboksi-hemoglobīns

Ultraviolētā spektrofotometrija

La/ Kim 228

229.

Asinis

Karboksi-hemoglobīns

Krāsu reakcijas

La/ Kim 229

230.

Asinis     Urīns

Barbiturāti

Ultraviolētā spektrofotometrija

La/ Kim 230

231.

Asinis     Urīns

Fenotiazīna grupa

Ultraviolētā spektrofotometrija

La/ Kim 231

232.

Asins plazma

Lupus antikoagulants

Plazmas rekalcifikācijas laika noteikšana Cefalīna un aktivatoru klātbūtnē

La/ Kim 232

233.

Urīns

ß-adrenoblokatori

Ultravioletā spektrofotometrija

La/Kim 233

234.

Asinis

ß-adrenoblokatori

Ultravioletā spektrofotometrija

La/Kim 234

235.

 Izžāvētas

 asinis

 Genoma DNS

Genoma DNS izdalīšana no Gathrie papīriešiem ar lizēšanas metodi 

La/Kim 235

236.

Asins serums

Selēns

Selēna fluorimetriska noteikšana asins serumā. Selēna reducēšana līdz IV savienojumiem ar 2,3,-diaminonaftalēnu

(06-001)

La/Kim 236

237.

Plazma

Selēns

Selēna fluorimetriska noteikšana asins plazmā. Selēna reducēšana līdz IV savienojumiem ar 2,3,-diaminonaftalēnu

(06-001)

La/Kim 237

238.


 

Asins serums un plazma

E vitamīns

Fluorimetriska metode. Ekstrahēšana ar heksānu. (06-006)

La/Kim 238

239.


 


 

Serums, plazma

Cinks

Fotometriska;
Reakcija ar 2-(5-brom-2-piridilazols)-5-(N-propil-N- sulfopropilamino)-fenolu. ( 06-0012)

La/Kim 239

240.

Eritrocīti

Katalāze

Katalāzes fotometriska noteikšanas metode. Kinētiska reakcija.
(06-017)

La/Kim 240

241.

Plazma

Amonjaks

Amonjaka noteikšana asins plazmā. Enzimātiska kinētiska reakcija.

 MT 07-007

La/Kim 241

242.

Plazma

VIII faktora inhibitori

Bethesda tests (VIII faktora inhibitoru noteikšana asins plazmā). Recekļa veidošanās laika noteikšana ar kefalīnu bez VIII faktora. MT 07-008

La/Kim 242

243.

 

Serums

 

Albumīns

Albumīns serumā (sausā ķīmija), reakcija ar bromkrezolzaļo

MT 08-025

 

La/Kim 243

 

244.

 

Serums

 

Alfa - amilāze

Alfa – amilāze (sausā ķīmija), reakcija ar sintētiskiem substrātiem 

MT 08-026

 

La/Kim 244

245.

 

Serums

 

Alanīnaminotransferāze (ALAT).

Alanīnaminotransferāze (ALAT) serumā (sausā ķīmija), reakcija ar piridoksāl – 5 – fosfātu

MT 08-027

 

La/Kim 245

246.

 

Serums

 

Aspartātaminotransferāze (ASAT)

Aspartātaminotransferāze (ASAT) serumā (sausā ķīmija), reakcija ar piridoksāl – 5 - fosfātu

MT  08-028

 

La/Kim 246

247.

 

Serums

 

Amonjaks kreatinīna rezultātu koriģēšanai

Amonjaks serumā (sausā ķīmija), reakcija ar bromfenolzilo krāsu. Rezultātu koriģēšanai nosakot kreatinīnu serumā ar koriģēto (2 slaidu) metodi.

MT 08-029     ­­­­­­­­

 

La/Kim 247

248.

 

Serums

 

Dzelzs

Dzelzs  serumā (sausā ķīmija), reakcija ar ferrozīnu

MT 08-031

 

La/Kim 248

249

 

Serums

 

Fosfors

Fosfors serumā (sausā ķīmija), reakcija ar molibdēna zilo krāsu

MT 08-032

 

La/Kim 249

 

250.

 

Serums

 

Gamma-glutamiltransferāze

Gamma-glutamiltransferāze (GGT) serumā (sausā ķīmija), Zasa reakcijas modifikācija

MT 08-033

 

La/Kim 250

251.

 

Serums

 

Kalcijs  

Kalcijs serumā (sausā ķīmija), Arsenazo reakcija

MT 08-034

 

La/Kim 251

252.

 

Serums

 

 

Kreatinīns 

Kreatinīns serumā (sausā ķīmija), fermentatīva reakcija

MT 08-035

 

La/Kim 252

253.

Serums

Kreatinīnkināze

Kreatinīnkināze (CK) serumā (sausā ķīmija), DGKC rekomendācijas

MT 08-036

La/Kim 253

254.

 

Serums

 

 

Kopējais olbaltums 

 

Kopējais olbaltums  serumā (sausā ķīmija), Biureta reakcija   

MT 08-038

 

La/Kim 254

255.

 

Serums

 

 

Laktātdehidtrogenāze   

Laktātdehidtrogenāze (LDH)  serumā (sausā ķīmija), reakcija ar piruvātu – laktātu

MT 08-039

 

La/Kim 255

256.

 

Serums

 

 

Lipāze

Lipāze serumā (sausā ķīmija), fermentatīva metode

MT 08-040

 

La/Kim 256

 

 

257.

 

Serums

 

 

Litijs

Litijs ( Li ) serumā (sausā ķīmija), reakcija ar cikliskā dietilētera krāsas metodi  

MT 08-041

 

La/Kim 257

258.

 

Serums

 

 

Oglekļa dioksīds  ( CO2

Oglekļa dioksīds  ( CO2 ) serumā (sausā ķīmija), tiešā jonselektīvā metode

MT 08-042

 

La/Kim 258

259.

 

Serums

 

 

Sārmainā fosfatāze

Sārmainā fosfatāze serumā (sausā ķīmija),

p – nitrofenilfosfāta reakcija ar AMP buferi

MT 08-043

 

La/Kim 259

260.

 

Serums

 

 

Urīnskābe

Urīnskābe serumā (sausā ķīmija), urikāzes metode

MT 08-044

 

La/Kim 260

261.

Plazma

Amonjaks

Amonjaks plazmā (sausā ķīmija), reakcija ar bromfenolzilo krāsu.

MT 08-045  

La/Kim 261

262.

Plazma

Malondialdehīds, hidroksinonenāls (MDA, HNE)

Malondialdehīda un 4-Hidroksinonenāla fotometriska noteikšana asins plazmā. Fotometriska, reakcija ar N-metil-2-fenilindolu.

MT 09-013

La/ Kim 262

263.

Plazma

Askorbīnskābe (C vitamīns)

Askorbīnskābes (C vitamīna) fotometriska noteikšana asins plazmā. Fotometriska, reakcija ar volframa skābi.

MT 09-020

La/ Kim 263