Psiholoģijas tehnoloģijas

1. Primārā konsultācija ar pacientu, vecākiem, piederīgajiem, medicīnas personālu, iegūstot primāro informāciju, lai izstrādātu psihologa darba virzienus vai uzdevumus (60 min.).

2. Eksperimentāli psiholoģiskā pārbaude – personības emocionālā stāvokļa un rakstura iezīmju diagnostika (60 min.).

3. Eksperimentāli psiholoģiskā pārbaude – kognitīvo spēju diagnostika, novērtējot uztveres, atminās, uzmanības un domāšanas procesus (60 min.).

4. Datu apstrāde – kopainas izveide, balstoties uz testu rezultātiem un iegūto informāciju (60 min.)

5. Individuālais konsultatīvais darbs – psiholoģiskā atbalsta sniegšana, pozitīva emocionālā stāvokļa veicināšana, adekvāta stresa un krīzes situācijas pārdzīvošana, pielāgošanās izmaiņām (45 – 60 min.).

6. Personības emocionālās un intelektuālās sfēras individuāla korekcijas nodarbība (45 min.).

7. Psihokorekcija grupā (ne mazāk kā 3 cilvēku) (60 min.).

8. Noslēguma konsultācija – darbības izvērtēšana (45 – 60 min.).

9. Slēdzienu un rekomendāciju izstrāde (20 min.).

10. Darbs ar pacientu dzīves vietā (90 min.).