ATMAZGĀTAS ERITROCĪTU MASAS SAGATAVOŠANA

Izvērsts medicīnas tehnoloģijas metodes apraksts

1.Informācija.

Atmazgāta eritrocītu masa (EM) ir asins komponents, ko iegūst, eritrocītu masai bez leikocītu – trombocītu slāņa ar vai bez aizvietojošā šķīduma, kas sagatavota pēc apstiprinātas medicīniskās tehnoloģijas un ir derīga pārliešanai, veicot atkārtotu atmazgāšanu ar fizioloģisko sāls šķīdumu manuāli vai automātiski, izmantojot speciālas iekārtas.

Atmazgāšanas procesā EM tiek maksimāli atbrīvota no plazmas, leikocītiem, trombocītiem.

Atmazgātas EM lietošanas priekšrocības ir pacientiem ar antivielām pret plazmas olbaltumiem (īpaši IgA klases) vai, ja bijušas smagas alerģiskas reakcijas anamnēzē pēc asins komponentu transfūzijām.

2. Atmazgāšanas procedūras apraksts.

 1. 2.1.Manuāla atmazgātas EM sagatavošana.
  1. Maisam ar EM, stingri ievērojot aseptikas noteikumus, pievieno sterilu 0,9% NaCl šķīdumu, pirms tam to atdzesējot ledusskapī +4°C līdz +6°C temperatūrai. Maisa saturu rūpīgi samaisa un centrifugē noteiktā režīmā pēc validētas procedūras. Pēc centrifugēšanas maisam ar sterilas caurulīšu sakausēšanas ierīces palīdzību pievieno tukšu plastisko maisu, kurā atdala šķīdumu, kas ir virs eritrocītiem.
  2. Atmazgāšanas procedūru atkārto vismaz 3 reizes. Procesa beigās EM suspendē sterilā 0,9% NaCl šķīdumā, nosver, ņemot vērā komponenta īpatnējo svaru, daudzumu pārrēķina ml un dokumentē saskaņā ar izstrādātu procedūru.
 2. 2.2. Automātiska atmazgātas EM sagatavošana.
  1. Šūnu atmazgāšanas iekārtā ievieto vienreizējās lietošanas maģistrāli, tai pievieno sterilu 0,9% NaCl šķīdumu un maisu ar EM. Izvēlas attiecīgo atmazgāšanas programmu, saskaņā ar kuru iekārta veic procedūru automātiskā režīmā. Procesa beigās sagatavoto EM nosver, ņemot vērā komponenta īpatnējo svaru, daudzumu pārrēķina ml un dokumentē saskaņā ar izstrādātu procedūru.
 3. 2.3. EM paraugu kvalitātes kontrolei sagatavošana.
  1. Procedūras beigās sagatavo un nosūta EM paraugus kvalitātes kontrolei, dokumentējot to saskaņā ar izstrādātu procedūru.

3. Atmazgātas EM etiķetēšana un dokumentēšana.

Sagatavoto atmazgāto EM marķē un etiķetē saskaņā ar izstrādātu procedūru.

Informāciju par EM atmazgāšanu reģistrē atmazgātu komponentu sagatavošanas uzskaites žurnālā un/vai saglabā informācijas datu sistēmā, norādot devas identifikācijas numuru un/vai svītrkodu, asins grupu ABO sistēmā un Rh(D) piederību, sagatavošanas datumu, atmazgāšanas datumu un laiku, komponenta tilpumu pirms un pēc atmazgāšanas, maģistrāles/maisa sēriju, derīguma termiņu, atmazgājošo šķīdumu nosaukumu, sēriju, derīguma termiņu.

4. Atmazgātas EM kvalitātes kontrole.

Kvalitātes kontroli veic pēc apstiprinātām laboratoriskās izmeklēšanas tehnoloģijām, ievērojot Asins dienesta normatīvās dokumentācijas prasības.

5. Atmazgātas EM uzglabāšana.

Atmazgātu EM pārlej iespējami īsā laikā pēc sagatavošanas, nepieciešamības gadījumā uzglabā + 20C līdz +60Ctemperatūrā, bet ne ilgāk par 24 stundām pēc sagatavošanas, ja lieto atvērtu sistēmu.

6. Atmazgātas EM sagatavošanai nepieciešamie resursi.

 1. 6.1. Personāls.
  1. Procedūru veic sertificētas medicīnas māsas (ar sertifikātu vai īpašu apmācību transfuzioloģijā) sertificēta ārsta transfuziologa uzraudzībā.
 2. 6.2. Nepieciešamas iekārtas, materiāli.
  1. - refrižeratora tipa centrifūga;
  2. - tukši plastiskie maisi;
  3. - balansējošie svari ar svaru starpību ± 5g;
  4. - svari ar precizitāti ±1g;
  5. - lamināras gaisa plūsmas bokss;
  6. - asins plastisko maisu caurulīšu sterilas sakausēšanas ierīce;
  7. - asins plastisko maisu caurulīšu aizkausēšanas ierīce;
  8. - plazmekstraktors;
  9. - sterils 0,9% NaCl šķīdums;
  10. - ledusskapis 0,9% NaCl šķīduma atdzesēšanai un EM uzglabāšanai;
  11. - vienreizējās lietošanas maģistrāles automātiskai šūnu atmazgāšanai;
  12. - iekārta šūnu automātiskai atmazgāšanai;
  13. - higiēnas un dezinfekcijas līdzekļi;
  14. - gumijas cimdi;
 3. 6.3.Telpas un to tehniskais aprīkojums.
  1. EM atmazgāšanu veic šim nolūkam paredzētās un aprīkotās telpās, piemērotās darba specifikai, atbilstošā darba vidē. Jābūt pieejamiem virsmu dezinfekcijas līdzekļiem, lai ievērotu izstrādātās higiēnas – dezinfekcijas procedūras.
 4. 6.4. Higiēnas prasības personālam.
  1. Personāls strādā darba virsvalkos, gumijas cimdos, ko maina un dezinficē pēc nepieciešamības.
  2. 06-066