ERITROCĪTU MASAS AIZVIETOJOŠĀ ŠĶĪDUMĀ SAGATAVOŠANA

Izvērsts medicīnas tehnoloģijas metodes apraksts

1. Informācija.

Eritrocītu masa aizvietojošā šķīdumā (EM) ir asins komponents, ko iegūst, atdalot no pilnasinīm (tālāk tekstā- asinis) lielāko daļu plazmas un pievienojot aizvietojošo šķīdumu.

EM pielieto asins zuduma gadījumos un anēmiju ārstēšanai.

2. Medicīniskās tehnoloģijas apraksts.

 1. 2.1. Asinis, sagatavotas pēc donora pilnasiņu sagatavošanas medicīniskās tehnoloģijas plastiskajos maisos asins un asins komponentu sagatavošanai, uzglabā ne mazāk kā 4 un ne ilgāk kā 18 stundas.
 2. 2.2. Asinis centrifugē šim nolūkam paredzētā centrifūgā pēc validētas procedūras.
 3. 2.3. Pēc centrifugēšanas ar automātisko asins komponentu separatoru no asinīm atdala lielāko daļu plazmas un EM pievieno aizvietojošo šķīdumu.
 4. 2.4. EM marķēšana un etiķetēšana.
 5. EM marķē ar asins grupas uzlīmi un devas identifikācijas numuru un/vai svītrkodu, to etiķetē saskaņā ar izstrādātu procedūru.
 6. 2.5. EM sagatavošanas dokumentēšana.
 7. Maisu ar sagatavoto EM nosver (vai nolasa automātiskā asins komponentu separatora rādījumus) un, ņemot vērā asins komponenta īpatnējo svaru, to pārrēķina ml. Informāciju reģistrē asins komponentu sagatavošanas žurnālā vai saglabā informācijas datu sistēmā.

3. EM kvalitātes kontrole.

Veic imūnhematoloģisko, seroloģisko, bioķīmisko un virusoloģisko testēšanu kā pilnasinīm, kvalitātes kontroles testus pēc apstiprinātām laboratoriskās izmeklēšanas tehnoloģijām, ievērojot Asins dienesta normatīvās dokumentācijas prasības.

4. EM uzglabāšana.

Uzglabā +20C līdz +60C temperatūrā, veicot uzglabāšanas temperatūras uzraudzību. Derīguma termiņš atkarīgs no izmantoto asins plastisko maisu materiāla un antikoagulanta/ aizvietojošā šķīdumu sastāva.

5. EM sagatavošanai nepieciešamie resursi.

 1. 5.1. Personāls.
  1. Procedūru veic sertificētas medicīnas māsas (ar sertifikātu vai īpašu apmācību transfuzioloģijā) sertificēta ārsta – transfuziologa uzraudzībā.
 2. 5.2. Nepieciešamās iekārtas, materiāli.
  1. - ledusskapis asins komponentu uzglabāšanai;
  2. - centrifūga asiņu centrifugēšanai;
  3. - balansējošie svari ar pieļaujamo svaru starpību ± 5g;
  4. - asins sadalīšanas iekārta – automātiskais asins komponentu separators;
  5. - svari ar precizitāti ± 1 g;
  6. - asins plastisko maisu caurulīšu aizkausēšanas ierīce;
  7. - dators, svītrkodu lasītājs;
  8. - virsmu dezinfekcijas līdzekļi, gumijas cimdi;
  9. - svītrkodi, etiķetes.
 3. 5.3. Telpas, to tehniskais aprīkojums.
  1. Asiņu sadalīšanu un centrifugēšanu veic atsevišķās, īpaši šim nolūkam paredzētās telpās, piemērotās darba specifikai, atbilstošā darba vidē. Jābūt pieejamiem virsmu dezinfekcijas līdzekļiem, lai ievērotu izstrādātās higiēnas – dezinfekcijas procedūras.
 4. 5.4. Higiēnas prasības personālam.
  1. Personāls strādā darba virsvalkos, gumijas cimdos, ko maina pēc vajadzības.
  2. 06-064