ERITROCĪTU MASAS BEZ LEIKOCĪTU - TROMBOCĪTU SLĀŅA AIZVIETOJOŠĀ ŠĶĪDUMĀ SAGATAVOŠANA UN FILTRĒŠANA

Izvērsts medicīnas tehnoloģijas metodes apraksts

1. Informācija.

Eritrocītu masa bez leikocītu – trombocītu slāņa aizvietojošā šķīdumā (EM) ir asins komponents, ko iegūst, atdalot no pilnasinīm (tālāk tekstā- asinis) lielāko daļu plazmas, leikocītu – trombocītu slāni un pievienojot aizvietojošo šķīdumu.

EM pielieto asins zuduma gadījumos un anēmiju ārstēšanai. Šī veida EM priekšrocības ir: samazināta mikroagregātu veidošanās uzglabāšanas laikā, kā arī nehemolītisko transfūziju reakciju iespējamība un smaguma pakāpe.

2. Procedūras apraksts.

 1. 2.1. Asinis, sagatavotas pēc donora asiņu sagatavošanas medicīniskās tehnoloģijas līdz sadalīšanai komponentos uzglabā +200C līdz +240C temperatūrā ne mazāk kā 4 stundas un ne ilgāk kā 18 stundas.
 2. 2.2. Asinis centrifugē šim nolūkam paredzētā centrifūgā pēc validētas procedūras.
 3. 2.3. Pēc centrifugēšanas ar automātisko asins komponentu separatoru no asinīm atdala lielāko daļu plazmas, leikocītu – trombocītu slāni un EM pievieno aizvietojošo šķīdumu.
 4. 2.4.EM filtrēšana un sadalīšana mazākās devās:
 5. Ar caurulīšu sterilās sakausēšanas ierīces palīdzību pievieno sistēmu ar filtru eritrocītu masas filtrēšanai un, iekarot maisu statīvā, veic eritrocītu masas filtrāciju pēc validētas procedūras. Iegūto filtrēto eritrocītu masu iespējams sadalīt mazākās devās, izmantojot caurulīšu sterilas sakausēšanas ierīci, lai pievienotu tukšu, sterilu plastisko maisu. Sadalītās devas nosver un, ņemot vērā asins komponenta īpatnējo svaru, daudzumu pārrēķina mililitros.
 6. 2.5.EM marķēšana un etiķetēšana.
 7. EM marķē ar asins grupas uzlīmi un devas identifikācijas svītrkodu, to etiķetē saskaņā ar izstrādātu procedūru.
 8. 2.6. EM sagatavošanas dokumentēšana.
 9. Sagatavotās EM svaru uzrāda automātiskais asins komponentu separators un, ņemot vērā asins komponenta īpatnējo svaru, to pārrēķina mililitros. Informāciju reģistrē asins komponentu sagatavošanas žurnālā un/vai saglabā informācijas datu sistēmā.

3. EM kvalitātes kontrole.

Imūnhematoloģiskā, seroloģiskā, bioķīmiskā un virusoloģiskā izmeklēšana veikta kā asinīm, kvalitātes kontroles testus veic pēc apstiprinātām laboratoriskās izmeklēšanas tehnoloģijām, ievērojot Asins dienesta normatīvās dokumentācijas prasības

4. EM uzglabāšana.

Uzglabā +20C līdz +60C temperatūrā, veicot uzglabāšanas temperatūras uzraudzību. Derīguma termiņš atkarīgs no asins sagatavošanā izmantotā antikoagulanta un pievienotā aizvietojošā šķīduma sastāva.

5. EM sagatavošanai nepieciešamie resursi.

 1. 5.1. Personāls.
  1. Procedūru veic sertificētas medicīnas māsas (ar sertifikātu vai īpašu apmācību transfuzioloģijā) sertificēta ārsta – transfuziologa uzraudzībā.
 2. 5.2. Nepieciešamās iekārtas, materiāli.
  1. - centrifūga asiņu centrifugēšanai;
  2. - balansējošie svari ar pieļaujamo svaru starpību ± 5g;
  3. - asins sadalīšanas iekārta – automātiskais asins komponentu separators;
  4. - sistēma ar filtru eritrocītu masas filtrēšanai;
  5. - svari ar precizitāti ± 1g;
  6. - dators, svītrkodu lasītājs;
  7. - ledusskapis asins komponentu uzglabāšanai;
  8. - caurulīšu sterilas sakausēšanas ierīce;
  9. - tukši sterili plastiskie maisiņi asins komponentu sadalīšanai;
  10. - statīvs;
  11. - virsmu dezinfekcijas līdzekļi, gumijas cimdi;
  12. - svītrkodi, etiķetes.
 3. 5.3. Telpas, to tehniskais aprīkojums.
  1. Asiņu sadalīšanu un centrifugēšanu veic atsevišķās, īpaši šim nolūkam paredzētās telpās, piemērotās darba specifikai, atbilstošā darba vidē. Jābūt pieejamiem virsmu dezinfekcijas līdzekļiem, lai ievērotu izstrādātās higiēnas - dezinfekcijas procedūras.
 4. 5.4. Higiēnas prasības personālam.
  1. Personāls strādā darba virsvalkos, gumijas cimdos, ko maina pēc vajadzības.
  2. 06-063