ERITROCĪTU MASAS BEZ LEIKOCĪTU - TROMBOCĪTU SLĀŅA SAGATAVOŠANA

Izvērsts medicīnas tehnoloģijas metodes apraksts

1. Informācija.

Eritrocītu masa (EM) bez leikocītu – trombocītu slāņa ir asins komponents, ko iegūst, atdalot no pilnasinīm (tālāk tekstā - asinis) lielāko daļu plazmas un leikocītu – trombocītu slāni.

EM bez leikocītu – trombocītu slāņa pielieto asins zuduma gadījumos un anēmiju ārstēšanai. Šī veida EM priekšrocības ir: samazināta mikroagregātu veidošanās uzglabāšanas laikā, kā arī nehemolītisko transfūziju reakciju iespējamība un smaguma pakāpe.

2. Procedūras apraksts.

 1. 2.1. Asinis, sagatavotas pēc donora pilnasiņu sagatavošanas medicīniskās tehnoloģijas plastiskajos maisos asins un asins komponentu sagatavošanai līdz sadalīšanai komponentos uzglabā +200C līdz +240C ne mazāk kā 4 stundas un ne ilgāk kā 18 stundas.
 2. 2.2. Asinis centrifugē šim nolūkam paredzētā centrifūgā pēc validētas procedūras.
 3. 2.3.Pēc centrifugēšanas ar automātisko asins komponentu separatoru no asinīm atdala lielāko daļu plazmas un leikocītu – trombocītu slāni. EM paliek pamatmaisā.
 4. 2.4.EM marķēšana un etiķetēšana.
 5. EM marķē ar asins grupas uzlīmi un devas identifikācijas numuru un/vai svītrkodu, to etiķetē saskaņā ar izstrādātu procedūru.
 6. 2.5.EM sagatavošanas dokumentēšana.
 7. Sagatavotās EM svaru uzrāda automātiskais asins komponentu separators un, ņemot vērā asins komponenta īpatnējo svaru, to pārrēķina ml. Informāciju reģistrē asins komponentu sagatavošanas žurnālā un/ vai saglabā informācijas datu sistēmā.

3. EM kvalitātes kontrole.

Imūnhematoloģiskā, seroloģiskā, bioķīmiskā un virusoloģiskā izmeklēšana veikta kā asinīm, kvalitātes kontroles testus veic pēc apstiprinātām laboratoriskās izmeklēšanas tehnoloģijām, ievērojot Asins dienesta normatīvās dokumentācijas prasības.

4. EM uzglabāšana.

Uzglabā +20C līdz +60C temperatūrā, veicot uzglabāšanas temperatūras uzraudzību. Derīguma termiņš atkarīgs no asins sagatavošanā izmantotā antikoagulanta šķīduma sastāva.

5. EM sagatavošanai nepieciešamie resursi.

 1. 5.1. Personāls.
  1. Procedūru veic sertificētas medicīnas māsas ( ar sertifikātu vai īpašu apmācību transfuzioloģijā) sertificēta ārsta – transfuziologa uzraudzībā.
 2. 5.2. Nepieciešamās iekārtas, materiāli:
  1. - centrifūga asiņu centrifugēšanai;
  2. - balansējošie svari ar pieļaujamo svaru starpību ± 5g;
  3. - asins sadalīšanas iekārta – automātiskais asins komponentu separators;
  4. - dators, svītrkodu lasītājs;
  5. - ledusskapis asins komponentu uzglabāšanai;
  6. - virsmu dezinfekcijas līdzekļi, gumijas cimdi;
  7. - svītrkodi, etiķetes.
 3. 5.3. Telpas, to tehniskais aprīkojums.
  1. Asiņu sadalīšanu un centrifugēšanu veic atsevišķās, īpaši šim nolūkam paredzētās telpās, piemērotās darba specifikai, atbilstošā darba vidē. Jābūt pieejamiem virsmu dezinfekcijas līdzekļiem, lai varētu ievērot izstrādātās higiēnas – dezinfekcijas procedūras.
 4. 5.4. Higiēnas prasības personālam.
  1. Personāls strādā darba virsvalkos, gumijas cimdos, ko maina pēc vajadzības.
  2. 06-062