ERITROCĪTU MASAS SAGATAVOŠANA

Izvērsts medicīnas tehnoloģijas metodes apraksts

1. Informācija.

Eritrocītu masa (EM) ir asins komponents, ko iegūst, atdalot no pilnasinīm (tālāk tekstā- asinis) plazmas lielāko daļu.

EM pielieto asins zuduma gadījumos un anēmiju ārstēšanai.

2. Procedūras apraksts.

 1. 2.1. Asinis, sagatavotas pēc donora pilnasiņu sagatavošanas medicīniskās tehnoloģijas dubultajos plastiskajos maisos asins sagatavošanai līdz sadalīšanai komponentos, uzglabā +20C līdz +60C temperatūrā ne mazāk kā 4 stundas un ne ilgāk kā 18 stundas.
 2. 2.2. Asinis centrifugē šim nolūkam paredzētā centrifūgā pēc validētas procedūras.
 3. 2.3. Pēc centrifugēšanas manuāli ar plazmekstraktoru vai ar automātisko asins komponentu separatoru no asinīm atdala lielāko plazmas daļu, EM paliek pamatmaisā.
 4. 2.4. EM marķēšana un etiķetēšana.
 5. EM marķē ar asins grupas uzlīmi un devas identifikācijas numuru un/vai svītrkodu, etiķetē saskaņā ar izstrādātu procedūru.
 6. 2.5. EM sagatavošanas dokumentēšana.
 7. Maisu ar sagatavoto EM nosver (vai nolasa automātiskā asins komponentu separatora rādījumus) un, ņemot vērā asins komponenta īpatnējo svaru, daudzumu pārrēķina mililitros. Informāciju reģistrē asins komponentu sagatavošanas žurnālā un/vai saglabā informācijas datu sistēmā.

3. EM kvalitātes kontrole.

Imūnhematoloģiskā, seroloģiskā, bioķīmiskā un virusoloģiskā izmeklēšana veikta kā asinīm, kvalitātes kontroles testus veic pēc apstiprinātām laboratoriskās izmeklēšanas tehnoloģijām, ievērojot Asins dienesta normatīvās dokumentācijas prasības.

4. EM uzglabāšana.

Uzglabā saskaņā ar Asins dienesta normatīvās dokumentācijas prasībām +20C līdz +60C temperatūrā, veicot uzglabāšanas temperatūras uzraudzību. Derīguma termiņš atkarīgs no asins sagatavošanā izmantotā antikoagulanta šķīduma sastāva.

5. EM sagatavošanai nepieciešamie resursi.

 1. 5.1. Personāls.
  1. Procedūru veic sertificētas medicīnas māsas (ar sertifikātu vai īpašu apmācību transfuzioloģijā) sertificēta ārsta – transfuziologa uzraudzībā.
 2. 5.2. Nepieciešamās iekārtas, materiāli:
  1. - centrifūga asiņu centrifugēšanai;
  2. - balansējošie svari ar pieļaujamo svaru starpību ± 5g;
  3. - asins sadalīšanas iekārtas – plazmekstraktors vai automātiskais asins komponentu separators;
  4. - asins plastisko maisu caurulīšu aizkausēšanas ierīce;
  5. - svari ar precizitāti ± 1g;
  6. - dators, svītrkodu lasītājs;
  7. - svītrkodi, etiķetes;
  8. - ledusskapis asins komponentu uzglabāšanai;
  9. - virsmu dezinfekcijas līdzekļi, gumijas cimdi.
 3. 5.3. Telpas, to tehniskais aprīkojums.
  1. Asiņu sadalīšanu un centrifugēšanu veic atsevišķās, īpaši šim nolūkam paredzētās telpās, piemērotās darba specifikai, atbilstošā darba vidē. Jābūt pieejamiem virsmu dezinfekcijas līdzekļiem, lai ievērotu izstrādātās higiēnas – dezinfekcijas procedūras.
 4. 5.4. Higiēnas prasības personālam.
  1. Personāls strādā darba virsvalkos, gumijas cimdos, ko maina pēc vajadzības.
  2. 06-061