Alogēno perifērisko asiņu cilmes šūnu 1 vienības uzglabāšana šķidrā slāpeklī -180°C medicīniskā tehnoloģija

 1. 4. pielikums
 2. 1. Procedūras gaita:
  1. 1.1. pēc izņemšanas no ICE CUBE, atbrīvo paciņas no metāla kasetes un ievieto marķētā kartona kasetē, klāt pieliek paraugu ampulas;
  2. 1.2. atver ilgstošas uzglabāšanas konteineri 10K, ieslēdz DEFOG programmu;
  3. 1.3. pagaida, kamēr tvaiks izklīst un kļūst pārredzams konteinera saturs;
  4. 1.4. ar kriocimdiem rokās atrod brīvo paleti, izceļ to ārā un nolej šķidro slāpekli;
  5. 1.5. ar brīvo roku vai ar asistenta palīdzību ievieto kartona kasetes attiecīgajā paletes plauktiņā (izvairīties uzglabāt apakšējā plauktā, kas atrodas tieši šķidrajā slāpeklī);
  6. 1.6. ievieto paleti atpakaļ konteinerā;
  7. 1.7. noslēdz konteira vāku;
  8. 1.8. ieslēdz programmu QUICK CHILL;
  9. 1.9. reģistrē ievietotā cilmes šūnu materiāla lokalizāciju protokolā un tabulā, kas atrodas blakus konteinerim;
  10. 1.10. regulāri katru dienu seko konteinera t° līmenim ( minimālā temperatūra -179°C ) un displeja norādēm;
  11. 1.11. laicīgi seko tilpņu uzpildei ar šķidro slāpekli, lai nepieļautu slāpekļa padeves pārtraukšanu;
  12. 1.12. uzpildes, ekspluatācijas un profilaktisko apskašu datumus un ilgumu reģistrē žurnālā;
  13. 1.13. izvairīties no liekas konteinera atvēršanas.
 3. 2. Alogēno perifērisko asiņu cilmes šūnu 1 vienības uzglabāšana -1800C medicīniskās tehnoloģijas darbības nodrošināšanai nepieciešamie resursi.
  1. 2.1. Personāls:
   1. - Divi ārsti – sertificēti hematologi,
   2. - tehniskie darbinieki.
  2. 2.2. Medicīnas ierīces raksturojums:
   1. 2.2.1. sasaldēto šūnu uzglabāšanas konteiners 10K;
   2. 2.2.2. displejs;
   3. 2.2.3. 10K konteinera paletes;
   4. 2.2.4. kartona kasetes;
   5. 2.2.5. divas metāla kasetes;
   6. 2.2.6. 10K savienotājsistēma ar šķidrā slāpekļa konteineru.
  3. 2.3. Telpas un to tehniskais aprīkojums:
   1. 2.3.1. atsevišķa izolēta telpa;
   2. 2.3.2. atsevišķa, individuāli regulējama ventilācijas sistēma;
   3. 2.3.3. metāla kasetes;
   4. 2.3.4. divi pāri kriocimdu;
   5. 2.3.5. šķidrā slāpekļa konteiners, kurš savienots ar 10K;
   6. 2.3.6. divi krēsli, darba galds, telefons;
   7. 2.3.7. oksimetrs
   8. 2.3.8. griestu apgaismojums;
   9. 2.3.9. atkritumu tvertne.
 4. 3. Metode jāveic tajā pašā telpā, kur notiek cilmes šūnu programmētā sasaldēšana.