E-darbnespējas lapa

11.08.2017.  |   Drukas versija

Kā iedzīvotājs var izmantot elektronisko jeb e-darbnespējas lapu?

Zemāk redzamajā infografikā soli pa solim tiek atspoguļota e-darbnespējas lapas lietošana, sākot no tās izrakstīšanas līdz pabalsta saņemšanai no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras.

Uzklikšķinot uz infografikas, to iespējams aplūkot lielākā izmērā.


Detalizētāk par e-darbnespējas lapas izmantošanu (soli pa solim):


 1. 1. Ārsts E-veselības sistēmā atver e-darbnespējas lapu. 
 2. Ja darba devējs vēlas pārliecināties par e-darbnespējas lapas atvēršanas faktu, pēc pacienta pieprasījuma ārsts vai pacients pats var nosūtīt šo informāciju uz darba devēja vai citu e-pastu. 
 1.  
 2. 2. Ārsts noslēdz e-darbnespējas lapu.
 3. Šo informāciju automātiski saņem Valsts ieņēmumu dienests (VID).  
 1.  
 2. 3. Darba devējs saņem informāciju par darbinieka noslēgto darbnespējas lapu VID EDS. 
 3. Pacientam darbnespējas lapa vairs nav jāiesniedz darba devējam (vai visiem darba devējiem, ja tādi ir vairāki) papīra formātā. 
 4.  
 1. 4. Pacients pieprasa un saņem slimības pabalstu no VSAA. 
 2. Iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) var iesniegt elektroniski, izmantojot www.latvija.lv e-pakalpojumu, iesniegumā atzīmējot konkrēto darbnespējas lapu. Instrukcija e-iesniegumam slimības pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai.

Kā iesniegt iesniegumu VSAA un saņemt slimības vai maternitātes pabalstu, ja B darbnespējas lapa ir noslēgta E-veselības sistēmā?

Elektroniski:

 • interneta vietnē www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu "E-iesniegums VSAA pakalpojumiem";
 • ja tiek izmantots e-paraksts, aizpildot veidlapu, kas ir pieejama www.vsaa.lv, un nosūtot iesniegumu uz e-pasta adresi edoc@vsaa.lv.

Rakstiski:

 • personīgi jebkurā VSAA teritoriālajā nodaļā vai valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrā;
 • sūtot pa pastu (iesniegumā obligāti jānorāda B darbnespējas lapas numurs). 

VSAA informāciju par noslēgtajām B darbnespējas lapām saņems elektroniski.

VSAA lēmums par pabalsta piešķiršanu tiek saņemts atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam - klātienē, pa pastu vai www.latvija.lv sadaļā "Mana darba vieta".


Kādi ir iedzīvotāju ieguvumi no e-darbnespējas lapas?


 • Ātri. Bez papīriem. E-veselība nodrošina elektronisku informācijas apmaiņu ar darba devēju un VSAA. Papīra formā dokumenti vairs nekur nav jānes.
 • Viena darbnespējas lapa visam ārstēšanās periodam. To var atvērt, turpināt vai noslēgt jebkurš pacientu ārstējošais ārsts.
 • Informācijas pieejamība. Pacients var apskatīt, izdrukāt vai nosūtīt savas e-darbnespējas lapas.