Kas E-veselībā pieejams iedzīvotājam?

22.08.2017.  |   Drukas versija
 • Atvērtās un noslēgtās e-darbnespējas lapas
- iespēja apskatīt informāciju par visām E-veselībā atvērtajām un noslēgtajām e-darbnespējas lapām;
- iespēja nosūtīt informāciju par e-darbnespējas lapu uz darba devēja vai citu e-pastu.

 • Izrakstītās e-receptes
 - iespēja apskatīt informāciju par visiem E-veselībā izrakstītajiem medikamentiem.

 • Personas dati
- iespēja norādīt savu kontaktinformāciju saziņai ar ārstu;
- iespēja norādīt kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem;
- iespēja deleģēt citu personu piekļūt saviem veselības datiem E-veselībā;
- iespēja apskatīt audita pierakstus – kas un kad skatījies iedzīvotāja veselības datus E-veselībā.

 • Veselības pamatdati 
- iespēja apskatīt veselības pamatdatus - noteiktās diagnozes un alerģijas, biežāk lietotos medikamentus un medicīnas preces (pamatdatus par pacientu var ievadīt tikai ģimenes ārsts, tā nodrošinot pēc iespējas kvalitatīvāku veselības aprūpi).

 • Vakcināciju dati
- iespēja pieteikties vakcinācijai (vai atteikties);
- iespēja apskatīt informāciju par pārslimotajām infekcijas slimībām, veiktajām vakcinācijām un to izraisītajām komplikācijām u.c.

 • Informācija par ģimenes ārstu 
- iespēja apskatīt informāciju par savu ģimenes ārstu;
- iespēja pārreģistrēties pie cita ģimenes ārsta, ja konkrētais ārsts ir uzsācis E-veselības lietošanu.

 • E-nosūtījumi uz konsultācijām un izmeklējumiem
- iespēja apskatīt datus par e-nosūtījumiem uz ārstu konsultācijām un diagnostiskajiem izmeklējumiem.

 • Ārstu slēdzieni (rezultāti)
 - iespēja apskatīt konsultantu slēdzienus.

 • Izmeklējumu rezultāti
 - iespēja apskatīt izmeklējumu, piemēram, vizuālās diagnostikas izmeklējumu rezultātus.

 • Dati par EVAK (Eiropas veselības apdrošināšanas karti)
- iespēja apskatīt EVAK aktuālos un vēsturiskos datus;
- iespēja elektroniski pieteikties jaunai kartei.

 • Paziņojumi "Pastkastītē"
- iespēja saņemt dažādus informatīvos ziņojumus, piemēram, par noslēgtajām e-darbnespējas lapām, sadaļā "Pastkastīte".

Informācija E-veselības portālā būs pieejama gan par iedzīvotāju pašu, gan iedzīvotāja nepilngadīgajiem bērniem, gan aizbildniecībā esošajām personām.

Iedzīvotāja medicīniskā informācija E-veselības sistēmā sāk uzkrāties no brīža, kad apmeklētā ārstniecības iestāde vai ārsts ir uzsākuši darbu (datu ievadi) E-veselībā. Līdz ar to daļa medicīniskās informācijas iedzīvotājam būs pieejama tikai ar laiku, ārstniecības iestādēm un ārstiem arvien aktīvāk izmantojot E-veselības sistēmu.

E-veselībā būs pieejami gan aktuālie pacientu medicīnas dati, gan vēsturiskie dati (tādi, kas var būt nozīmīgi pacienta ārstēšanas procesā – ja ārsts šos datus par pacientu būs ievadījis E-veselības sistēmā).