Par E-veselību

21.07.2017.  |   Drukas versija

 

Šobrīd norit brīvprātīga līgumu slēgšana ar ārstniecības iestādēm un aptiekām par E-veselības sistēmas lietošanu un brīvprātīga sistēmas lietošana.

Obligāta E-veselības lietošana ārstniecības iestādēm un aptiekām saskaņā ar Ministru kabineta sēdē lemto ir jāuzsāk no 2017. gada 1. septembra. 

 


APTIEKĀM

No 2016. gada 1. decembra:

 • Lai nodrošinātu pilnvērtīgu e-receptes funkcionalitātes pilotēšanu, aptiekām no 2016. gada 1. decembra  ir tiešsaistē E-veselības sistēmā jāievada informācija par aptiekā izsniegtajām zālēm, ja ārsts ir izrakstījis e-recepti. Vairāk informācijas.

Līdz 2017. gada 1. septembrim:

 • Ārsta izrakstītu papīra recepti (izrakstītu ar roku uz papīra vai izdrukātu no ārstniecības iestādes informācijas sistēmas, kas nav integrēta ar E-veselības sistēmu) farmaceitam nav pienākums ievadīt E-veselības sistēmāVairāk informācijas.

No 2017. gada 1. septembra:

 • Aptiekām būs pienākums E-veselības sistēmā sniegt informāciju par visām izrakstītajām un izsniegtajām zālēm, kuras izrakstītas uz īpašās receptes veidlapas un kuru iegādes izdevumus pacientam daļēji vai pilnībā kompensē no valsts budžeta līdzekļiem. Tātad, ar 2017. gada 1. septembri kompensējamo zāļu informācijas ievade tiks pilnībā pārcelta no Vadības informācijas sistēmas uz E-veselības sistēmu. Vairāk informācijas.

ĀRSTNIECĪBAS PERSONĀM

 Līdz 2017. gada 1. septembrim:

 • Līdz 2017. gada 1. septembrim ārstniecības personas var izsniegt pacientiem gan ar roku rakstītas papīra receptes, gan izrakstīt e-receptes E-veselības sistēmā. Vairāk informācijas.
 • Valsts E-veselības sistēmas lietošanas sākumposmā ārstniecības personas, kuras ir noslēgušas E-veselības lietošanas līgumu un uzsākušas sistēmas izmantošanu, aicina pēc e-receptes izrakstīšanas to izdrukāt uz līdz šim izmantotās recepšu veidlapas un izsniegt pacientam. Tādējādi tiks nodrošināts, ka sistēmas lietošanas sākumā, kamēr aptiekas pakāpeniski pievienojas E-veselības sistēmas lietotāju lokam, pacients nepieciešamos e-receptes medikamentus varēs saņemt jebkurā aptiekā – arī aptiekās, kas vēl nav uzsākušas E-veselības sistēmas lietošanu. Vairāk informācijas.

No 2017. gada 1. septembra:

 • Attiecībā uz e-recepti noteikts, ka e-recepšu izrakstīšanas pienākums attieksies  tikai uz gadījumiem, kad tiks izrakstītas zāles, kuru iegādes izdevumus pacientam daļēji vai pilnībā kompensē no valsts budžeta līdzekļiem. Vairāk informācijas.
 • Ārstniecības iestādēm būs pienākums E-veselības sistēmā ievadīt arī citu medicīnisko informāciju – nosūtījumu ambulatora/stacionāra pakalpojuma saņemšanai, pārskatu par ambulatorā pacienta izmeklēšanu/ārstēšanu, izrakstu-epikrīzi, radioloģiskā izmeklējuma aprakstu u.c. Vairāk informācijas.

IEDZĪVOTĀJIEM

Līdz 2017. gada 1. septembrim:

 • Lai izvairītos no sarežģījumiem E-veselības sistēmas lietošanas sākumposmā, iegādājoties e-receptes medikamentus aptiekā, pacienti tiek aicināti e-receptes izrakstīšanas laikā lūgt ārstniecības personai izsniegt arī e-receptes izdruku uz receptes veidlapas. Tādējādi tiks nodrošināts, ka sistēmas lietošanas sākumā, kamēr aptiekas pakāpeniski pievienojas E-veselības sistēmas lietotāju lokam, pacients nepieciešamos e-receptes medikamentus varēs saņemt jebkurā aptiekā – arī aptiekās, kas vēl nav uzsākušas E-veselības sistēmas lietošanu. Vairāk informācijas


KĀ NOSLĒGT LĪGUMU PAR E-VESELĪBAS LIETOŠANU?

Nacionālais veselības dienests veic līgumu slēgšanu ar ārstniecības iestādēm un aptiekām par E-veselības sistēmas lietošanu. Šobrīd kopā ir noslēgti ap 970 līgumu par E-veselības lietošanu, tajā skaitā aptuveni 170 līgumi ar ģimenes ārstu praksēm, ap 200  - ar aptiekām un 605 - ar citām ārstniecības iestādēm, savukārt dažādos līguma parakstīšanas posmos ir ap 2140 līgumu. 

Ar informācija par to, kā noslēgt līgumu un uzsākt E-veselības sistēmas lietošanu, aicinām iepazīties mājaslapas sadaļā "Līgumu slēgšana par E-veselības izmantošanu". Jautājumu gadījumā lūgums rakstīt e-pastu uz eveseliba@eveseliba.gov.lv vai zvanīt pa tālr. 67501593. 

Uzklikšķinot uz infografikas, to iespējams aplūkot lielākā izmērā.


E-VESELĪBAS IEVIEŠANAS MĒRĶI

E-veselība ir veselības aprūpes kvalitātes un efektivitātes uzlabošanas programma, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju līdzekļus. Šīs programmas ietvaros Nacionālais veselības dienests izstrādā un ievieš vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmu, kuras attīstības mērķi ir:

 • uzlabot veselības stāvokli, veicinot iedzīvotāja kontroli par savu veselību (sniedzot iedzīvotājam pieeju saviem veselības datiem), kā arī efektīvāku veselības veicināšanas lēmumu pieņemšanu (palielinot pieejamību informācijai par veselības veicināšanas pasākumiem, sabiedrībā popularizējot veselīgu dzīves veidu);
 • samazināt pacienta patērēto laiku, kontaktējoties ar ārstniecības iestādēm, piemēram, reģistrēšanās pie ģimenes ārsta, veselības pamatdatu aplūkošana, ārstniecības rezultātu aplūkošana, elektroniskas konsultācijas ar ģimenes ārstu, vakcināciju plānošana, jaundzimušo datu aplūkošana u.c.;
 • paaugstināt veselības aprūpes efektivitāti, nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem ātru pieeju pie nepieciešamajiem pacienta veselības datiem;
 • paaugstināt iedzīvotāju veselības datu ticamību un drošību;
 • samazināt ārstam ievadāmās informācijas apjomu veselības aprūpē izmantojamajos dokumentos;
 • palielināt ārstniecības personu un veselības aprūpes iestāžu darba efektivitāti.
   
E-veselības sistēmas uzlabošanas nolūkos ir iespējami sistēmas darbības pārtraukumi šodien, 22. martā, no plkst. 12:00 līdz plkst. 16:00.