Aicinām uzmanīgi izvērtēt maksas palīdzības piedāvājumus iesnieguma sagatavošanai Ārstniecības riska fondam

18.12.2015.  |   Drukas versija

Nacionālā veselības dienesta (NVD) rīcībā nonākusi informācija par nesamērīgiem maksājumiem – līdz pat 50 % no pacientam izmaksātās atlīdzības, ko atsevišķi uzņēmumi ietur no iedzīvotājiem par dokumentu sagatavošanu iesniegšanai Ārstniecības riska fondā.

NVD aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem, saņemot dažādu pārstāvju piedāvājumus dokumentu sagatavošanai Ārstniecības riska fondam. Ieteicams rūpīgi apsvērt, vai šāda palīdzība tiešām ir nepieciešama, un izvērtēt, vai pieprasītā atlīdzība ir atbilstoša ieguldītajam darbam.

 NVD uzsver, ka, aizpildot pieteikumu Ārstniecības riska fondam, informācija ir norādāma vienkāršā un saprotamā formā, ko pacients var izdarīt pats.

 Gatavojot iesniegumu, par neskaidrajiem jautājumiem iespējams bez maksas konsultēties ar NVD Ārstniecības riska fonda speciālistiem. Arī par iesnieguma izskatīšanu pacientam nav jāmaksā.

 Iesnieguma izskatīšanas procesā informācijas iegūšanu, pierādījumu vākšanu un ekspertīzes veikšanu nodrošina valsts iestādes. Pacients šajā procesā nav tieši iesaistīts un nav nepieciešama pārstāvja (advokāta, jurista, mediķa) pieaicināšana, izņemot gadījumus, ja pacients to īpaši vēlas.

 Valsts organizētais Ārstniecības riska fonds nodrošina iespēju pacientam aizstāvēt savas tiesības un saņemt atlīdzību ārpustiesas procesa kārtībā, kas ir ievērojami pieejamāks un ātrāks.

 Ārstniecības riska fonds darbojas kopš 2013. gada 25. oktobra. Tas sniedz iespēju iedzīvotājiem saņemt atlīdzību par dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu (arī morālo kaitējumu), kuru nodarījušas ārstniecības iestādē strādājošās ārstniecības personas vai radījuši apstākļi ārstniecības laikā. Pacienti var arī saņemt atlīdzību par ārstniecības izdevumiem, kas radušies, šīs sekas novēršot vai mazinot.

 Kopš fonda darbības uzsākšanas 56 gadījumos ir pieņemts lēmums par atlīdzības izmaksāšanu par kopējo summu 1 005 124,63  eiro.

 Ar jautājumiem par Ārstniecības riska fonda darbību iedzīvotāji aicināti vērsties Nacionālajā veselības dienestā (t. 67043700; info@vmnvd.gov.lv).