Veikta ģimenes ārstu gada darbības novērtēšana

13.05.2016.  |   Drukas versija

Nacionālais veselības dienests (NVD) ir veicis ģimenes ārstu darbības novērtēšanu par 2015. gadu atbilstoši noteiktajiem kvalitātes kritērijiem. Kopumā tika izvērtēts 1275 ģimenes ārstu darbs, kuri pagājušajā gadā sniedza valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, pilnu gadu bija līgumattiecībās ar NVD un netika aizvietoti.

Labākos 2015. gada darba kvalitātes rezultātus valstī sasniegušas ģimenes ārstes – Inese Lejniece (Pļaviņās un Vietalvā), Aina Braķe (Ērgļos), Ieva Grīnšteine (Gulbenē), Lelde Poprocka (Grobiņā), Modrīte Silavniece (Balvos), Vija Zvaigzneskalne (Tukumā un Engurē), Dace Cābele (Liepājā) un Inga Nātra (Valkā).

Kopumā vislabāk ar kvalitātes kritēriju izpildi ir veicies Vidzemē un Zemgalē, vismazāk sekmējies Rīgas reģionā.

Tika vērtēti tādi ģimenes ārstu darba kvalitātes kritēriji kā profilakses īstenošana, bērnu aprūpe, hronisko pacientu aprūpe, praksē reģistrēto pacientu dalība valsts organizētajās vēža agrīnās diagnostikas pārbaudēs, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukumu skaits pie ģimenes ārsta pacientiem, ja izsaukuma rezultātā pacients nav ticis ievietots slimnīcā, kā arī ģimenes ārsta veikto manipulāciju daudzveidība.

Salīdzinot ar 2014. gada novērtējumu, pagājušajā gadā kopumā sasniegti labāki rezultāti. Par 2 % pieaudzis to ārstu skaits, kuri izpildījuši vairāk kā 5 no 13 kritērijiem. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, turpina sarukt tādu ģimenes ārstu skaits, kuriem nav bijis pa spēkam izpildīt nevienu kvalitātes kritēriju – 2013. gadā to bija 4,2 %, 2014. gadā – 2,6 %, bet 2015. gadā – vairs tikai 2 %.

Ģimenes ārstiem ir nosūtīti novērtēšanas rezultāti un pārskaitīti maksājumi par gada darba kvalitāti. Maksājuma apmērs ir atkarīgs no izpildīto kvalitātes kritēriju skaita un ģimenes ārsta praksē reģistrēto pacientu skaita. Gada kvalitātes maksājumu virs 1500 eiro saņēmuši 32 ģimenes ārsti. Vidējais maksājuma apmērs valstī šogad ir 536 eiro. Ikgadējais kvalitātes maksājums ir daļa no kopējā finansējuma, kuru ģimenes ārsti saņem no valsts prakses darbības nodrošināšanai un valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai.

Kvalitātes kritēriji ieviesti, lai pilnveidotu ģimenes ārstu prakšu darbu, kā arī motivētu ārstus aktīvāk iesaistīties pacientu profilaksē un aprūpē. Ģimenes ārstu novērtēšanas kritēriji pirmo reizi tika ieviesti 2013. gadā.