Stacionāro pakalpojumu līgumu parakstījušas jau 80 % slimnīcu

26.01.2017.  |   Drukas versija

Nacionālais veselības dienests ir nosūtījis parakstīšanai ārstniecības iestādēm un ārstu praksēm visus plānotos līgumus par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu 2017. gadā. Līgums nosūtīts arī visām slimnīcām. Šobrīd līgumu par stacionāro pakalpojumu sniegšanu ir parakstījušas jau 80 % slimnīcu.

Pakāpeniski tiek parakstīti arī sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu – ārstu-speciālistu konsultāciju, diagnostisko izmeklējumu, dienas stacionāru pakalpojumu u.c. – sniegšanas līgumi. Slimnīcām plānotais finansējums šo pakalpojumu nodrošināšanai vidēji ir par 23 % lielāks nekā pērn, savukārt pārējām ārstniecības iestādēm vidēji par 17 % lielāks nekā pērn.

Veselības ministre Anda Čakša: “Ar tiem līdzekļiem, kas papildus pieejami šogad, protams, nav gana sistēmai, kas ilgi badināta, taču mūsu šī gada prioritāte ir skaidra – pacientiem pieejamāki speciālisti. Lielāks finansējums endoprotezēšanai un kataraktas operācijām – jomām, kur rindas allaž bijušas gadiem garas. Šis ir gads, kad uz veselības aprūpi skatāmies no pacienta prizmas. ”

No 2017. gada veikta virkne uzlabojumu sekundārajiem ambulatorajiem pakalpojumiem paredzētā finansējuma plānošanas kārtībā. Lai uzlabotu šo pakalpojumu pieejamību un mazinātu gaidīšanas rindas, šogad papildus plānots vairāk nekā 21 milj. eiro. Veicot papildu finansējuma plānošanu katrai ārstniecības iestādei, ņemta vērā personāla un tehniskā nodrošinājuma kapacitāte, gaidīšanas rindu garumi pakalpojumu saņemšanai un sniegto pakalpojumu apjoms iepriekšējā gadā.

Ārstu-speciālistu ambulatoro konsultāciju skaits visām ārstniecības iestādēm plānots ne mazāks kā pērn, tajā skaitā iestādēm, kuras 2016. gadā sniegušas mazāk konsultāciju nekā bija plānots.

Par 15 % palielināts plānoto pacienta aprūpes epizožu skaits pie ārstiem-speciālistiem teritorijās, kurās ir apgrūtināta konsultāciju pieejamība – ja 30 % ārstniecības iestāžu noteiktajā teritorijā gaidīšanas rinda pakalpojuma saņemšanai ir garāka par mēnesi. Nosacījums attiecas uz endokrinologu, kardiologu, neirologu, ķirurgu, hematologu un citu noteiktu specialitāšu ārstu konsultācijām.

Būtiski uzlabotas pacientu iespējas veikt valsts apmaksātas acu kataraktas un endoprotezēšanas operācijas. Acu kataraktas operāciju veikšanai dienas stacionāros 2017. gadā līdzekļi plānoti atbilstoši tam, cik faktiski ārstniecības iestādēs šādas operācijas iespējams veikt gada ietvaros, savukārt endoprotezēšanas operāciju rindu mazināšanai papildu piešķirti 2,5 milj. eiro.

No 2017. gada valsts finansējums veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai tiek plānots atbilstoši 12 mēnešu faktiski veiktajam darbam iepriekšējā periodā (iepriekš – atbilstoši  deviņu mēnešu vidējam rādītājam par sniegto pakalpojumu apjomu). Izmaiņas veiktas, pamatojoties uz slimnīcu ierosinājumu turpmāk ņemt vērā sniegto pakalpojumu apjoma pieaugumu gada pēdējos mēnešos.

Kopumā visu valsts apmaksāto ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai 2017. gadā plānoti 273,2 milj. eiro, kas ir par 5,36 % vairāk nekā 2016. gadā, savukārt stacionāro pakalpojumu sniegšanai – 258,4 milj. eiro, kas ir par 3,11 % vairāk nekā pērn.

 

* Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” līgumus par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu ārstniecības iestādēm nosūta 30 darbadienu laikā pēc likuma par valsts budžetu kārtējam gadam izsludināšanas, t.i. ne vēlāk kā līdz 2017. gada 23. janvārim. Lai gada sākumā nodrošinātu nepārtrauktu valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, ārstniecības iestādes varēja noslēgt mēneša avansa maksājuma līgumu.