Reto slimību medikamentoza ārstēšana

10.02.2016.  |   Drukas versija

Katru gadu tiek plānots valsts finansējums reto slimību medikamentozai ārstēšanai bērniem. Finansējums paredzēts Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas uzskaitē esošo ar retām slimībām slimojošo pacientu medikamentozai ārstēšanai, nodrošinot vitāli svarīgu dzīvības funkciju uzturēšanu.

Medikamentozā ārstēšana bērniem tiek apmaksātas 100% apmērā un tiek sniegta gan stacionārā, gan ambulatori.

 


Valsts apmaksāta medikamentozo ārstēšanu Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā nodrošina bērniem ar šādām diagnozēm:

Diagnozes nosaukums Diagnozes kods
Primārs IGF – 1 deficīts E 34.3
Fenilketonūrija (klasiskā forma) E 70.0
Homocistinūrija E 72.1
Urea cikla traucējumu slimības E 72.2
Pompes slimība E74.0
Gošē slimība E 75.2
Mukopolisaharidoze E76.0
Tuberozā skleroze Q85.1

Cita veida precizētas demielinizējošas

centrālās nervu sistēmas slimības

G37.8

Galvas matainās daļas un kakla

ļaundabīga melanoma

C43.4

 

Zāles no kompensējamo zāļu saraksta

Pacientiem ar noteiktām diagnozēm no valsts budžeta 50 %, 75 % un 100 % apmērā (atkarībā no konkrētās diagnozes kompensācijas apmēra) tiek kompensētas Kompensējamo zāļu sarakstā esošās zāles. Šajā sarakstā ir iekļautas arī zāles reto slimību ārstēšanai. Par kompensējamo zāļu sarakstā esošo zāļu saņemšanas iespējām aicinām konsultēties ar ārstējošo ārstu.

Ārstniecība

Pacienti ar retām saslimšanām var saņemt ārstniecību un valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus (speciālistu konsultācijas, diagnostiskos izmeklējumus, laboratoriskosizmeklējumus u.c. pakalpojumus) atbilstoši ārsta izvērtējumam. Ģimenes ārsts vai ārsts-speciālists izvērtē katra pacienta individuālo gadījumu – veselības stāvokli un veselības aprūpi, kuru nepieciešams saņemt.