Informācija speciālistiem

29.03.2018.  |   Drukas versija

Izmaiņas Kompensējamo zāļu vispārīgo nosaukumu sarakstā no 2018. gada 1. janvāra līdz 1. aprīlim

 

 • Acu un to palīgorgānu slimības

Vispārīgo zāļu nosaukumu Bimatoprostum/ Timololum, Bimatoprostum, Tafluprostum, Tafluprostum/ Timololum medikamentiem, kas nesatur konservantus ir unificēti izrakstīšanas nosacījumi, nosakot, ka izrakstīšana ir acu ārsta kompetencē pacientiem, kuriem ir konservantus saturošu prostaglandīnu grupas medikamentu nepanesība.

 

 • Asinsrites sistēmas slimības

Ar 2018.gada 1.aprīli iekļautas sekojošas jaunas zāles:

Pacientiem ar sirds mazspēju (I50) iekļauta jauna fiksētu devu kombinācija Sacubitrilum/ Valsartanum, nosakot izrakstīšanas nosacījumus - Kardiologa kompetencē. Pacientiem ar KKIF ≤35%, ja saglabājas simptomātika, neskatoties uz vismaz 8 nedēļu terapiju ar AKE inhibitoriem vai ARB kombinācijā ar beta blokatoriem

Jaunais antikoagulants Dabigatranum ir iekļauts pie diagnozes I48 Priekškambaru mirdzēšana un plandīšanās  ar izrakstīšanas nosacījumu -  Kardiologa vai neirologa kompetencē. Pacientiem ar ātriju fibrilāciju, kuriem terapija ar Warfarinum ir kontrindicēta vai 3 mēnešu Warfarinum terapijas rezultātā neizdodas stabilizēt mērķa INR 2,0 - 3,0 un 1) CHA2DS2-VASC ≥ 4, vai  2) anamnēzē kardioembolisks cerebrāls infarkts.

Pacientiem ar Angina pectoris (stenokardija) (I20), Aortokoronārās anastomozes transplantāts (Z95.1), Koronārs angioplastisks implantāts un transplantāts (Z95.5), Stāvoklis pēc perifēriskā asinsvada angioplastikas (Z95.8), kuriem netiek sasniegti lipīdu mērķa rādītāji ar Rosuvastatinum 10mg, ir iekļauta jauna fiksētu devu kombinācija Rosuvastatinum/ Ezetimibum.

Savukārt  diagnozes Hroniska sirds išēmiskā slimība (I25) gadījumā  Rosuvastatinum/ Ezetimibum paredzēts pacientiem ar angiogrāfiski pierādītu koronāro artēriju aterosklerotisku bojājumu (≥ 50%) un/vai I25.2 pacientiem, ja netiek sasniegti lipīdu mērķi ar Rosuvastatinum 10mg.

 

 • Audzēji

Lai atbilstu starptautiskajās vadlīnijās rekomendētajam, precizēti izrakstīšanas nosacījumi Rituximabum medikamentiem  hroniskas limfoleikozes (C91.1) gadījumā. Atgādinām, ka Rituximabum subkutāni ievadāmā zāļu forma paredzēta tikai diagnožu C82 un C83.3 gadījumā.

Pacientiem ar morfoloģiski pierādītu neiroendokrīnu audzēju  (C13, C15-C26, C34, C48, C56,  C80)  iekļautas zāles Lanreotidum un Octreotidum, ja pacienta vispārējais stāvoklis pēc Karnofska >70 balles un paredzamā dzīvildze > 6 mēneši. Zāles drīkst izrakstīt onkologs- ķīmijterapeits saskaņā ar konsīlija slēdzienu

Metastātiska, pret kastrāciju rezistenta prostatas vēža (C61) ārstēšanai iekļauts Abirateronum, ja pacientu vispārējais stāvoklis pēc Karnofska > 70 balles, paredzamā dzīvildze > 6 mēneši  1) pacientiem, kuriem nav simptomu vai ir viegli izteikti simptomi  pēc nesekmīgas androgēnu deprivācijas terapijas un kuriem ķīmijterapija vēl nav klīniski indicēta , 2) pēc neveiksmīgas terapijas ar Docetaxelum. Zāles drīkst izrakstīt onkologs – ķīmijterapeits.

Krūts vēža ārstēšanai iekļauta kombinācija Pertuzumabum + Trastuzumabum ar izrakstīšanas nosacījumiem - izraksta onkologs- ķīmijterapeits saskaņā ar konsīlija slēdzienu krūts vēža (C50) pacientēm ar pārmērīgu HER2 ekspresiju (3+ IHC vai FISH+), 3 nedēļu ciklā, ja pirms terapijas uzsākšanas vispārējais stāvoklis pēc Karnovska > 70 balles, kreisā kambara izsviedes frakcija >55% un nav nekontrolētu kardiovaskulāru slimību, kombinācijā ar Trastuzumabum un Docetaxelum iepriekš ar anti-HER2 terapiju vai ķīmijterapiju neārstēta metastātiska vai lokāli recidivējoša nerezecējama krūts vēža ārstēšanai.

Afatinibum, Erlotinibum un Gefitinibum iekļauti plaušu vēža ārstēšanai ar izrakstīšanas nosacījumiem - izraksta onkologs-ķīmijterapeits iepriekš neārstētiem lokāli progresējoša vai metastātiska nesīkšūnu plaušu vēža (C34) pacientiem ar aktivizētām EGFR-TK mutācijām, ja vispārējais stāvoklis pēc Karnofska >70 balles, paredzamā dzīvildze >6 mēneši.

 

 • Ar 2018.gada 1.aprīli iekļautas sekojošas jaunas zāles:

Iepriekš neārstētiem metastātiska kolorektāla vēža (C18-C20) pacientiem iekļautas zāles Bevacizumabum kombinācijā ar fluorpirimidīnu saturošu ķīmijterapiju, ja vispārējais stāvoklis pēc Karnofska >70 balles, paredzamā dzīvildze >6 mēneši. Zāles drīkst izrakstīt onkologs – ķīmijterapeits.

Pacientiem, kuri saņem augsta emetogēna riska ķīmijterapiju akūtas vemšanas profilaksei iekļauta jauna fiksētu devu kombinācija Netupitantum/ Palonosetronum.

No Kompensējamo zāļu saraksta svītrotas zāles Dinatrii clodronatum.

 

 • Ādas un zemādas slimības

Precizēti izrakstīšanas nosacījumi Adalimumabum un Ustekinumabum, nosakot, ka zāles nozīmējamas pacientiem vidēji smagas un smagas (smaguma indekss- PASI ≥ 10; ādas bojājuma laukums- BSA ≥ 10%) hroniskas psoriāzes ārstēšanai, kuriem cita sistēmiska terapija ar Ciclosporinum vai Methotrexatum un fototerapiju  nav bijusi efektīva, ir kontrindicēta, vai ir tās nepanesība. Zāles drīkst izrakstīt dermatologs, venerologs saskaņā ar P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas vai Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas dermatologu, venerologu konsīlija slēdzienu.

 

 • Elpošanas sistēmas slimības

Kompensējamo zāļu sarakstā ir iekļautas zāles Budesonidum suspensija izsmidzināšanai. NVD vērš uzmanību uz to, ka šis zāļu forma ir paredzēta tikai bērniem līdz 2 gadu vecumam diagnozes J45 Astma gadījumā. Pie diagnozes J44 Cita hroniska obstruktīva plaušu slimība šo Budesonidum zāļu formu izrakstīt nedrīkst.

 

 • Endokrīnās, uztures un vielmaiņas slimības

Pēc ražotāja iniciatīvas no Kompensējamo zāļu saraksta svītrota fiksētu devu kombinācija Pioglitazonum/ Metforminum diagnožu E11 Insulīnneatkarīgs cukura diabēts un E13 Cits precizēts cukura diabēts gadījumā.

 

 • Gremošanas sistēmas slimības

Krona slimības un čūlainā kolīta gadījumā bioloģiskajiem medikamentiem Adalimumabum un Infliximabum precizēti izrakstītāji - izraksta gastroenterologs vai bērnu gastroenterologs saskaņā ar P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas vai Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas konsīlija slēdzienu.

Bez tam Infliximabum gadījumā noteikti izrakstīšanas ierobežojumi - pacientiem ar Krona slimību (K50), kuriem nav efekta no iepriekšējas terapijas ar Adalimumabum un Ustekinumabum vai pacientiem ar čūlaino kolītu (K51), kuriem nav efekta no iepriekšējas terapijas ar Adalimumabum.

Krona slimības gadījumā iekļauts jauns bioloģiskais medikaments Ustekinumabum pacientiem, kuriem kuriem nav pietiekama atbildes reakcija pret iepriekšēju terapiju ar aminosalicilātiem, glikokortikoīdiem un imunosupresantiem.

 

 • Infekcijas un parazitārās slimības

Hroniska B vīrushepatīta (B18.0, B18.1) gadījumā iekļautas jaunas zāles Tenofovirum terapijas ar Lamivudinum neefektivitātes gadījumā.

No Kompensējamo zāļu saraksta svītrotas zāles Simeprevirum hroniska C vīrushepatīta ārstēšanai.

Hroniska C vīrushepatīta (B18.2) ārstēšanai iekļautas jaunas zāles Sofosbuvirum/Velpatasvirum, kas paredzētas visu genotipu pacientiem ar fibrozi F3-F4 stadijā, un, neatkarīgi no fibrozes pakāpes, pacientiem pirms vai pēc orgānu transplantācijas, pacientiem ar klīniski nozīmīgām ārpusaknu parādībām un sievietēm ar diagnozēm Z31.1 vai Z31.2 pirms mākslīgās apaugļošanas manipulācijas veikšanas.      

Dasabuvirum, Ombitasvirum/ Paritaprevirum/ Ritonavirum, Elbasvirum/Grazoprevirum paredzēti pacientiem, kuriem terapija nozīmēta līdz 31.12.2017. terapijas pabeigšanai.

Interferonu saturošas terapijas paredzētas  bērniem, terapijas pabeigšanai pacientiem, kuri terapiju uzsākuši līdz 18 gadu vecumam un  pacientiem, kuriem terapija nozīmēta līdz 31.01.2018.             

Pacientiem ar HIV infekciju (B20-B24, Z21) oportunistisko slimību ārstēšanai iekļauti Valganciclovirum un Clarithromycinum, kā arī holesterīnu pazeminošie līdzekļi Atorvastatinum, Simvastatinum un Rosuvastatinum.

 

 • Nervu sistēmas slimības

Parkinsona spektra slimību ārstēšanai (G20-G22) terapijas izvēles paplašināšanai iekļautas jaunas zāles Rasagilinum.

No 2018. gada 1. aprīļa kā pirmās līnijas modificējošie līdzekļi multiplās sklerozes gadījumā (G35) noteikti  Interferonum beta-1a, Interferonum beta- 1b, Peginterferonum beta- 1a, Glatirameri acetatum Teriflunomidum un Dimethyl fumaratum. Savukārt Fingolimodum un Natalizumabum precizēti izrakstīšanas nosacījumi, nosakot ka tos drīkst izrakstīt pacientiem ar aktīvu  recidivējoši - remitējošu multiplo sklerozi, kuriem ir nepietiekama atbildes reakcija (vismaz viens recidīvs iepriekšējā ārstēšanas gada laikā,  vismaz 9 T2- hiperintensitātes bojājumi vai vismaz viens gadolīniju uzkrājošs bojājums, konstatēti MR izmeklēšanas rezultātā) uz  terapiju ar 1. līnijas slimību modificējošu līdzekli, kas lietota vismaz 1 gadu.

 

 • Faktori, kas ietekmē veselību un saskari ar veselības aprūpes darbiniekiem

PEP profilaksei diagnozes Z20.6 gadījumā iekļauta jauna fiksētu devu kombinācija Emtricitabinum/Tenofovirum.