Atbrīvojums no pacienta iemaksām

11.05.2016.  |   Drukas versija

Ja veikto pacienta iemaksu kopsumma kalendāra gada laikā ir sasniegusi 569,15 eiro, tad no turpmākās pacienta iemaksu maksāšanas konkrētajā gadā pacients ir atbrīvots.

Pacienta iemaksu kopsummā tiek ņemtas vērā veiktās iemaksas veselības centros, ārstu praksēs, slimnīcās, ieskaitot arī pacienta iemaksu par diagnostiskajiem izmeklējumiem ambulatori un dienas stacionārā, kā arī apdrošinātāja segtās pacienta iemaksas.

Derīgi ir tikai tie maksājuma dokumenti, kuros uzrādīts, ka veikta "pacienta iemaksa" par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu. Līdzmaksājumi par veiktajām operācijām netiek ņemti vērā, aprēķinot pacienta iemaksu kopsummu.

Pacientam jāseko šo iemaksu summai, saglabājot maksājuma dokumentus (kases čekus vai stingrās uzskaites kvītis), uz kuriem obligāti jābūt uzrādītam:

  • pacientam vārdam un uzvārdam;
  • personas kodam;
  • ārstniecības iestādei.

Saņemot no pacienta maksājumus apliecinošus dokumentus, Nacionālā veselības dienesta teritoriālās nodaļas izsniedz izziņu par atbrīvojumu no pacienta iemaksu maksāšanas līdz kalendārā gada beigām.

Iesnieguma paraugs par izziņas saņemšanu ir pieejams šeit.