Iesniegumi medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanai

28.02.2017.  |   Drukas versija

Iesniegumu veidlapas medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanai:

Iesniegumus var iesniegt katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 17.00 Cēsu ielā 31 k-3 (6. ieeja, 4. stāva lietvedība).

 

Medicīnisko tehnoloģiju novērtēšanai un apstiprināšanai nav jāiesniedz:

  • medicīniskās tehnoloģijas, kas apraksta zāles, kuras lieto atbilstoši zāļu lietošanas instrukcijā norādītajam lietošanas veidam un apstiprina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zāļu reģistrēšanu;
  • medicīniskās tehnoloģijas, kas apraksta medicīniskās ierīces, kuras lieto atbilstoši lietošanas instrukcijā norādītajam lietošanas veidam un apstiprina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par medicīnisko ierīču reģistrēšanu.

Medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un ieviešanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 468 "Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtība".