Klīnisko vadlīniju iesniegšana

29.03.2017.  |   Drukas versija

Klīniskās vadlīnijas ir, ievērojot uz pierādījumiem balstītas medicīnas principus, veidots sistematizēts konkrētu pacientu grupu ārstniecības procesa apraksts, kas ietver: slimību profilaksi, diagnostiku, ārstēšanu, medicīnisko rehabilitāciju un pacientu aprūpi; ārstniecībā izmantojamās medicīniskās tehnoloģijas; nepieciešamās darbības, to veikšanas kārtību un pacientu ārstēšanas taktikas izvēlē būtiskus kritērijus labāka ārstēšanas rezultāta sasniegšanai.

 


Dokumentus ir tiesīgas iesniegt:

  • ārstniecības personu profesionālās organizācijas;
  • ārstniecības iestādes;
  • augstskolas, kuras īsteno akadēmiskās un otrā līmeņa profesionālās studiju programmas medicīnā.


Dokumentu iesniegšana klīnisko vadlīniju izvērtēšanai un reģistrēšanai:

  • katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 17.00;
  • Nacionālā veselības dienesta lietvedībā (Cēsu iela 31 k3 (6. ieeja, 4. stāvs), Rīga).


Ar iesniedzamo dokumentu veidiem, skaidrojumu par klīnisko vadlīniju projektu izstrādāšanu atbilstoši 2010. gada 25. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 469 "Kārtība, kādā izstrādā, izvērtē, reģistrē un ievieš klīniskās vadlīnijas", iesniegto dokumentu izvērtēšanas procesu un klīnisko vadlīniju reģistrēšanu ārstniecībā izmantojamo Klīnisko vadlīniju datu bāzē aicinām iepazīties NVD mājaslapas sadaļā "Klīnisko vadlīniju reģistrēšanas kārtība".