Klīnisko vadlīniju iesniegšana

08.11.2012.  |   Drukas versija

Klīnisko vadlīniju projektu iesniegšana to reģistrēšanai

ārstniecībā izmantojamo Klīnisko vadlīniju datu bāzē

 

Dokumentus klīnisko vadlīniju projektu izvērtēšanai un reģistrēšanai ārstniecībā izmantojamo Klīnisko vadlīniju datu bāzē var iesniegt katru darba dienu no plkst.8.30 līdz 17.00 Nacionālā veselības dienesta lietvedībā, Cēsu ielā 31 k-3 (6. ieeja, 4. stāvs).

Dokumentus ir tiesīgas iesniegt:

  • ārstniecības personu profesionālās organizācijas;
  • ārstniecības iestādes;
  • augstskolas, kuras īsteno akadēmiskās un otrā līmeņa profesionālās studiju programmas medicīnā.

Ar iesniedzamo dokumentu veidiem, skaidrojumu par klīnisko vadlīniju projektu izstrādāšanu atbilstoši 2010.gada 25.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.469 "Kārtība, kādā izstrādā, izvērtē, reģistrē un ievieš klīniskās vadlīnijas", iesniegto dokumentu izvērtēšanas procesu un klīnisko vadlīniju reģistrēšanu ārstniecībā izmantojamo Klīnisko vadlīniju datu bāzē lūdzam iepazīties NVD mājaslapas sadaļā "Klīnisko vadlīniju reģistrēšanas kārtība".