Direktore

13.05.2019.  |   Drukas versija

Inga Milaševiča

Nacionālā veselības dienesta direktore


Nacionālā veselības dienesta direktorei Ingai Milaševičai ir sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā, inženiera-ekonomista kvalifikācija, kā arī profesionālās zināšanas veselības aprūpes stratēģiskās vadības, veselības ekonomikas un personāla vadības jomā.

Direktorei ir vairāk nekā 24 gadu profesionālā pieredze veselības nozarē.

No 1994. gada līdz 1999. gadam Inga Milaševiča vadīja Labklājības ministrijas Veselības departamenta Centrālās norēķinu kases Ekonomikas nodaļu, no 1999. gada līdz 2005. gadam - Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras Finanšu departamentu. No 2005. gada Inga Milaševiča ieņēma Nacionālā veselības dienesta direktora vietnieka amatu, savukārt no 2016. gada 11. novembra veica Nacionālā veselības dienesta direktora pienākumu izpildītāja pienākumus.

2017. gada 2. janvārī, saskaņā ar Veselības ministrijas 2016. gada 27. decembra rīkojumu, Inga Milaševiča iecelta Nacionālā veselības dienesta direktores amatā.