Iepirkumu līgumu arhīvs

13.05.2014.  |   Drukas versija

Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

VEC mājas lapas izstrāde un nepieciešamo izmaiņu veikšana VEC
2010/I-03
27.05.2010. 14.06.2010. SIA "Reklāmas aģentūra "Bulterjers"" 4896.00Ls

13.08.2010.-

12.11.2011.

Vadības un IKT konsultāciju pakalpojumu sniegšana VEC/2010/1/ERAF 19.02.2010. 29.03.2010. SIA "AA Projekts" 107000.00Ls

24.08.2010.-

23.08.2013.

Par būveksperta pakalpojumu sniegšana VEC 2010/I-15/ERAF 03.12.2010.
14.12.2010. SIA "LBS – Konsultants" 9227.40Ls

06.01.2011.-

30.12.2011.

Par audita pakalpojumiem
VEC/2011/01
 - -
SIA "Jegorovas audits"
576.06Ls

12.01.2011.-

28.02.2011

Par datu bāzes izmantošanu VEC/2011/02 -
- SIA "Komerccentrs DATI grupa" 1291.55Ls

12.01.2011.-

11.01.2014.

Par informācijas izvietošanu medijos VEC/2011/06 - -
SIA "CARAT" 2990.00Ls

28.01.2011.-

14.03.2011.

Par starpsienas izbūvi VEC/2011/07 - - SIA "Starpsienu centrs"
1530.21Ls

08.02.2011.-

28.02.2011.

Par Lietvedības un Personāla vadības sistēmas uzturēšanas pakalpojumiem VEC 2011/I-2 24.01.2011. 04.02.2011. A/S "Exigen Services Latvia" 4972.50Ls

14.02.2011.-

13.02.2012.

Par juridiskajiem pakalpojumiem
VEC 2011/I-3 20.01.2011. 27.01.2011. SIA "Gailuma juridiskais biznesa centrs"
19725.00Ls

31.01.2011.-

30.01.2014.

Par telpu īri VEC/2011/08 -
- SIA "Europa Group"
1264.75Ls

17.02.2011.-

22.02.2011.

Par telpu apdrošināšanu
184492989
-
-
SIA "Balta"
647.78Ls

08.03.2011.-

09.03.2012.

Par pētījuma "Eiropas skolu aptaujas projektu par alkoholu un citām narkotiskām vielām" VEC 2011/I-04 10.02.2011. 21.02.2011. SIA "Socioloģisko pētījumu institūts" 19960.00Ls

07.03.2011.-

20.12.2011.

Par sociālās mediju kampaņas par kompensējamiem medikamentiem "Ārstējies nepārmaksājot" efektivitātes izvērtējuma pētījuma veikšanu VEC/2011/11 - -
SIA "Latvijas fakti"
1190.00Ls

07.03.2011.-

04.04.2011.

Par kancelejas preču piegādi VEC 2011/I-05
18.02.2011.
01.03.2011. SIA "Biroja preču tirdzniecība Ūpis"
211.54Ls

15.03.2011.-

14.03.2012.

Par vizītkaršu un zīmogu izgatavošanu VEC/2011/13 -
- SIA "LGV" 1188.53Ls

23.03.2011.-

22.03.2012

Par dzesēšanas iekārtu uzstādīšanu VEC 2011/15 -
- SIA "IDS Serviss" 2980.86Ls

04.04.2011.-

25.04.2011.

Par auto tehnisko apkopi VEC 2011/16
- - SIA "Motors Latvia" 2990.00Ls

01.04.2011.-

31.03.2012

Par saimniecības preču piegādi
VEC 2011/19
-
-
UAB Osama filiāle "Osama Distributors" 1527.49Ls

28.04.2011.-

27.04.2012.

Par evakuācijas plānu izstrādi
VEC/2011/17 - - SIA "Latvijas neatkarīgā inspekcija"
111.00Ls

06.04.2011.-

31.05.2011.

Darba vides risku vērtēšanas un uzraudzības pakalpojuma un sistēmas uzturēšanas pakalpojuma veikšana
VEC/2011/22 - - SIA "Latvijas neatkarīgā inspekcija" 830.00Ls

20.05.2011.-

19.05.2012.

Par obligātās veselības pārbaudēm VEC/2011/24 - -
SIA "Veselības centrs – 4"
2904.00Ls

07.06.2011.-

06.06.2014.

Par pētījumu "Atkarību izraisošo vielu lietošana 15 – 64 gadus vecu iedzīvotāju vidū" VEC 2011/2
08.04.2011.
09.06.2011.
Nodibinājums "Baltic Institute of Social Sciences"
30125.00Ls

30.06.2011.-

01.12.2011.

Par e-veselības komunikāciju plānu izstrādi VEC/2011/10 - - SIA "BPS PR" 1500.00Ls

04.03.2011.-

08.04.2011.

Par e-Veselības sistēmu sadarbības platformas I posma programmatūras uzturēšanu VEC/2011/09
- - SIA "ABC software"
2940.00Ls

01.03.2011.-

31.12.2011.

Par Izmaiņu izstrādi Veselības norēķinu centra Vadības informācijas sistēmā
VEC 2011/1/ERAF -
15.04.2011. SIA "Lattelecom Technology"
131130.00Ls

06.06.2011.-

05.06.2012.

Maināmo paklāju nomas līgums

Pakalpojuma līgums

 VNC 2010/015  -  -  SIA „Lindstrom"  150.64Ls

01.11.2011.-

31.12.2012. 

Dzeramā ūdens „VENDEN" piegāde un iekārtu īre

Pakalpojuma līgums 

VNC 2010/009   -  - SIA „VENDEN"   165.36Ls

07.11.2011.-

31.03.2012. 

 Ugunsaizsardzības sistēmu uzraudzība

Pakalpojuma līgums

 NVD Vajadzību sarakstā Nr.8.3.5.  -  -  SIA „VIZA"  152.16Ls

 01.01.2012.-

31.12.2012.

 Par cieto sadzīves atkritumu (CSA) apsaimniekošanu

Pakalpojuma līgums

NVD Vajadzību sarakstā Nr.9.1.7.   -  -  AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums" 63.12Ls 

 02.01.2012.-

31.12.2012.

 Nomas maksa par autostāvvietu

Pakalpojuma līgums

 NVD Vajadzību sarakstā Nr.7.3.2.  -  -  SIA „AKAB" 264.00Ls

 02.01.2012.-

31.12.2012.

Par iekšējo inženiertīklu tehnisko apkalpošanu

Pakalpojuma līgums 

NVD Vajadzību sarakstā Nr.9.1.6.   SIA „Naujenes pakalpojumu serviss" 398.00Ls

 02.01.2012.-

31.12.2012.

 Par apsardzes pakalpojumu sniegšanu

Pakalpojuma līgums

NVD Vajadzību sarakstā Nr.9.1.5.   -  -  SIA „ALVO 1" 302.00Ls

02.01.2012.-

31.12.2012. 

Korporatīvā klienta līgums - - - SIA "Latvijas Mobilais Telefons" - 31.12.2013.
Par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu - - - VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"    
Atkritumu savākšana un izvešana  NVD Vajadzību sarakstā Nr.9.1.8.  - SIA "Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija" 67.75Ls

02.01.2012.-

31.12.2012. 

Par siltumenerģijas piegādi un lietošanu NVD Vajadzību sarakstā Nr.3.1.   -  PAS „Daugavpils siltumtīkli" Pēc faktiski pater.

siltumenerģ. 

 01.03.2012.- un ir beztermiņa

Informācija par aktuālajiem noslēgtajiem līgumiem ir pieejama sadaļā „Iepirkumi" pie attiecīgā gadā veiktajiem iepirkumiem.