Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks

06.09.2017.  |   Drukas versija

Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieka kompetence un atbildība:

  • organizēt Nacionālā veselības dienesta informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldību;
  • kontrolēt un uzraudzīt Nacionālajām veselības dienestam noteikto informācijas sistēmu drošības prasību ievērošanu;
  • izstrādāt ar informācijas sistēmu drošību saistītos iekšējos normatīvos aktus, rīkojumus un procedūras, kontrolēt to ievērošanu;
  • koordinēt un piedalīties informācijas sistēmu drošības risku analīzē un to mazināšanas pasākumu ieviešanā;
  • nodrošināt informācijas tehnoloģiju drošības incidentu pārvaldību;
  • organizēt, kontrolēt un uzraudzīt Nacionālā veselības dienesta personas datu apstrādes atbilstību Fizisko personu datu apstrādes likuma prasībām.