NVD teritoriālās nodaļas

18.01.2018.  |   Drukas versija

Līgumpartneru departamentā ietilpst piecas teritoriālās nodaļas  - Rīgas nodaļa, Kurzemes nodaļa, Vidzemes nodaļa, Latgales nodaļa, Zemgales nodaļa.

Līgumpartneru departamenta kompetences un atbildība:

  • plānot un nodrošināt pakalpojumu līgumu slēgšanu:
    1) par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu un par ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu un            medicīnisko ierīču nodrošināšanu;

    2) par E-veselības sistēmas un veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas "Vadības informācijas sistēma"                  lietošanu,

  • saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem norēķināties par veselības aprūpes pakalpojumiem;
  • uzraudzīt veselības aprūpei paredzēto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu ārstniecības iestādēs;
  • veidot un uzturēt uz sadarbību orientētas attiecības ar līgumpartneriem, iedzīvotājiem un sadarbības iestādēm;
  • nodrošināt līgumpartnerus ar informāciju par valsts apmaksājamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, to sniegšanas kārtību un plānotā finansējuma aprēķinu, kā arī nodrošināt līgumpartneru pārstāvju apmācību par E-veselības sistēmas un norēķinu sistēmas "Vadības informācijas sistēma" izmantošanu;
  • analizēt valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību visā valsts teritorijā, apkopojot informāciju, veicot pakalpojumu sniedzēju aptauju par to kapacitāti pakalpojumu sniegšanā un veicot pārrunas ar līgumpartneriem un pašvaldībām par iespējām uzlabot  pakalpojumu pieejamību;
  • konsultēt iedzīvotājus par pakalpojumu saņemšanas kārtību un viņu tiesībām, saņemot veselības aprūpes pakalpojumus.