Direktors

06.09.2017.  |   Drukas versija

Nacionālā veselības dienesta direktora kompetences un atbildība:

  • plānot, organizēt, koordinēt un vadīt Nacionālā veselības dienesta darbu;
  • nodrošināt Nacionālajam veselības dienestam piešķirto valsts budžeta līdzekļu plānošanu, sadali un racionālu izlietošanu;
  • nodrošināt efektīvu sadarbību ar citiem veselības nozares un citu nozaru speciālistiem, profesionālajām apvienībām un asociācijām;
  • nodrošināt kvalitatīvu administratīvo procesu Nacionālajā veselības dienestā;
  • noteikt racionālu Nacionālā veselības dienesta struktūru un štatu sarakstu.