Direktora vietnieks administratīvajos jautājumos

06.09.2017.  |   Drukas versija

Direktora vietnieka administratīvajos jautājumos kompetence un atbildība:

  • pārraudzīt sev tieši pakļauto struktūrvienību darbību saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, kā arī šajā reglamentā un struktūrvienību reglamentos minētajām funkcijām;
  • nodrošināt Nacionālā veselības dienesta lietvedību un saimniecisko darbību;
  • nodrošināt atzinumu sagatavošanu par veselības aprūpes politikas dokumentiem;
  • nodrošināt kontroli par tiesiskuma ievērošanu Nacionālajā veselības dienestā;
  • organizēt iekšējo normatīvo aktu izstrādi ārējo normatīvo aktu izpildes nodrošināšanai.