Direktora vietnieks veselības aprūpes administrēšanas jautājumos

06.09.2017.  |   Drukas versija

Direktora vietnieka veselības aprūpes administrēšanas jautājumos kompetence un atbildība:

  • plānot, organizēt un koordinēt jautājumus, kas saistīti ar:

- veselības aprūpes pakalpojumu un ārstniecībā lietojamo zāļu, medicīnisko ierīču un medicīnisko tehnoloģiju nodrošināšanu;

- veselības aprūpei piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu;

- veselības aprūpes un sabiedrības veselības politikas veidošanu;

- ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu un uzskaiti;

- klīnisko vadlīniju izvērtēšanu un sarakstu sagatavošanu;

  • nodrošināt atzinumu sagatavošanu par veselības aprūpes politikas dokumentiem veselības aprūpes administrēšanas jomā;
  • organizēt un kontrolēt sev tieši pakļauto struktūrvienību darbību;
  • organizēt un kontrolēt priekšlikumu sagatavošanu normatīvajiem aktiem, kas regulē veselības aprūpi, tās organizēšanas un finansēšanas kārtību;
  • organizēt iekšējo normatīvo aktu izstrādi ārējo normatīvo aktu izpildes nodrošināšanai;
  • nodrošināt efektīvu sadarbību ar ārstniecības iestādēm, profesionālajām asociācijām un citām institūcijām, kas darbojas veselības aprūpes jomā.