Vadošais eksperts veselības aprūpes jautājumos

29.09.2020.  |   Drukas versija

Vadošā eksperta veselības aprūpes jautājumos kompetence un atbildība:

  • analizēt esošo veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību, identificēt problēmas un sniegt priekšlikumus to risināšanai;
  • piedalīties Dienestā saņemto priekšlikumu veselības aprūpes pilnveidošanai izvērtēšanā;
  • sniegt priekšlikumus par veselības aprūpes finansēšanas modeļiem, nodrošinot efektīvāku veselības aprūpei piešķirtā finansējuma izmantošanu;
  • sniegt viedokli par jauniem no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem;
  • sniegt priekšlikumus efektīvākai līgumu ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un aptiekām uzraudzībai un kontrolei;
  • sniegt viedokli jautājumos par ambulatorajai ārstniecībai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensēšanu;
  • sniegt viedokli par nacionālo plānošanas dokumentu projektiem veselības aprūpes jomā;
  • konsultāciju sniegšana veselības aprūpes pakalpojumu apjomu plānošanā;
  • veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas funkcionalitātes pārraudzība.