Attīstības plānošanas nodaļa

11.09.2017.  |   Drukas versija

Attīstības plānošanas nodaļas kompetence un atbildība:

  • izstrādāt priekšlikumus veselības aprūpes politikas veidošanai;
  • izskatīt un gatavot atzinumus par citu Nacionālā veselības dienesta struktūrvienību vai citu valsts vai pašvaldības institūciju vai personu iesniegtajiem priekšlikumiem veselības aprūpes pilnveidošanā, kā arī izstrādāt normatīvo aktu projektus;
  • apkopot un sniegt viedokli par nacionālo plānošanas dokumentu projektiem veselības aprūpes jomā;
  • apkopot informāciju, kas nepieciešama atskaišu sagatavošanai par starptautisko vai nacionālo plānu izpildes rādītājiem veselības aprūpes jomā;
  • nodrošināt pārskatu sagatavošanu par situāciju veselības aprūpes jomā;
  • gatavot veselības aprūpes organizēšanu un veselības aprūpes apmaksu regulējošo normatīvo aktu skaidrojumus un ieteikumus to piemērošanai;
  • nodrošināt Nacionālā veselības dienesta darba plāna sagatavošanu un kontrolēt tā izpildi;
  • pārraudzīt Vadības informācijas sistēmas (VIS) moduļa "Pakalpojumu saņēmēju reģistrs" darbību un nodrošināt tā funkcionalitātes atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī uzturēt VIS diagnožu klasifikatoru;
  • nodrošināt iepriekšējās atļaujas izsniegšanu plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai citās Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs un Šveices Konfederācijā.