Personāla nodaļa

06.09.2017.  |   Drukas versija

Personāla nodaļas kompetence un atbildība:

  • izstrādāt un ieviest personāla politiku un stratēģiju;
  • nodrošināt personāla vadības procesu norisi;
  • organizēt personāla atlasi, apmācību un novērtēšanu;
  • nodrošināt darba drošības prasību izpildi.